Rate this post

*

Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 văn bản xét tuyển đại học, xét tuyển cao đẳng, khoa

Sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 9 Bài 14: Việt Nam Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất | Giải VBT Lịch Sử lớp 9

366

baigiangdienbien.edu.vn giới thiệu Sách bài tập Lịch sử lớp 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất trang 43, 44, 45, 46 giúp các em học sinh xem và so sánh lời giải để biết cách làm bài tập VBT Lịch sử 9. Mời các em xem:

Sách bài tập Lịch Sử lớp 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài tập 1 trang 43 SGK Lịch Sử 9: Em hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu em cho là sai về việc vì sao thực dân Pháp đẩy mạnh ách bóc lột, bóc lột nhân dân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Bạn đang xem: Vở bài tập Lịch sử 9 bài 15

☐ Pháp là nước thắng trận và thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh nên muốn đầu tư vào Việt Nam.

☐ Nền tài chính của Pháp bị cạn kiệt sau chiến tranh.

☐ Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên.

☐ Nguồn lao động ở Việt Nam dồi dào và giá rẻ.

Phương pháp giải: Xem lại bài I. Chương trình bóc lột lần thứ hai của thực dân Pháp

Trả lời:

☒ Pháp là nước thắng trận và thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh nên muốn đầu tư vào Việt Nam.

Bài tập 2 trang 43 SGK Lịch Sử 9: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước từ không phải là biểu hiện của sự gia tăng bóc lột của thực dân Pháp ở Việt Nam.

A. Tăng cường phát triển đồn điền; đẩy mạnh khai khoáng.

B. Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.

C. Đẩy mạnh thu thuế, phát triển giao thông vận tải.

D. Ưu tiên đầu tư vốn vào công nghiệp nặng, chủ yếu là sản xuất máy móc.

Phương pháp giải: Xem lại bài I. Chương trình bóc lột lần thứ hai của thực dân Pháp

Trả lời:

Đã chọn.Ưu tiên đầu tư vốn vào công nghiệp nặng, chủ yếu là sản xuất máy móc.

Bài 3 trang 44 SGK Lịch Sử 9:

a) Thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?

Thực dân Pháp đầu tư chủ yếu vào những ngành công nghiệp nào? Tại sao?

b) Điền vào sơ đồ còn trống tài nguyên của thực dân Pháp ở Việt Nam trong bài tập 2.

Phương pháp giải: Xem lại bài I. Chương trình bóc lột lần thứ hai của thực dân Pháp

Trả lời:

a) Thực dân Pháp đầu tư phần lớn vào nông nghiệp và công nghiệp.

– Ở đó:

+ Nông nghiệp: Thực dân Pháp tăng cường đầu tư lập đồn điền cao su.

+ Công nghiệp: Pháp tập trung vào hoạt động khai khoáng, chủ yếu là khai thác than.

Xem thêm :   Mẹo dọn dẹp nhà cửa nhanh chóng trong 30 phút

=> Vì cao su và than đá là hai mặt hàng có nhu cầu cao trên thị trường Pháp và thế giới.

b,

Bài 4 trang 45 SGK Lịch Sử 9:

a) Em hãy trình bày sự thay đổi cơ cấu kinh tế nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

b) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu đúng thể hiện chính sách của thực dân Pháp quản lý chặt chẽ thị trường Việt Nam.

☐ Ban hành luật đánh thuế nặng hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam.

☐ Miễn thuế cho hàng Pháp nhập khẩu vào Việt Nam.

☐ Chỉ đánh thuế vào hai loại hàng hóa, rượu và thuốc phiện.

☐ Không cho hàng Việt Nam bán ra nước ngoài.

Phương pháp giải: Ôn tập bài I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp, kết luận Đáp án.

Trả lời:

a) Sự thay đổi cơ cấu kinh tế nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

– Cơ cấu kinh tế Việt Nam còn mất cân đối:

+ Nông nghiệp: vẫn là ngành chủ đạo trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân.

+ Công nghiệp: Chiếm tỉ trọng không đáng kể, có sự mất cân đối giữa công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng chậm phát triển.

+ Thương nghiệp: phụ thuộc rất nhiều vào Pháp.

=> Nhận xét: Kinh tế chuyển biến ít nhiều ở một số địa phương, còn lại vẫn nghèo nàn, lạc hậu.

b)☒ Ban hành luật đánh thuế nặng đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam;

Bài 5 trang 45 SGK Lịch Sử 9:

a) Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời sai về sự cai trị của Pháp ở Việt Nam.

☐ Toàn bộ quyền lực trong nước đều do người Pháp nắm giữ;

☐ Các vua Nam triều chỉ là bù nhìn và bị Pháp ghen ghét;

☐ Người dân Việt Nam không được hưởng bất kỳ quyền tự do dân chủ nào;

☐ Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, khủng bố những người chống lại chúng.

☐ Tất cả các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính phủ đều do người Việt nắm giữ.

b) Hãy trình bày bộ máy cai trị về chính trị của thực dân Pháp đối với nhân dân ta theo nội dung sau:

– Tổ chức hành chính:

– Chính trị dân tộc:

– Chính sách tôn giáo:

– Chính trị ở thôn:

Phương pháp giải: Xem phần II. Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục.

Trả lời:

Một)

☒ Tất cả các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính phủ đều do người Việt nắm giữ.

b) Bộ máy cai trị chính trị của thực dân Pháp:

– Tổ chức hành chính:

+ Chia nước ta thành 3 kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ với ba chế độ chính trị khác nhau.

+ Mọi quyền lực đều nằm trong tay thực dân Pháp, vua quan Việt gian chỉ là bù nhìn, ăn bám.

– Chính trị dân tộc:

+ Thực hiện chính sách chia cắt dân tộc, vùng miền.

Xem thêm :   Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa phục hưng đã đề cao vấn đề gì

+ Đàn áp, khủng bố mọi hành động yêu nước của nhân dân.

– Chính sách tôn giáo:

+ Thực hiện chính sách ly khai giữa các tôn giáo.

– Chính trị ở thôn:

+ Tận dụng triệt để bộ máy hùng mạnh của giai cấp chúa phong kiến ​​để củng cố quyền lực, bảo vệ nền thống trị.

+ Khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội,…

Bài tập 6 trang 46 SGK Lịch Sử 9:

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu đúng thể hiện chính sách cai trị về văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam.

☐ Pháp thực hiện hoàn toàn chính sách nô lệ về văn hóa đối với nhân dân ta.

☐ Khuyến khích các hoạt động mê tín, dị đoan như bói toán, ma thuật.

☐ Khuyến khích các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, mại dâm.

☐ Tổ chức các lễ hội truyền thống và trò chơi dân gian.

☐ Ra báo đánh giá chính sách “khai hóa” của thực dân Pháp.

☐ Truyền bá ảo tưởng hòa bình, hợp tác với bọn thực dân cướp nước và bọn vua bù nhìn bán nước.

☐ Mở trường hạn chế, chủ yếu là trường tiểu học.

b) Những chính sách trên của thực dân Pháp đã dẫn đến hậu quả gì?

Phương pháp giải: Xem phần II. Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục.

Trả lời:

Một)

☒ Pháp thực hiện hoàn toàn chính sách nô lệ về văn hóa đối với nhân dân ta.

☒ Khuyến khích các hoạt động mê tín, dị đoan như bói toán, phù phép.

☒ Khuyến khích các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, mại dâm.

☒ Ra báo ca ngợi chính sách “khai hóa” của thực dân Pháp.

☒ Truyền bá ảo tưởng hòa bình, hợp tác với thực dân cướp nước và ngụy quyền bán nước.

☒ Mở trường hạn chế, chủ yếu là tiểu học.

b) Hậu quả:

– Gây tâm lý tự ti dân tộc.

– Trói buộc, kìm hãm nhân dân ta trong sự ngu dốt, lạc hậu, làm suy yếu nòi giống Việt Nam.

– Tình trạng lai căng về văn hóa, lối sống,… khi tiếp thu các trào lưu văn hóa phương Tây không có chọn lọc.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Bài Tấm Cám Ngắn Gọn Và Chi Tiết, Soạn Văn 10 Bài Tấm Cám Ngắn Gọn Chi Tiết

Bài 7 trang 46 SGK Lịch Sử 9: Em hãy tiếp tục hoàn thành sơ đồ dưới đây để làm rõ thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 15, Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 15 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *