Rate this post

A. Xác định bài toán – Chọn thuật toán – Viết chương trình – Biên tập – Tài liệu

B. Nhận dạng bài toán – Viết chương trình – Chọn thuật toán – Viết tài liệu

C. Lựa chọn thuật toán – Định nghĩa bài toán – Viết chương trình – Chỉnh sửa – Tài liệu

D. Viết chương trình – Chỉnh sửa – Viết tài liệu

Đáp án A

Bạn đang xem: Có mấy bước giải toán trên máy tính?

Các bước giải bài toán trên máy tính được thực hiện theo trình tự sau: Nhận dạng bài toán – Chọn thuật toán – Viết chương trình – Thay đổi – Viết tài liệu.

* Các bước giải một bài toán trên máy tính:

+ Xác định vấn đề

+ Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

+ Viết chương trình

+ Chỉnh sửa

+ Viết tài liệu.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết các bước này với các giải pháp chính:

1. Xác định vấn đề

– Là quá trình xác định hai thành phần Đầu vào và Đầu ra và mối quan hệ giữa chúng.

– Ví dụ: Tìm bội chung lớn nhất (BCNN) của hai số nguyên dương A, B

+ Lối vào: A, B

+ Đầu ra: BCNN(A,B)

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

a) Lựa chọn thuật toán

– Một bài toán có nhiều cách giải nên thuật toán phù hợp nhất được chọn dựa trên các tiêu chí sau:

+ Thời gian thực hiện ngắn;

+ Sử dụng ít ô nhớ hơn;

+ Thuật toán dễ hiểu, ít phức tạp;

+ Sử dụng càng ít tài nguyên càng tốt.

b) Mô tả thuật toán

Ví dụ: Tìm ước chung lớn nhất (GCLN) của hai số nguyên dương M và N.

• Xác định các vấn đề:

– Đầu vào: Nhập M, N;

– Đầu ra: ƯCLN(M, N).

• Ý tưởng: Sử dụng như sau:

– Nếu M = N thì ước chung là ƯCLN của M và N;

– Nếu M > N thì ƯCLN(M,N) = ƯCLN(M –N,N);

– Nếu MN thì M ←M – N thì quay lại bước 2;

+ Bước 4: N ←N – M rồi quay lại bước 2.

– Thuật toán mô tả bằng sơ đồ khối

Dưới đây là hai ví dụ mô phỏng các bước thực hiện thuật toán trên:

3. Viết chương trình

Viết chương trình là sự kết hợp giữa việc lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt đúng thuật toán.

Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình

– Khi viết chương trình chúng ta phải chọn ngôn ngữ lập trình hoặc phần mềm chuyên dụng phù hợp với thuật toán.

– Viết chương trình bằng ngôn ngữ nào thì phải theo ngôn ngữ đó.

– Chương trình dịch chỉ có thể phát hiện và báo cáo ngữ pháp.

4. Hiệu chuẩn

– Khái niệm: là việc chạy thử chương trình với một số nhóm đầu vào tương ứng với đầu ra đã biết trước, từ đó xác định được các lỗi của chương trình.

– Mỗi nhóm Input – Output được gọi là một Test.

5. Viết tài liệu

Tài liệu dùng cho:

+ mô tả bài toán và thuật toán;

+ thiết kế chương trình;

+ kết quả kiểm tra;

+ hướng dẫn sử dụng.

– Tài liệu này rất hữu ích cho người dùng chương trình và đề xuất các cải tiến có thể có thêm.

– Các bước có thể được lặp lại nhiều lần cho đến khi chúng ta cảm thấy chương trình đã hoạt động bình thường và hiệu quả.

Bài tập tương tự:

Câu hỏi 1: Nêu tiêu chí lựa chọn thuật toán.

Lời giải chi tiết

Một bài toán có thể biểu diễn bằng nhiều thuật toán, việc chọn đúng thuật toán sẽ giúp quá trình viết chương trình đơn giản hơn và máy tính sẽ hoạt động nhanh hơn. Do đó, có ba tiêu chí cơ bản để chọn một thuật toán:

– Thuật toán có độ phức tạp về thời gian nhỏ nhất (thực hiện chương trình trong thời gian ngắn nhất);

– Số lượng ô nhớ tối thiểu được sử dụng;

– Viết chương trình cho thuật toán dễ hiểu nhất.

Xem thêm :   Quy tắc an toàn khi sử dụng xe nâng người

Câu 2:

Hãy cho biết nội dung và mục đích của bước khắc phục sự cố khi khắc phục sự cố máy tính.

Lời giải chi tiết

• Nội dung bước hiệu chỉnh

– Chạy chương trình với các bộ test điển hình tùy theo đặc thù của bài toán để phát hiện lỗi cú pháp, lỗi cấu trúc…

– Nếu phát hiện chương trình bị lỗi, sửa lại chương trình và thử lại, quá trình tiếp tục cho đến khi không phát hiện lỗi nữa.

•Mục đích của bước khắc phục

Khi chương trình kết thúc, có thể vẫn còn nhiều lỗi chính tả, lỗi cú pháp ngôn ngữ lập trình, lỗi mô tả thuật toán, v.v. Nhờ có bước sửa lỗi mà ta có thể hiệu chỉnh lại chương trình để đáp ứng yêu cầu của bài học.math.

Câu 3:Viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0 và đề xuất các nghiệm điển hình.

Lời giải chi tiết

Thuật toán giải phương trình ax + b = 0

– Với đánh số thứ tự

+ Bước 1: Nhập hai số thực a, b

+ Bước 2. Nếu a = 0

Bước 2.1. Nếu b ≠ 0 thì khai báo phương trình vô nghiệm, rồi dừng Bước 2.2. Nếu b = 0 thì đặt x

+ Bước 3: x

+ Bước 4. Đưa ra nghiệm x rồi kết thúc.

– Sơ đồ khối:

Đề xuất các bài kiểm tra tiêu chuẩn

Để kiểm tra tất cả các trường hợp có thể xảy ra, ta sử dụng ba bộ kiểm tra như sau:

i) a = 0, b = 1 (kiểm tra trường hợp phương trình vô nghiệm);

ii) a = 0,b = 0 (kiểm tra nghiệm x=0);

iii) a = 3, b = 6 (kiểm tra trường hợp nghiêm trọng, y = -b/a).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Tạo một tài khoản

* Các bước giải một bài toán trên máy tính:

+ Xác định vấn đề

+ Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

+ Viết chương trình

+ Chỉnh sửa

+ Viết tài liệu.

1. Xác định vấn đề:

– Xác định rõ 2 thành phần Input và Output và mối quan hệ giữa chúng để lựa chọn thuật toán và ngôn ngữ lập trình phù hợp.

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán:

Một. Lựa chọn thuật toán:

– Đây là bước quan trọng nhất để giải quyết vấn đề.

– Có thể có nhiều thuật toán để giải một bài toán, cần thiết kế hoặc lựa chọn một thuật toán phù hợp để giải một bài toán cụ thể.

b. Mô tả thuật toán:

Ví dụ: Tìm ƯCLN (M,N)

– Xác định các vấn đề

+ Entry: dành cho M, NỮ

+ Sản xuất: UCLN (M,N)

– Ý tưởng:

+ Nếu M=N thì ƯCLN (M)

+ Nếu M>N thì M!MN

+ Nếu M!NM

– Xây dựng thuật toán

+ Danh sách (trừ trang 48)

+ Sơ đồ khối (SGK trang 49)

3. Viết chương trình:

Đó là chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt thuật toán chính xác.

– Khi chọn ngôn ngữ lập trình phải tôn trọng các quy tắc ngữ pháp của ngôn ngữ đó.

4. Sửa lỗi:

– Sau khi viết xong, nên chạy thử chương trình với một số đầu vào điển hình. Nếu phát hiện lỗi, hãy sửa chương trình và thử lại.

5. Soạn thảo văn bản:

– Bài viết cần mô tả bài toán, thuật toán, thiết kế chương trình, kết quả chạy thử và hướng dẫn sử dụng.

*

Hiển thị các bước để giải quyết vấn đề trên máy tính” width=”625″>

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết các bước này với các giải pháp chính:

1. Xác định vấn đề

– Là quá trình xác định hai thành phần Đầu vào và Đầu ra và mối quan hệ giữa chúng.

– Ví dụ: Tìm bội chung lớn nhất (BCNN) của hai số nguyên dương A, B

+ Lối vào: A, B

+ Đầu ra: BCNN(A,B)

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

a) Lựa chọn thuật toán

– Một bài toán có nhiều cách giải nên thuật toán phù hợp nhất được chọn dựa trên các tiêu chí sau:

+ Thời gian thực hiện ngắn;

+ Sử dụng ít ô nhớ hơn;

+ Thuật toán dễ hiểu, ít phức tạp;

+ Sử dụng càng ít tài nguyên càng tốt.

b) Mô tả thuật toán

Ví dụ: Tìm ước chung lớn nhất (GCLN) của hai số nguyên dương M và N.

• Xác định các vấn đề:

– Đầu vào: Nhập M, N;

Xem thêm :   Cách làm riêu cua trứng thịt siêu ngon, không bị nát

– Đầu ra: ƯCLN(M, N).

• Ý tưởng: Sử dụng như sau:

– Nếu M = N thì ước chung là ƯCLN của M và N;

– Nếu M > N thì ƯCLN(M,N) = ƯCLN(M –N,N);

– Nếu MN thì M ←M – N thì quay lại bước 2;

+ Bước 4: N ←N – M rồi quay lại bước 2.

– Thuật toán mô tả bằng sơ đồ khối

*

Trình bày các bước giải bài toán trên máy tính (hình 2)” width=”508″>

Dưới đây là hai ví dụ mô phỏng các bước thực hiện thuật toán trên:

*

Hiển thị các bước xử lý sự cố trên máy tính (ảnh 3)” width=”464″>

3. Viết chương trình

Viết chương trình là sự kết hợp giữa việc lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt đúng thuật toán.

Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình

– Khi viết chương trình chúng ta phải chọn ngôn ngữ lập trình hoặc phần mềm chuyên dụng phù hợp với thuật toán.

– Viết chương trình bằng ngôn ngữ nào thì phải theo ngôn ngữ đó.

– Chương trình dịch chỉ có thể phát hiện và báo cáo ngữ pháp.

4. Hiệu chuẩn

– Khái niệm: là việc chạy thử chương trình với một số nhóm đầu vào tương ứng với đầu ra đã biết trước, từ đó xác định được các lỗi của chương trình.

– Mỗi nhóm Input – Output được gọi là một Test.

5. Viết tài liệu

Tài liệu dùng cho:

+ mô tả bài toán và thuật toán;

+ thiết kế chương trình;

+ kết quả kiểm tra;

+ hướng dẫn sử dụng.

– Tài liệu này rất hữu ích cho người dùng chương trình và đề xuất các cải tiến có thể có thêm.

– Các bước có thể được lặp lại nhiều lần cho đến khi chúng ta cảm thấy chương trình đã hoạt động bình thường và hiệu quả.

Bài tập tương tự:

Câu hỏi 1: Nêu tiêu chí lựa chọn thuật toán.

Lời giải chi tiết

Một bài toán có thể biểu diễn bằng nhiều thuật toán, việc chọn đúng thuật toán sẽ giúp quá trình viết chương trình đơn giản hơn và máy tính sẽ hoạt động nhanh hơn. Do đó, có ba tiêu chí cơ bản để chọn một thuật toán:

– Thuật toán có độ phức tạp về thời gian nhỏ nhất (thực hiện chương trình trong thời gian ngắn nhất);

– Số lượng ô nhớ tối thiểu được sử dụng;

– Viết chương trình cho thuật toán dễ hiểu nhất.

Câu 2:

Hãy cho biết nội dung và mục đích của bước khắc phục sự cố khi khắc phục sự cố máy tính.

Lời giải chi tiết

• Nội dung bước hiệu chỉnh

– Chạy chương trình với các bộ test điển hình tùy theo đặc thù của bài toán để phát hiện lỗi cú pháp, lỗi cấu trúc…

– Nếu chương trình bị lỗi, hãy sửa chương trình và thử lại, quá trình tiếp tục cho đến khi không phát hiện lỗi nữa.

• Mục đích của hành động khắc phục

Khi chương trình kết thúc, có thể vẫn còn nhiều lỗi chính tả, lỗi cú pháp ngôn ngữ lập trình, lỗi mô tả thuật toán, v.v. Nhờ có bước sửa lỗi mà ta có thể hiệu chỉnh lại chương trình để đáp ứng yêu cầu của bài học.math.

Câu 3:Viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0 và đề xuất các nghiệm điển hình.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Khoa Học Lớp 6 , Link Kiến Thức , Giải Sách Bài Tập Khoa Học Lớp 6

Lời giải chi tiết

Thuật toán giải phương trình ax + b = 0

– Với đánh số thứ tự

+ Bước 1: Nhập hai số thực a, b

+ Bước 2. Nếu a = 0

Bước 2.1. Nếu b ≠ 0 thì khai báo phương trình vô nghiệm, rồi dừng Bước 2.2. Nếu b = 0 thì đặt x

+ Bước 3: x

+ Bước 4. Đưa ra nghiệm x rồi kết thúc.

– Sơ đồ khối:

*

Hiển thị các bước xử lý sự cố trên máy tính (ảnh 4)” width=”557″>

Đề xuất các bài kiểm tra tiêu chuẩn

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Có Mấy Bước Giải Bài Toán Trên Máy Tính, Quá Trình Giải Toán Trên Máy Tính Gồm Mấy Bước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *