Rate this post

Trái phiếu là một kênh đầu tư khá an toàn và được nhiều người quan tâm. Trái phiếu là gì? Có những loại trái phiếu nào? Loại trái phiếu nào mang lại lợi nhuận cao và loại nào có nhiều rủi ro? Tất cả các câu hỏi về trái phiếu sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.
Hay nhin nhiêu hơn
 • Thanh khoản là gì? Thanh khoản đóng vai trò và rủi ro gì?

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là giấy chứng nhận nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu phải trả cho người nắm giữ trái phiếu một số tiền xác định (tương đương với mệnh giá của trái phiếu), trong một khoảng thời gian xác định và với lãi suất. được quy định rõ ràng. Trái phiếu trong tiếng Anh là “bond”.

liên kết là gì?
Trái phiếu là gì?

đầu tư trái phiếu là gì

Đầu tư vào trái phiếu là một giao dịch cho vay với người phát hành trái phiếu (chính phủ, doanh nghiệp, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính) với tư cách là người đi vay và nhà đầu tư trái phiếu với tư cách là người cho vay. Tổ chức phát hành trái phiếu có nghĩa vụ thanh toán cho người đầu tư trái phiếu theo đúng cam kết nhận nợ quy định tại hợp đồng vay.

đầu tư trái phiếu là gì
Đầu tư vào trái phiếu hiệu quả, rủi ro thấp

Nếu so với đầu tư vào cổ phiếu thì đầu tư vào trái phiếu được coi là một khoản đầu tư an toàn, nó là một phương tiện tạo thu nhập tuyệt vời.

Thị trường trái phiếu là gì?

Thị trường trái phiếu hay còn gọi là thị trường nợ, thị trường tín dụng, tiếng Anh gọi là bond market.

Thị trường trái phiếu là thị trường trong đó hàng hóa được mua và bán.

Tăng trưởng thị trường trái phiếu từ 2012 đến 2020
Tăng trưởng thị trường trái phiếu từ 2012 đến 2020

Trái phiếu là công cụ nợ, bản chất của nó là người phát hành đi vay theo phương thức hoàn trả cả gốc và lãi.

Bên cho vay sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả nào trong việc sử dụng vốn của bên vay trong bất kỳ trường hợp nào. Trong trường hợp công ty bị giải thể hoặc phá sản, cổ phiếu của công ty trước hết phải được thanh toán cho các trái chủ theo cam kết được xác định trong hợp đồng vay vốn như một nghĩa vụ ràng buộc. Sau khi tất cả trái phiếu được mua lại, cổ phiếu mới được phân phối cho các cổ đông. Trái phiếu thường có kỳ hạn cố định trung hoặc dài hạn.

Các đối tượng được mua, bán và phát hành trái phiếu

 • Tổ chức phát hành trái phiếu là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

 • Trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức chính phủ công như chính phủ (gọi tắt là công trái hay trái phiếu chính phủ), kho bạc nhà nước (gọi là trái phiếu kho bạc)
trái phiếu kho bạc
Trái phiếu kho bạc là gì?

Cần lưu ý, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, xổ số và ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước ngoài việc tuân thủ các quy định về phát hành trái phiếu còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Trường hợp giữa các quy định có sự khác nhau thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

Bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp hay chính phủ nào cũng có thể mua trái phiếu. Trái phiếu có thể ghi tên người nắm giữ trái phiếu, gọi là trái phiếu ghi danh, hoặc không ghi tên, gọi là trái phiếu vô danh.

Xem thêm :   Quy trình vệ sinh nhà xưởng hiệu quả, chất lượng

Người cho người phát hành trái phiếu vay tiền được gọi là người nắm giữ trái phiếu. Trái chủ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hiệu quả sử dụng vốn vay của bên vay. Tổ chức phát hành có nghĩa vụ trả nợ theo quy định trong hợp đồng vay.

Các loại trái phiếu

Sắp xếp theo nhà xuất bản

trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ là gì?

Chính phủ phát hành trái phiếu để huy động tiền nhàn rỗi trong nhân dân và các tổ chức kinh tế, xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ. Chính phủ được coi là tổ chức phát hành uy tín nhất trên thị trường. Vì vậy, trái phiếu chính phủ được coi là loại trái phiếu ít rủi ro nhất.

trái phiếu kho bạc

Trái phiếu kho bạc được coi là thẻ nợ có kỳ hạn do kho bạc phát hành để huy động vốn bổ sung ngân sách. Kho bạc phải trả cho người mua cả gốc và lãi vào thời điểm đáo hạn ghi trong trái phiếu.

trái phiếu doanh nghiệp

Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp
Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Đó là trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần phát hành để tăng vốn hoạt động. Trái phiếu doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau.

Trái phiếu ngân hàng và các tổ chức tài chính

Các tổ chức này có thể phát hành trái phiếu để tăng vốn lưu động.

Phân loại lợi suất trái phiếu

Trái phiếu có lãi suất cố định: Là loại trái phiếu có lợi suất được tính theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định dựa trên mệnh giá.

Trái phiếu lãi suất thả nổi (floating rate)

Là loại trái phiếu có lợi suất khác nhau ở mỗi kỳ hạn và có lãi suất thay đổi theo lãi suất tham chiếu.

Trái phiếu không lãi suất

Một trái phiếu trong đó người mua sẽ không nhận được tiền lãi, nhưng được phép mua trái phiếu ở mức giá thấp hơn mệnh giá (mua chiết khấu) và mua lại bằng mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn.

Phân loại theo mức bảo lãnh thanh toán của tổ chức phát hành

các loại trái phiếu

trái phiếu bảo lãnh

Là loại trái phiếu trong đó người phát hành sử dụng tài sản có giá trị làm tài sản thế chấp cho đợt phát hành. Khi tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán, trái chủ có quyền thu giữ và bán chứng khoán để thu hồi số tiền nợ tổ chức phát hành. Trái phiếu có bảo đảm thường bao gồm các loại chính sau:

 • Trái phiếu thế chấp: Là loại trái phiếu được bảo đảm bằng việc người phát hành cầm cố bất động sản để đảm bảo khả năng thanh toán của trái chủ. Thông thường giá trị tài sản cầm cố phải lớn hơn tổng mệnh giá trái phiếu phát hành để đảm bảo quyền lợi cho trái chủ.
 • Trái phiếu bảo đảm bằng chứng khoán ký quỹ: Một loại trái phiếu được bảo đảm bởi tổ chức phát hành thường ký gửi số lượng chứng khoán có thể bán được mà họ sở hữu làm tài sản thế chấp cho trái chủ.

Trái phiếu không có bảo đảm

Là loại trái phiếu được phát hành không có tài sản thế chấp mà chỉ được bảo đảm bằng uy tín của tổ chức phát hành. Đây là một mối quan hệ rủi ro cao

Phân loại theo hình thức liên kết

trái phiếu vô danh

Trái phiếu không có tên người mua trên sổ sách của người phát hành. Tiền lãi thuộc về người nắm giữ trái phiếu.

trái phiếu ghi danh

Trái phiếu có tên người mua trên sổ sách của người phát hành.

Phân loại theo tính chất trái phiếu

trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu của công ty cổ phần mà trái chủ có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty đó. Điều này được quy định cụ thể về tỷ lệ và thời gian mua trái phiếu.

trái phiếu chuyển đổi
Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu

Trái phiếu coupon cho phép người sở hữu trái phiếu có quyền mua một số lượng cổ phiếu nhất định của công ty.

trái phiếu mua lại

Trái phiếu cho phép người phát hành quyền mua một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước khi trái phiếu đáo hạn.

trái phiếu chiết khấu

Trái phiếu chiết khấu là trái phiếu được phát hành với mệnh giá thấp hơn giá của trái phiếu đó. Trong trường hợp này, trái phiếu chiết khấu còn được gọi là trái phiếu trả trước

Trái phiếu chiết khấu cũng có thể đề cập đến một trái phiếu hiện đang được giao dịch với giá thấp hơn mệnh giá của nó trên thị trường thứ cấp.

Xem thêm :   Rep 1:1 là gì? Cách phân biệt hàng rep 1:1 với hàng F1

Một trái phiếu được coi là trái phiếu chiết khấu sâu nếu nó được bán với giá thấp hơn 20%

Thuộc tính kết nối

Thời hạn của trái phiếu

Nó do tổ chức phát hành trái phiếu quy định tùy theo từng đợt phát hành và căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của công ty và biến động của thị trường.

phát hành âm lượng

Tổ chức phát hành trái phiếu quyết định tùy từng đợt, căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và khả năng huy động vốn của thị trường tùy từng thời kỳ.

Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu

 • Đối với trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước, đồng tiền phát hành là Đồng Việt Nam
 • Đối với trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế, đồng tiền phát hành được quy đổi để thanh toán gốc và lãi trái phiếu phải cùng loại với đồng tiền phát hành.

Giá trị danh nghĩa của trái phiếu

 • Trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước, có mệnh giá 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam.
 • Mệnh giá trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế phải phù hợp với quy luật của thị trường phát hành.

Hình thức kết nối

 • Trái phiếu được phát hành dưới dạng chứng chỉ, hồ sơ điện tử hoặc mục nhật ký
 • Công ty phát hành sẽ quyết định hình thức trái phiếu cho từng đợt phát hành phù hợp với quy định của thị trường phát hành trái phiếu.

Lãi suất trái phiếu danh nghĩa

 • Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu được xác định theo một trong các cách sau: lãi suất cố định cho toàn bộ thời hạn của trái phiếu, lãi suất thay đổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thay đổi.
 • Trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất biến đổi, tổ chức phát hành phải nêu rõ cơ sở tham chiếu xác định lãi suất danh nghĩa trong phương án phát hành và thông báo cho nhà đầu tư mua trái phiếu về cơ sở xác định lãi suất danh nghĩa.
 • Doanh nghiệp ấn định lãi suất danh nghĩa cho từng đợt phát hành phù hợp với khả năng trả nợ và tình hình tài chính. Lãi suất trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành không những phải tuân thủ các quy định của pháp luật mà còn phải tuân thủ các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

giao dịch trái phiếu

Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp là chỉ 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán, được phép giao dịch trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp được Tòa án quyết định hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật . Sau thời gian trên, trái phiếu doanh nghiệp không bị hạn chế số lượng nhà đầu tư giao dịch; trừ khi người phát hành quyết định khác.

Mua trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp ở đâu?

Mua trái phiếu chính phủ

Định kỳ, Kho bạc Nhà nước Việt Nam vẫn phát hành trái phiếu chính phủ, người dân có thể mua trái phiếu chính phủ bằng cách truy cập website: hoặc mua trái phiếu chính phủ tại ngân hàng.

Mua trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp có nhiều hình thức phát hành khác nhau như bảo lãnh phát hành trái phiếu, chào bán trái phiếu, đại lý phát hành trái phiếu, bán trái phiếu trực tiếp cho nhà đầu tư.

Dù phát hành theo phương thức nào thì doanh nghiệp cũng phải thông báo phát hành trái phiếu thông qua trang thông tin điện tử chính thức của doanh nghiệp và phải qua kiểm duyệt của Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Tôi hy vọng bạn có thể hiểu qua bài viết trên liên kết là gì? với các quy định và điều kiện hiện hành đối với việc phát hành trái phiếu. Những người có tiền nhàn rỗi và muốn tìm một kênh đầu tư an toàn nên cân nhắc lựa chọn trái phiếu. Lưu ý trước khi bắt đầu bất kỳ hình thức đầu tư nào, hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin về các kênh đầu tư đó để có sự lựa chọn đầu tư thông minh và mang lại nhiều lợi ích nhất. Chúc may mắn với khoản đầu tư bạn đã chọn.

Xem trực tiếp bóng đá Cakhia TV cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết Đầu tư trái phiếu là gì? Tìm hiểu điều kiện mua các loại trái phiếu . Chúc bạn có một ngày vui vẻ !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *