Rate this post

– Chọn bài – Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX Bài 3: Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự sụp đổ của hệ thống thuộc địaBài 4: Các nước Châu Á Bài 5: Các nước Đông Nam Á Bài 6: Các nước Châu Phi
Bài 7: Các nước Mĩ Latinh
Bài 8: Châu Mỹ
Bài 9: Nhật Bản
Bài 10: Các nước Tây Âu
Bài 11: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ
Bài 13: Sơ lược lịch sử thế giới từ 1945 đến nay
Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925) Bài 16: Hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc những năm 1919 – 1925 Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
Bài 18: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
Bài 19: Phong Trào Cách Mạng Trong Những Năm 1930-1935 Bài 20: Phong Trào Dân Chủ Trong Những Năm 1936-1939 Bài 21: Việt Nam Trong Những Năm 1939-1945 Bài 22: Cao Trào Cách Mạng Đến Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám 1943: Tổng Khởi nghĩa ngày 2 tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946) Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến kiến ​​quốc Chống thực dân Pháp (1950-1953) Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn lần thứ năm khu vực (1954). -1965) Bài 29: Cả nước trực tiếp chống Mỹ, cứu nước (1965 – 1973) Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) Bài 31: Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 Bài 32: Xây dựng đất nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985) Bài 33: Việt Nam trên con đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 1986 đến 2000) Bài 34: Tổng kết lịch sử của Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Mục lục ẩn

Xem toàn bộ tài liệu lớp 9

: đây

Xem thêm :   Lưu ý gì khi tìm việc tạp vụ văn phòng tại Tp.HCM

Giải bài tập Lịch Sử 9 bài 22: Cao trào cách mạng đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 giúp học sinh giải các bài tập, cung cấp cho học sinh những kiến ​​thức cơ bản, chính xác và khoa học để các em nắm được những kiến ​​thức cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét chính về diễn biến lịch sử. Quy trình của Việt Nam:

Bài tập 1 trang 78-79 VBT Truyện 9: Câu trả lời:

a.Các bạn đang xem: Giải vbt truyện 9 bài 22 Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý kiến ​​không thuộc chủ trương của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Các bạn đang xem: Lời giải Vở bài tập Lịch Sử 9 Bài 22

x Thành lập đội quân cách mạng tiến công chính quyền địch ở các địa phương.

b. Em hãy đánh dấu X vào ô trống dưới đây để chọn đúng ngày thành lập Mặt trận Việt Minh:

Câu trả lời:

Bộ phận lực lượng vũ trang khởi nghĩa Bắc Sơn băng nhóm du kích cứu quốc gia
Báo chí cách mạng như: Giải phóng, cờ giải phóng, xiềng xích, cứu quốc, độc lập Việt Nam, kèn gọi nhập ngũ

Đóng góp

Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, chống mọi thủ đoạn chính trị, văn hóa của địch

Bài tập 3 trang 79-80 VBT Truyện 9:

Câu trả lời:

Một. Em hãy điền mốc thời gian ở cột bên trái cho phù hợp với các sự kiện ở cột bên phải.

b. Phát huy thắng lợi buổi đầu, Việt Nam đã làm gì trong công tác tuyên truyền giải phóng quân? Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng.

x Đẩy mạnh vũ trang tuyên truyền.
x Kết hợp chính trị với quân sự
x Xây dựng căn cứ địa cách mạng
x Củng cố và mở rộng căn cứ Cao – Bắc – Lạng

c. Kết quả của những điều trên là gì? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

MỘT. Quân địch trong đồn hoang mang, khiếp sợ

Bài tập 4 trang 80 VBT Truyện 9:

Câu trả lời:

Một. Đầu năm 1945, tình hình thế giới và ở Đông Dương như thế nào?

– Ở mặt trận Thái Bình Dương: Phát xít Nhật cũng khốn đốn trước đòn tấn công trên bộ và trên biển của Anh – Mỹ.

– Ở Đông Dương: lợi dụng thời cơ Nhật suy yếu, thực dân Pháp ngóc đầu dậy, manh động chờ thời cơ phản công giành lại địa vị thống trị như cũ → mâu thuẫn Pháp – Nhật sâu sắc.

b. Đứng trước tình hình đó, Nhật Bản đã làm gì? Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý em chọn.

MỘT. Làm đảo chính lật đổ Pháp.

Bài tập 5 trang 81 VBT Truyện 9:

Câu trả lời:

Một. Đánh dấu X vào chỗ trống trước câu cho thấy cách mạng Việt Nam chuyển sang Tổng khởi nghĩa từ giữa tháng 3-1945.

x Tất cả những điều trên.

b. Giữa lúc cao trào kháng Nhật cứu nước dâng cao, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ triệu tập và quyết định những chức vụ nào? Khoanh tròn vào chữ cái trước từ đúng.

MỘT. Phát triển lực lượng vũ trang và bán vũ trang.

b. Mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị.

C. Nhiệm vụ cấp bách là phát triển chiến tranh du kích.

Đ. Xây dựng một căn cứ để chống lại người Nhật.

Bài tập 6 trang 81-82 VBT Truyện 9: Em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây để thể hiện khí thế chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Tháng Tám.

Xem thêm :   Tổ Chức Tuần Văn Hóa Campuchia Có Những Nét Đặc Sắc Gì? Văn Hóa Campuchia Có Những Nét Đặc Sắc Gì

Câu trả lời:

Ủy ban quân sự Bắc Kỳ được thành lập Ông được giao nhiệm vụ chỉ huy các chiến khu phía Bắc, giúp cả nước trong việc quân sự
Ủy ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc Thực hiện 10 chính sách của Việt Minh đem lại lợi ích cho nhân dân

– Khu giải phóng Việt Bắc trở thành: Căn cứ địa của cả nước, là hiện thân của nước Việt Nam mới.

Xem thêm: Top 9 thành tựu văn hóa thời phong kiến ​​của Trung Quốc? chỉ một lúc

– Khẩu hiệu “phá kho thóc, giải quyết nạn đói” đã làm dấy lên phong trào giật kho thóc của Nhật chia cho dân nghèo. Đây có phải là bầu không khí trước cuộc nổi dậy tràn ngập khắp đất nước?

Lớp 1

đề thi vào lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 – Liên kết kiến ​​thức

Lớp 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 2 – Diều

Người giới thiệu

lớp 3

Lớp 3 – Liên kết kiến ​​thức

Lớp 3 – Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 3 – Diều

Người giới thiệu

lớp 4

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Lớp 5

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

lớp 6

Lớp 6 – Liên kết kiến ​​thức

Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 6 – Diều

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

lớp 7

Văn lớp 7 – Liên kết kiến ​​thức

Lớp 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 7 – Diều

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

Lớp 8

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

Lớp 9

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

Lớp 10

Lớp 10 – Liên kết kiến ​​thức

Lớp 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 10 – Diều

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

lớp 11

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

Lớp 12

Quyển sách của giáo viên

Sách/Sách bài tập

BÀI THI

Chủ đề & Câu đố

ngữ pháp tiếng Anh

lập trình Java

phát triển web

Lập trình C, C++, Python

cơ sở dữ liệu

*

Giải bài tập lịch sử 9Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Chương II: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh từ 1945 đến nay
Chương III: Mĩ, Nhật, Tây Âu từ 1945 đến nay
Chương IV: Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay
Chương V: Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ từ năm 1945 đến nay
Phần Hai: Lịch Sử Việt Nam Từ 1919 Đến Nay
Chương I: Việt Nam Những Năm 1919 – 1930 Chương II: Việt Nam Những Năm 1930 – 1939 Chương III: Cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Chương IV: Việt Nam Từ Cách mạng Tháng Tám đến Kháng chiến toàn quốc
Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954 Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Giải VBT Lịch Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tổng khởi nghĩa tháng 8/1945
Trang trước
Trang tiếp theo

Bài 22: Cao trào cách mạng tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945

Để học tốt Lịch Sử lớp 9, dưới đây liệt kê các bài giải vbt Lịch Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng dẫn đến Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Mời các bạn vào tên bài hát hoặc Xem Lời giải để xem đáp án và lời giải bài tập Lịch Sử lớp 9 tương ứng.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Danh mục giải vở bài tập lịch sử 9 bài 22, just a moment . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *