Rate this post

– Chọn bài – Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

Mục lục ẩn

Xem toàn bộ tài liệu lớp 9 tại đây

Giải bài tập Lịch Sử 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1949) giúp học sinh giải bài tập, cung cấp cho học sinh những kiến ​​thức cơ bản, chính xác và khoa học để có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét chính về lịch sử thế giới. Tiến trình lịch sử Việt Nam:

Trả lời câu hỏi Truyện 9 Bài 24 trang 97: Vì sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?Trả lời:

Ngay sau khi thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì phải đối mặt với muôn vàn khó khăn:

– Ngoại xâm: Quân đồng minh vào nước ta với danh nghĩa giải giáp quân Nhật.

Các bạn đang xem: Giải bài tập Lịch sử lớp 9 bài 24

+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc: 20 vạn quân Tưởng, kéo theo bọn tay sai phản động trong các tổ chức Việt Quốc, Việt Cách nhằm lật đổ chính quyền cách mạng.

+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào nam: hơn 10 vạn quân Anh dọn đường cho thực dân Pháp trở lại đánh chiếm nước ta.

+ 60 vạn quân Nhật chờ giải giáp.

– Nội loạn: Lượng phản động trong nước lợi dụng tình thế nổi dậy chống phá.

– Trong khi đó đất nước đang gặp muôn vàn khó khăn:

+ Chính trị: Chính quyền cách mạng mới ra đời chưa được củng cố, lâm vào tình thế bị bao vây, cô lập.

+ Kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và thiên tai liên tiếp làm cho nạn đói ngày càng trầm trọng. Ngân sách nhà nước trống rỗng.

+ Văn hóa: Tàn dư của văn hóa lạc hậu: nạn thất học, tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại.

Trả lời câu hỏi Truyện 9 Bài 24 trang 98: Đảng và Chính phủ đã có những biện pháp gì để củng cố, kiện toàn chính quyền cách mạng?

Xem thêm :   Đại học văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa, tuyển sinh

Trả lời:

– Biện pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cách mạng:

+ Tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước.

+ Thành lập ủy ban soạn thảo Hiến pháp.

+ Phê chuẩn danh sách Chính phủ Liên hiệp kháng chiến.

+ Tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Uỷ ban hành chính các cấp được thành lập.

Trả lời câu hỏi Truyện 9 Bài 24 trang 100: Chúng ta đã đạt được những kết quả gì trong việc đối mặt với nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính?

Trả lời:

* Giải quyết nạn đói:

– Đo:

+ Đặt hũ gạo cứu đói.

+ Tổ chức “Ngày lương tâm” quyên góp tiền, vàng.

+ Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

– Kết quả: nạn đói nhanh chóng bị tiêu diệt.

* Giải dốt:

– Đo:

+ Thành lập Nha giáo dục nhân dân, kêu gọi toàn dân tham gia xóa nạn mù chữ.

– Kết quả:

+ Các cấp học phát triển mạnh.

+ Nội dung và phương pháp giáo dục được đổi mới theo tinh thần dân tộc, dân chủ.

* Giải quyết khó khăn về tài chính:

– Đo:

+ Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân, xây dựng “Quỹ độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng”.

Phát hành và lưu thông tiền Việt Nam.

Trả lời câu hỏi Truyện 9 Bài 24 trang 101: Trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã phản ứng như thế nào?

Trả lời:

– Trung ương Đảng và Chính phủ phát động phong trào ủng hộ đồng bào Nam Bộ trường kỳ kháng chiến.

– Nhân dân kiên quyết đấu tranh chống địch dưới nhiều hình thức.

Hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nhân dân miền Bắc tích cực giúp đỡ, ủng hộ đồng bào miền Nam.

Trả lời câu hỏi Truyện 9 Bài 24 trang 101: Hãy nêu rõ những biện pháp của ta chống quân Tưởng và bè lũ chúng.

Trả lời:

– Đối với quân Tưởng:

+ Để hạn chế sự phá hoại của bọn tay sai Tưởng, Quốc hội nhất trí trao cho chúng 70 ghế không qua bầu cử trong Quốc hội và một số ghế cấp bộ trưởng trong Chính phủ Liên hiệp.

+ Nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế như cung cấp lương thực, nhận tiền “quan kim”,…

– Đối với chó con: Chính phủ ra hàng loạt sắc lệnh trấn áp bọn phản cách mạng; ngăn chặn và lập tòa án quân sự để trừng trị bọn phản cách mạng.

Trả lời:

+ Với Pháp: Kiên quyết chống Pháp ở nam bộ.

+ Với quân Tưởng: giảng hoà với quân Tưởng và bè lũ phía bắc.

Bài 1 trang 102 Truyện 9: Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám nguy ngập như thế nào?

Trả lời:

Sau Cách mạng tháng Tám, đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn:

– Ngoại xâm: Quân đồng minh vào nước ta với danh nghĩa giải giáp quân Nhật.

+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc: 20 vạn quân Tưởng, kéo theo bọn tay sai phản động trong các tổ chức Việt Quốc, Việt Cách nhằm lật đổ chính quyền cách mạng.

+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào nam: hơn 10 vạn quân Anh dọn đường cho thực dân Pháp trở lại đánh chiếm nước ta.

+ 60 vạn quân Nhật chờ giải giáp.

– Nội loạn: Lượng phản động trong nước lợi dụng tình thế nổi dậy chống phá.

– Trong khi đó đất nước đang gặp muôn vàn khó khăn:

+ Chính trị: Chính quyền cách mạng mới ra đời chưa được củng cố, lâm vào tình thế bị bao vây, cô lập.

+ Kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và thiên tai liên tiếp làm cho nạn đói ngày càng trầm trọng. Ngân sách nhà nước trống rỗng.

Xem thêm :   Chill là gì? Netflix and chill là gì? Nguồn gốc của từ chill

+ Văn hóa: Tàn dư của văn hóa lạc hậu: hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại.

=> Việt Nam đang đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Trả lời:

– Mục đích:

+ Giữ vững độc lập về nguyên tắc.

+ Hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng và bè lũ chúng ra khỏi nước, tránh tình trạng chiến tranh với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

+ Bảo toàn lực lượng, kéo dài thời gian chuẩn bị, xây dựng, củng cố lực lượng để cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ nhất định.

Bài 3 trang 102 Sử 9: Lập bảng niên biểu các sự kiện chính của giai đoạn lịch sử này.

Xem Thêm: Hình Ảnh Buồn Buồn Chất, Cô Đơn, Hài Hước, Hình Ảnh Buồn Đẹp

Trả lời:

Lớp 1

đề thi vào lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 – Liên kết kiến ​​thức

Lớp 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 2 – Diều

Người giới thiệu

lớp 3

Lớp 3 – Liên kết kiến ​​thức

Lớp 3 – Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 3 – Diều

Người giới thiệu

lớp 4

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Lớp 5

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

lớp 6

Lớp 6 – Liên kết kiến ​​thức

Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 6 – Diều

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

lớp 7

Văn lớp 7 – Liên kết kiến ​​thức

Lớp 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 7 – Diều

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

Lớp 8

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

Lớp 9

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

Lớp 10

Lớp 10 – Liên kết kiến ​​thức

Lớp 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 10 – Diều

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

lớp 11

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

Lớp 12

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

ngữ pháp tiếng Anh

lập trình Java

phát triển web

Lập trình C, C++, Python

cơ sở dữ liệu

*

Giải bài tập lịch sử 9Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Chương II: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh từ 1945 đến nay
Chương III: Mĩ, Nhật, Tây Âu từ 1945 đến nay
Chương IV: Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay
Chương V: Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ từ năm 1945 đến nay
Phần Hai: Lịch Sử Việt Nam Từ 1919 Đến Nay
Chương I: Việt Nam Những Năm 1919 – 1930 Chương II: Việt Nam Những Năm 1930 – 1939 Chương III: Cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Chương IV: Việt Nam Từ Cách mạng Tháng Tám đến Kháng chiến toàn quốc
Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954 Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Giải VBT Lịch Sử 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền nhân dân dân chủ (1945 – 1946)

Để học tốt Lịch Sử lớp 9, phần dưới là các bài giải bài tập Lịch Sử 9 Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946). bạn nhập tên bài hát hoặc Xem Lời giải để xem đáp án và lời giải bài tập Lịch Sử lớp 9 tương ứng.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chiến Thắng “Điện Biên Phủ Trên Không” . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *