Rate this post

Chứng khoán là một trong những lĩnh vực đầu tư kinh doanh mang lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đối với những người mới bắt đầu, chắc hẳn họ không hiểu rõ về khái niệm cổ phiếu? Đặc trưng? Cách phân loại. Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong thông tin bài viết dưới đây.
Hay nhin nhiêu hơn
 • đầu tư trái phiếu là gì Tìm hiểu điều kiện mua trái phiếu

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì?
Cổ phiếu là gì? Những điều cần biết khi đầu tư chứng khoán

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là loại chứng khoán được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền và lợi ích của nhà đầu tư khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các cổ đông sẽ trở thành cổ đông và chủ sở hữu của công ty phát hành.

Khái niệm cổ phiếu được hiểu là bằng chứng xác nhận số tiền mà các cổ đông đã đầu tư vào doanh nghiệp. Nó có thể là một chứng chỉ hoặc mục nhật ký xác nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông. Tại Việt Nam, một cổ phiếu tương đương với 10.000 VND vốn cổ phần của công ty.

Các thuật ngữ và khái niệm liên quan

 • cổ phiếu quỹ là gì
  Cổ phiếu là cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành và được công ty phát hành mua lại bằng vốn pháp định. Cổ phiếu quỹ không trả cổ tức, nghĩa là không có quyền biểu quyết hoặc mua cổ phiếu mới.
 • một hành động yêu thích là gì?
  Là một loại chứng khoán có tính chất giống như cổ phần phổ thông, người sở hữu cổ phần này đồng thời là cổ đông của công ty. Khi nắm giữ cổ phiếu này, bạn sẽ là cổ đông ưu đãi, có lợi thế nhất định về cổ tức, quyền biểu quyết hoặc ưu đãi khi thanh lý tài sản nếu công ty phá sản.
 • Giá thị trường của cổ phiếu là bao nhiêu?
  Giá thị trường chứng khoán trong tiếng anh là price of shares, là giá giao dịch mua bán cổ phiếu trên thị trường tại một thời điểm nhất định. Giá thị trường của cổ phiếu có thể bằng, thấp hơn hoặc cao hơn giá trị danh nghĩa và giá trị sổ sách của cổ phiếu.
 • Mệnh giá cổ phiếu là bao nhiêu?
  Là giá trị mà công ty cổ phần phát hành, gán cho một cổ phiếu và được thể hiện rõ ràng trong bảng cổ phiếu đó. Mệnh giá của cổ phiếu sẽ không liên quan đến giá trị thị trường của cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần là giá trị thực tế được quy định tại Điều lệ công ty.
Mệnh giá cổ phiếu là bao nhiêu?
Mệnh giá cổ phiếu là bao nhiêu?
 • Quyền chọn cổ phiếu là gì?

  Quyền chọn cổ phiếu cho phép người nắm giữ quyền mua một số lượng cổ phiếu xác định trước với giá trị xác định trước và thấp hơn giá thị trường hiện hành của cổ phiếu đó.

 • Cổ tức ưu đãi là gì?

  Một cổ phiếu trả cổ tức cao hơn so với cổ phiếu phổ thông hoặc tỷ lệ cố định hàng năm.

Cổ phiếu OTC là gì?

Đây là cổ phiếu tập trung chưa niêm yết và giá giao dịch được biểu thị bằng mệnh giá 10.000 đồng. OCT là viết tắt của Over The Counter. Cổ phiếu OCT là cổ phiếu có phương thức giao dịch thủ công tại quầy giao dịch không chính thức của ngân hàng hoặc công ty chứng khoán, được quy định theo từng cổ phiếu.

ESOP (Kế hoạch sở hữu cổ phần của nhân viên)

Cổ phiếu ESOP là loại cổ phiếu được phát hành theo chương trình quyền chọn mua cổ phiếu dành cho nhân viên của một công ty đại chúng. Trên thực tế, đối tượng được hưởng cổ phiếu ESOP sẽ là những nhân viên gắn bó lâu năm, có những đóng góp nhất định cho công ty, những tiêu chuẩn này sẽ nằm trong điều lệ hoặc quy chế của công ty.

Cổ phiếu esop là gì?

hoạt động chứng khoán

 • Thanh khoản cổ phiếu là gì?
  Tính thanh khoản của cổ phiếu là việc chuyển đổi cổ phiếu thành tiền mặt. Tính thanh khoản càng cao thì việc trao đổi càng nhanh chóng và thuận tiện. Ngược lại, khi thanh khoản thấp, khả năng trao đổi diễn ra chậm.
 • Phát hành cổ phiểu: là hình thức tăng vốn cổ phần của công ty cổ phần, trong đó cổ phiếu sẽ là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc hồ sơ điện tử chứng minh hoạt động sở hữu đối với hàng loạt cổ phiếu của công ty đó .
 • Pha loãng chứng khoán: Để trở thành Việc phát hành thêm cổ phần phổ thông thứ cấp của công ty cổ phần được thực hiện dưới các hình thức khác nhau do pháp luật quy định.
 • Bán khống cổ phiếu là gì?

  Bán khống là một hình thức thu lợi nhuận từ việc giảm giá cổ phiếu hoặc trái phiếu. Bán khống cổ phiếu là hình thức bán cổ phiếu mà người bán không sở hữu. Bằng cách vay chứng khoán và sau đó bán chúng với dự đoán giá giảm. Trong tương lai, người bán sẽ phải mua lại và trả đúng số cổ phiếu đã mượn.

Các khái niệm trong chứng khoán

Giao dịch chứng khoán là gì?

Chơi tài khoản chứng khoán là việc người chơi đổ tiền vào chứng khoán, sau đó theo dõi tình hình thị trường và hưởng lợi nhuận từ số tiền mình đã góp.

Giao dịch chứng khoán là gì?

Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện các hoạt động môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Hành động quốc tế là gì?

Hành động quốc tế là gì?
Hành động quốc tế là gì?

Chứng khoán quốc tế là hình thức đầu tư vào các sản phẩm chứng khoán nước ngoài như trái phiếu, quỹ đầu tư, v.v. Thị trường chứng khoán quốc tế là nơi trao đổi với nhiều mã chứng khoán của nhiều quốc gia trên thế giới.

T3 trong kho là gì?

T3 có nghĩa là giao dịch diễn ra vào thứ Hai, thì ngày thanh toán sẽ là thứ Năm trong trường hợp không có ngày nghỉ lễ giữa những ngày này. Nếu bạn bán chứng khoán thanh toán T3 vào ngày thứ Sáu thì việc chuyển giao quyền và quyền sở hữu sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư tiếp theo.

Chứng khoán kinh doanh là gì?

Chứng khoán thương mại là loại chứng khoán được phát hành nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật. Nói một cách đơn giản, chứng khoán có thể giao dịch là tài sản có thể được mua, bán, trao đổi và tạo ra lợi nhuận cho công ty phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu. Chứng khoán kinh doanh được coi là tài sản ngắn hạn vì chúng chỉ được đưa vào danh mục đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản phải thu kinh doanh.

Rủi ro trong đầu tư chứng khoán là gì?

Đầu tư vào cổ phiếu là một hình thức kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng lại mang lại lợi nhuận cao. Có hai loại rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu:

 • Rủi ro hệ thống: Hay còn gọi là rủi ro thị trường – là loại rủi ro có thể ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ thị trường và không thể tránh khỏi mà chỉ có thể phòng ngừa.
 • Rủi ro phi hệ thống: Thường xảy ra trong các trường hợp đầu tư riêng lẻ, ảnh hưởng đến tài khoản đầu tư của từng cá nhân, không bao trùm thị trường.

phân loại cổ phiếu

Theo điểm 1,2 điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 thì có 2 loại cổ phiếu:

 • Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu phổ thông): Dùng để xác định quyền sở hữu của các cổ đông. Người nắm giữ cổ phần phổ thông sẽ có quyền quản lý, kiểm soát công ty hoặc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
Cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu phổ thông
 • Cổ phần ưu đãi: Với tư cách là người nắm giữ, bạn có thể nhận được ưu đãi về cổ tức và quyền biểu quyết hoặc trả lại phần vốn góp của mình.

Đặc điểm chứng khoán

Không hoàn lại và không có thời hạn: Cổ phiếu là chứng chỉ phần vốn góp của các cổ đông vào doanh nghiệp, họ chỉ được góp phần vốn nhưng không được hoàn trả lại và không có thời hạn, trừ khi công ty phá sản và cổ phiếu không được hoàn lại.

Giá cổ phiếu biến động qua các năm: Giá cổ phiếu chịu nhiều biến động của thị trường, đặc biệt là kết quả kinh doanh. Do đó, chủ sở hữu phải cảnh giác để đưa ra quyết định sáng suốt.

Tính thanh khoản: Mặc dù cổ phiếu dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt nhưng còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

Tại sao bạn nên đầu tư vào cổ phiếu?

 • Nắm giữ cổ phiếu bạn sẽ có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông, giữ chức vụ và bạn cũng có quyền bán cổ phần của mình cho người khác. Bạn càng sở hữu nhiều cổ phần, doanh nghiệp của bạn càng có nhiều quyền biểu quyết.
 • Khả năng mang lại lợi nhuận cao trong dài hạn. Nếu bạn so sánh thu nhập bạn nhận được khi tiết kiệm và nắm giữ cổ phiếu, thì việc sở hữu cổ phiếu sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Tốc độ tăng trưởng bình quân của công ty trên sàn chứng khoán là 20%/năm, trong khi lợi nhuận khi gửi ngân hàng chỉ 6-7%/năm.
Kiếm lợi nhuận cao
 • Chứng khoán là tài sản thanh khoản có giá trị nhất. Thị trường chứng khoán là nơi nhiều người mua và bán các loại chứng khoán khác nhau. Mọi giao dịch sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn bởi những người tham gia thị trường và cổ phiếu của bạn có thể nhanh chóng được chuyển đổi thành tiền mặt.
 • Đầu tư linh hoạt, chỉ với số vốn vài triệu đồng là bạn có thể tham gia thị trường mua bán chứng khoán. Và bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tiền của mình sinh lời như một tài khoản tiết kiệm. Thời gian tối thiểu nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu là 2 ngày, khi đạt được mức giá mà bạn mong đợi, họ có thể bán bất cứ lúc nào.

Một số lưu ý khi mua cổ phần

Trước khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu, bạn nên chú ý một số điều sau:

 • Chọn thời điểm đầu tư cẩn thận để giảm thiểu rủi ro.
 • Quản lý danh mục đầu tư chặt chẽ như kiểm soát lãi/lỗ.
 • Rà soát thông tin doanh nghiệp bạn định đầu tư
 • Tính khối lượng mua cổ phiếu hợp lý
 • Đừng chạy theo đám đông trên thị trường
 • Đừng đưa ra những quyết định quan trọng một cách vội vàng

Với nội dung thông tin trong bài viết “Cổ phiếu là gì? Những điều cần biết khi đầu tư chứng khoán, hy vọng nó sẽ giúp bạn. Để biết thêm thông tin về cổ phiếu, đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu, vui lòng truy cập trang web baoduongmaynenkhi, nó chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

Xem trực tiếp bóng đá Cakhia TV cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết Cổ phiếu là gì? Những điều cần nắm rõ khi đầu tư cổ phiếu . Chúc bạn có một ngày vui vẻ !

Xem thêm :   Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 26, Access Denied

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *