Rate this post

*

Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Vở bài tập Lịch sử lớp 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII | Giải VBT Lịch sử lớp 8

752

baigiangdienbien.edu.vn giới thiệu Giải vở bài tập Lịch sử lớp 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII trang 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Lịch sử 8. Mời các bạn đón xem:

Vở bài tập Lịch sử lớp 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài tập 1 trang 9 Vở bài tập Lịch sử 8: Em hãy phác họa nét nổi bật của tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập lịch sử bài 2

– Về nông nghiệp:

– Về công – thương nghiệp:

– Như vậy, tình hình kinh tế của nước Pháp trước cách mạng là:

Trả lời:

– Về nông nghiệp:

+ Công cụ và phương thức canh tác thô sơ, lạc hậu.

+Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì.Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều.

+ Nạn mất mùa, đói kém thường xảy ra.

– Về công – thương nghiệp:

+ Máy móc được sử dụng ngày càng nhiều. Nhiều trung tâm dệt, luyện kim ra đời. Hình thức sản xuất công trường thủ công chiếm ưu thế.

+ Thị trường buôn bán được mở rộng.

=> Như vậy, tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng là: nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển, nhưng bị chế độ phong kiến chuyên chế kìm hãm nặng nề.

Bài tập 2 trang 9 Vở bài tập Lịch sử 8: Em có nhận xét gì khi quan sát Hình 5 -Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng(tr.10 – SGK lịch sử 8)?

Trả lời:

Bức tranhTình cảnh nông dân Pháp trước cách mạngcho ta thấy:

– Một nền nông nghiệp lạc hậu:

+ Hình ảnh chiếc cuốc mòn vẹt thể hiện công cụ lao động thô sơ, năng suất thấp.

+ Chim, thú phá hoại mùa màng,…

– Người nông dân phải chịu ách áp bức của hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc.

+ Người ngồi ở trên phía trước, mặc áo choàng đen đeo cây thánh giá là đại diện cho tầng lớp Tăng lữ. Người ngồi sau đầu đội mũ lông chim, bên hông đeo một cây kiếm dài, đại diện cho tầng lớp Quý tộc.

+ Trong túi quần áo của họ thò ra các loại giấy tờ chính là các loại văn tự, khế ước đè nặng lên lưng người nông dân.

Bài tập 3 trang 10 Vở bài tập Lịch sử 8: Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Xã hội nước Pháp trước cách mạng được phân chia thành những đẳng cấp nào?

a) Hai đẳng cấp – Tăng lữ và Quý tộc;

b) Ba đẳng cấp – Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba;

c) Ba đẳng cấp – Tăng lữ, Quý tộc và Bình dân thành thị;

d) Ba đẳng cấp – Tăng lữ, Quý tộc và nông dân.

Trả lời:

Chọn b)Ba đẳng cấp – Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba;

Bài tập 4 trang 10 Vở bài tập Lịch sử 8: Một bạn HS đã vẽ sơ đồ về sự phân chia xã hội nước Pháp trước cách mạng nhưng chưa ghi đầy đủ các thông tin. Em hãy giúp bạn hoàn thành nốt sơ đồ này và nhận xét về mối quan hệ giữa các đẳng cấp trong xã hội Pháp lúc bấy giờ.

*

Trả lời:

*

– Nhận xét:

+ Xã hội nước Pháp trước cách mạng phân thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.

+ Tăng lữ, Quý tộc là những đẳng cấp có mọi quyền hành và không phải đóng thuế.

+ Đẳng cấp thứ ba bao gồm: tư sản, nông dân và bình dân thành thị. Họ không có quyền hành gì và phải đóng thuế, làm nghĩa vụ với phong kiến.

Bài tập 5 trang 10 Vở bài tập Lịch sử 8:

– Trước khi Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ, cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến của giai cấp tư sản trên lĩnh vực tư tưởng diễn ra như thế nào?

– Ba nhà tư tưởng nổi tiếng của giai cấp tư sản thời đó là:

Trả lời:

– Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:

+Hoàn cảnh: Đầu thế kỉ XVIII, ở Pháp diễn ra cuộc cách mạng trên lĩnh vực tư tưởng, còn gọi là trào lưu Triết học ánh sáng.

+Nội dung: Thông qua những tác phẩm của mình, các nhà tư tưởng tiến bộ đã: kịch liệt phê phán sự thối nát, lạc hậu của nhà nước phong kiến và giáo hội; đưa ra những lý thuyết về việc xây dựng nhà nước mới.

+Kết quả: Cuộc đấu tranh này đã tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến. Động viên quần chúng về mặt tư tưởng. Dọn đường cho cuộc cách mạng tư sản Pháp bùng nổ.

– Ba nhà tư tưởng nổi tiếng của giai cấp tư sản thời đó là:

+ Mông-te-xki-ơ.

+ Vôn-te.

+ Rút-xô.

Bài tập 6 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 8: Hãy khoanh tròn chữ cái chỉ nội dung em cho là đúng.

Những nhận định sau đây phản ánh tình hình nước Pháp trước cách mạng.

a) Số nợ mà triều đình phong kiến – đứng đầu là Lu-i XVI, vay của tư sản đến năm 1789 là rất lớn.

b) Để trả nợ số tiền nhà nước vay của tư sản, nhà vua đã huy động thu nhiều loại thuế làm cho các tầng lớp nhân dân rất bất bình.

c) Để phản đối các chính sách của nhà vua, nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân đã nổ ra.

d) Nhà vua huy động quân đội đàn áp nhân dân, làm cho các cuộc đấu tranh nổ ra ngày một nhiều.

đ) Năm 1789 là năm có nhiều cuộc nổi dậy nhất của nông dân và bình dân thành thị.

e) Cách mạng bùng nổ vì mâu thuẫn giữa phong kiến quý tộc và các tầng lớp nhân dân ngày càng sâu sắc.

Trả lời:

Các đáp án đúng:

a) Số nợ mà triều đình phong kiến – đứng đầu là Lu-i XVI, vay của tư sản đến năm 1789 là rất lớn.

b) Để trả nợ số tiền nhà nước vay của tư sản, nhà vua đã huy động thu nhiều loại thuế làm cho các tầng lớp nhân dân rất bất bình.

c) Để phản đối các chính sách của nhà vua, nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân đã nổ ra.

d) Nhà vua huy động quân đội đàn áp nhân dân, làm cho các cuộc đấu tranh nổ ra ngày một nhiều.

Xem thêm :   Đặc Điểm Kinh Tế Các Nước Đông Nam Á

e) Cách mạng bùng nổ vì mâu thuẫn giữa phong kiến quý tộc và các tầng lớp nhân dân ngày càng sâu sắc.

Bài tập 7 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 8: Hãy sử dụng những từ (hoặc cụm từ) dưới đây vào chỗ trống cho thích hợp để hoàn thành đoạn tóm tắt về diễn biến của “Hội nghị đẳng cấp thứ ba” (một số từ được sử dụng lại vài lần)

kịch liệt phản đối

Đẳng cấp thứ ba

uy hiếp

chống lại

Quốc hội lập hiến

nhà vua

ủng hộ

14 – 7- 1789

Tăng lữ

5 – 5- 1789

rất căng thẳng

bùng nổ

Bất bình với hai đẳng cấp trên, ngày 17 – 6 các đại biểu … tự họp, thành lập Hội đồng dân tộc, sau đó tuyên bố là … có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính. Trước tình hình đó, nhà vua và quý tộc đã dùng quân đội để … Quốc hội. Trong khi ấy, quần chúng lao động và các nhà tư sản cách mạng cũng … cho mình để … nhà vua. Nhiều binh lính cũng … quần chúng cách mạng. Ngày … cuộc tấn công vào ngục Ba-xti bắt đầu. Cách mạng tư sản Pháp ….Hội nghị ba đẳng cấp do … triệu tập, khai mạc ngày … tại cung điện Véc-xai. Những người được tham dự hội nghị là các đại biểu Tăng lữ, Quý tộc và đại biểu của …. Hội nghị diễn ra … vì đại biểu Quý tộc và … ủng hộ nhà vua tăng thuế, còn đại biểu của Đẳng cấp thứ ba thì … chủ trương này.

Trả lời:

Hội nghị ba đẳng cấp donhà vuatriệu tập (5 – 5 – 1789)tại cung điện Véc-xai. Tham dự hội nghị là các đại biểu Tăng lữ, Quý tộc và đại biểu củaĐẳng cấp thứ ba. Hội nghị diễn rarất căng thẳngvì đại biểu Quý tộc vàTăng lữủng hộ nhà vua tăng thuế, đại biểu Đẳng cấp thứ ba thìkịch liệt phản đối.

Ngày 17 – 6 các đại biểuĐẳng cấp thứ batự họp, tuyên bố làQuốc hội lập hiếncó quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính. Nhà vua và quý tộc đã dùng quân đội đểuy hiếpQuốc hội. Quần chúng lao động và các nhà tư sản cách mạng cũng tự vũ trang cho mình đểchống lạinhà vua. Nhiều binh lính cũngủng hộquần chúng cách mạng. Ngày14 – 7 – 1789cuộc tấn công vào ngục Ba-xti bắt đầu. Cách mạng tư sản Phápbùng nổ.

Bài tập 8 trang 12 Vở bài tập Lịch sử 8: Quan sát Hình 9 SGK Lịch sử 8, em có nhận xét gì về:

– Cuộc tấn công của quần chúng cách mạng vào pháo đài Ba-xti:

– Ý nghĩa của sự kiện 14 – 7 – 1789 là:

Trả lời:

– Cuộc tấn công của quần chúng cách mạng vào pháo đài Ba-xti: diễn ra sôi nổi, quyết liệt, đông đảo quần chúng được vũ trang.

– Ý nghĩa của sự kiện 14 – 7 – 1789 là:

+ Báo hiệu sự sụp đổ tất yếu của chế độ phong kiến chuyên chế ở Pháp.

+ Mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Bài tập 9 trang 12 Vở bài tập Lịch sử 8: Qua nội dung bài học, em hãy phác họa lại các giai đoạn chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

– Giai đoạn 1 (từ ngày 14 – 7 – 1789 đến ngày 10 – 8 – 1792):

– Giai đoạn 2 (từ ngày 10 – 8 – 1792 đến ngày 2 – 6 – 1793):

– Giai đoạn 3 (từ ngày 2 – 6 – 1793 đến ngày 27 – 7 – 1794):

Trả lời:

– Giai đoạn 1: Chế độ quân chủ lập hiến (từ ngày 14 – 7 – 1789 đến ngày 10 – 8 – 1792):

+ Tháng 8-1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

+ Tháng 9-1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

+ Tháng 4-1792, liên quân Áo-Phổ cùng phản động trong nước Pháp liên kết với nhau chống lại cách mạng.

+ Tháng 8-1792, nhân dân Pháp nổi dậy lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

– Giai đoạn 2: nền cộng hòa (từ ngày 10 – 8 – 1792 đến ngày 2 – 6 – 1793):

+ Mùa xuân năm 1793, Anh và các nước phong kiến châu Âu liên kết tấn công Pháp. Phái Gi-rông-đanh không lo chống thù trong giặc ngoài mà chỉ lo củng cố quyền lực.

– Giai đoạn 3: chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (từ ngày 2 – 6 – 1793 đến ngày 27 – 7 – 1794):

+ Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, chính quyền cách mạng thuộc về phái Gia-cô-banh. Cách mạng lên tới đỉnh cao.

+ Chính quyền Gia-cô-banh thi hành nhiều chính sách tiến bộ.

Bài tập 10 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 8: Hãy điền những mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử dưới đây về cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1789

– Khai mạc Hội nghị ba đẳng cấp.

– Cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti. Cách mạng bùng nổ.

– Quốc hội thông qua Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền.

– Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

– 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp.

– Nhân dân Pa-ri đứng lên lật đổ sự thống trị của Đại tư sản.

– Nền Cộng hòa đầu tiên được thành lập.

– Vua Lu-i XVI bị đưa lên đoạn đầu đài.

– Quân Anh và các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp.

– Rô-be-spie lãnh đạo nhân dân Pa-ri lật đổ phái Gi-rông-đanh và giành được thắng lợi.

– Liên minh chống Pháp bị đánh bại và bắt đầu tan rã.

– Rô-be-spie và các bạn chiến đấu của ông bị bắt và bị xử tử.

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1789

– Khai mạc Hội nghị ba đẳng cấp.

14 – 7 – 1789

– Cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti. Cách mạng bùng nổ.

Tháng 8 – 1789

– Quốc hội thông qua Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền.

Tháng 9 – 1791

– Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

Tháng 8 – 1792

– 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp.

10 – 8 – 1792

– Nhân dân Pa-ri đứng lên lật đổ sự thống trị của Đại tư sản.

21 – 9 – 1792

– Nền Cộng hòa đầu tiên được thành lập.

21 – 1 – 1793

– Vua Lu-i XVI bị đưa lên đoạn đầu đài.

Đầu năm 1793

– Quân Anh và các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp.

2 – 6 – 1793

– Rô-be-spie lãnh đạo nhân dân Pa-ri lật đổ phái Gi-rông-đanh và giành được thắng lợi.

26 – 6 – 1794

– Liên minh chống Pháp bị đánh bại và bắt đầu tan rã.

27 – 7 – 1794

– Rô-be-spie và các bạn chiến đấu của ông bị bắt và bị xử tử.

Xem thêm :   Giải Tập Bản Đồ 7 Bài 10

Bài tập 11 trang 14 Vở bài tập Lịch sử 8: Hãy sử dụng những từ (hoặc cụm từ) dưới đây vào chỗ trống cho thích hợp để hoàn thành đoạn tóm tắt về diễn biến của “Hội nghị đẳng cấp thứ ba” (một số từ được sử dụng lại vài lần)

kịch liệt phản đối

Đẳng cấp thứ ba

uy hiếp

chống lại

Quốc hội lập hiến

nhà vua

ủng hộ

14 – 7- 1789

Tăng lữ

5 – 5- 1789

rất căng thẳng

bùng nổ

Bất bình với hai đẳng cấp trên, ngày 17 – 6 các đại biểu … tự họp, thành lập Hội đồng dân tộc, sau đó tuyên bố là … có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính. Trước tình hình đó, nhà vua và quý tộc đã dùng quân đội để … Quốc hội. Trong khi ấy, quần chúng lao động và các nhà tư sản cách mạng cũng … cho mình để … nhà vua. Nhiều binh lính cũng … quần chúng cách mạng. Ngày … cuộc tấn công vào ngục Ba-xti bắt đầu. Cách mạng tư sản Pháp ….Hội nghị ba đẳng cấp do … triệu tập, khai mạc ngày … tại cung điện Véc-xai. Những người được tham dự hội nghị là các đại biểu Tăng lữ, Quý tộc và đại biểu của …. Hội nghị diễn ra … vì đại biểu Quý tộc và … ủng hộ nhà vua tăng thuế, còn đại biểu của Đẳng cấp thứ ba thì … chủ trương này.

Trả lời:

Hội nghị ba đẳng cấp donhà vuatriệu tập (5 – 5 – 1789)tại cung điện Véc-xai. Tham dự hội nghị là các đại biểu Tăng lữ, Quý tộc và đại biểu củaĐẳng cấp thứ ba. Hội nghị diễn rarất căng thẳngvì đại biểu Quý tộc vàTăng lữủng hộ nhà vua tăng thuế, đại biểu Đẳng cấp thứ ba thìkịch liệt phản đối.

Ngày 17 – 6 các đại biểuĐẳng cấp thứ batự họp, tuyên bố làQuốc hội lập hiếncó quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính. Nhà vua và quý tộc đã dùng quân đội đểuy hiếpQuốc hội. Quần chúng lao động và các nhà tư sản cách mạng cũng tự vũ trang cho mình đểchống lạinhà vua. Nhiều binh lính cũngủng hộquần chúng cách mạng. Ngày14 – 7 – 1789cuộc tấn công vào ngục Ba-xti bắt đầu. Cách mạng tư sản Phápbùng nổ.

Bài tập 12 trang 14 Vở bài tập Lịch sử 8: Em có hiểu biết gì về nhân vật Rô-be-spie?

Trả lời:

– Rô-be-spie là luật sư trẻ tuổi, có tài hùng biện

– Ông là con người tính tình cương trực, một lòng trung thành. Ông nổi tiếng là “con người không thể mua chuộc”.

– Ông luôn tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Là vị lãnh tụ xuất sắc của phái Gia-cô-banh.

– Dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie, nhân dân Pháp đã đánh bại thù trong giặc ngoài, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và nền chuyên chính dân chủ cách mạng.

Bài tập 13 trang 14 Vở bài tập Lịch sử 8: Sau khi nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh được thiết lập, chính quyền cách mạng đã làm gì? Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng:

☐ Xử tử vua Lu-I XVI.

☐ Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng, giải quyết những yêu cầu của nhân dân về ruộng đất và tịch thu toàn bộ ruộng đất của tư sản.

☐ Tịch thu ruộng đất của Giáo hội và quý tộc trốn ra nước ngoài, chia thành những khoảnh nhỏ bán cho nông dân.

☐ Xây dựng quân đội cách mạng hùng mạnh để đối phó với bên ngoài.

☐ Thành lập Ủy ban cứu nước, trưng thu lúa mì bán cho dân nghèo.

☐ Quy định mức lương cho công nhân.

Trả lời:

☒ Tịch thu ruộng đất của Giáo hội và quý tộc trốn ra nước ngoài, chia thành những khoảnh nhỏ bán cho nông dân.

☒ Xây dựng quân đội cách mạng hùng mạnh để đối phó với bên ngoài.

☒ Thành lập Ủy ban cứu nước, trưng thu lúa mì bán cho dân nghèo.

☒ Quy định mức lương cho công nhân.

Bài tập 14 trang 15 Vở bài tập Lịch sử 8: Em hãy nêu ngắn gọn về vai trò của quần chúng nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

Trả lời:

Vai trò của quần chúng nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

– Có vai trò quyết định trong quá trình phát triển, từng bước đưa cách mạng đạt đến đỉnh cao.

– Là động lực chính, lực lượng tham gia đông đảo nhất của cách mạng.

Bài tập 15 trang 15 Vở bài tập Lịch sử 8:

a) Theo em, cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

– Ý nghĩa trong nước:

– Ý nghĩa quốc tế:

b) Vì sao nói: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

c) Hạn chế của cách mạng tư sản Pháp là:

Trả lời:

a)

– Ý nghĩa trong nước:

+ Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

+ Xóa bỏ trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản.

– Ý nghĩa quốc tế:

+ Làm lung lay chế độ phong kiến trên khắp châu Âu.

+ Mở ra thời đại thắng lợi của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến lúc bấy giờ.

b) Vì:So với các cuộc cách mạng tư sản khác (Anh, Bắc Mĩ), CMTS Pháp đã đạt được những kết quả vượt trội:

+ Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho CNTB phát triển.

+ Vấn đề ruộng đất, quy định giá bán tối đa các mặt hàng thiết yếu, quy định mức lương tối đa của công nhân,…được giải quyết

c) Hạn chế của cách mạng tư sản Pháp là:

+ Chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân.

+ Không hoàn toàn xóa bỏ chế độ phong kiến.

Xem thêm: Mục Lục Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn 6 Tập 2, Mục Lục Giải Sách Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2

+ Sự phân hóa trong nội bộ lực lượng lãnh đạo đã ảnh hưởng đến tiến trình cách mạng, khiến cho cuộc cách mạng diễn ra lâu dài, phức tạp.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *