Rate this post

Ngữ văn lớp 7 Tập 2 – Soạn và giải bài tập SGK ngữ văn lớp 7 tập 2, Để học giỏi hơn môn ngữ văn 7 tập 2, Học tốt hơn giới thiệu chuyên mục giải bài tập ngữ văn 7 tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập ngữ văn của học sinh lớp 7 tập 2. Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, ngoài việc sắp xếp thứ tự và giải theo câu ở từng trang trong SGK ở dưới đây.

*

Bạn đang xem: Giải bài tập ngữ văn lớp 7 tập 2

Giải bài tập ngữ văn lớp 7 – Tập 2 – Soạn bài ngữ văn 7

Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài tập SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2

Bài 18 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 19 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 20 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 21 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 22 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 23 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 24 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 25 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 26 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 27 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 28 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 29 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 30 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 31 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 32 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 33 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 34 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Hy vọng với phần soạn và giải bài tập môn ngữ văn lớp 7 – Tập 2 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.

(baigiangdienbien.edu.vn)

Giải bài tập Content

Expand All
Bài 18 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 Bài học SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Giải câu 1 (Trang 4 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 4 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 4 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 5 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 5 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
Giải câu 1 (Trang 6 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Giải câu 1 nhu cầu nghị luận (Trang 7 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 thế nào là văn nghị luận (Trang 9 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 9 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 19 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 4 Bài học SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Tục ngữ về con người và xã hội
Giải câu 1 (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Rút gọn câu
Giải câu 1 Thế nào là rút gọn câu (Trang 15 – 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 Thế nào là rút gọn câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 Thế nào là rút gọn câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 Thế nào là rút gọn câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 Cách rút gọn câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 Cách rút gọn câu (Trang 16 – 17 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 17 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 17 – 18 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 18 – 19 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 luyện tập (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Đặc điểm của văn bản nghị luận
Giải câu 1 luận điểm (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luận cứ (Trang 20 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 lập luận (Trang 20 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 21 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
Giải câu 1 Nội dung và tính chất của đề văn nghị luận (Trang 22 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 Tìm hiểu đề văn nghị luận (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 Xác lập luận điểm (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 Tìm luận cứ (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 Xây dựng lập luận (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 20 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 4 Bài học SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Giải câu 1 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Câu đặc biệt
Giải câu 1 Thế nào là câu đặc biệt (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 Tác dụng của câu đặc biệt (Trang 28 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Giải câu 1 (Trang 30 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 31 – 32 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Giải câu 1 Lập luận trong đời sống (Trang 32 – 33 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 Lập luận trong đời sống (Trang 33 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 Lập luận trong đời sống (Trang 33 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 Lập luận trong văn nghị luận (Trang 33 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 Lập luận trong văn nghị luận (Trang 34 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 Lập luận trong văn nghị luận (Trang 34 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 21 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 Bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Sự giàu đẹp của tiếng việt
Giải câu 1 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Thêm trạng ngữ cho câu
Giải câu 1 đặc điểm của trạng từ (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 đặc điểm của trạng từ (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 đặc điểm của trạng từ (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 39 – 40 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Giải câu 1 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 41 -42 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 43 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 22 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 Bài học SGK | 5 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Thêm trạng ngữ cho câu (Tiếp theo)
Soạn bài – Cách làm văn lập luận chứng minh
Giải câu 1 (Trang 48 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 49 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 49 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Luyện tập lập luận chứng minh
Giải câu 1 (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 23 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Đức tính giản dị của Bác Hồ
Giải câu 1 (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Giải câu 1 – Câu chủ động và câu bị động (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Câu chủ động và câu bị động (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh
Giải đề 1 (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 2 (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 3 (Trang 59 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 4 (Trang 59 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 5 (Trang 59 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 24 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 Bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Ý nghĩa của văn chương
Giải câu 1 (Trang 62 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 62 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 62 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 62 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 63 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (Tiếp theo)
Giải câu 1 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Giải đề 1 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 2 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 3 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 4 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 5 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 6 (Trang 66 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 7 (Trang 66 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 8 (Trang 66 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 25 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 Bài học SGK | 11 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Ôn tập văn nghị luận
Giải câu 1 (Trang 66 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 67 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 67 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
Giải câu 1 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Giải câu 1 (Trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 70 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 70 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 26 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 4 Bài học SGK | 13 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Sống chết mặc bay
Giải câu 1 (Trang 81 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 82 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 82 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 82 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2* – Luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Cách làm bài văn lập luận giải thích
Giải câu hỏi – Các bước làm bài văn lập luận giải thích (Trang 84, 85, 86 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Luyện tập lập luận giải thích
Giải câu hỏi – Chuẩn bị ở nhà (Trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – Thực hành trên lớp (Trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 6 – Văn lập luận giải thích (làm ở nhà)
Giải câu hỏi – Đề văn tham khảo (Trang 88 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 27 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 Bài học SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
Giải câu 1 (Trang 94 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 94 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 94 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 94, 95 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5* (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2* – Luyện tập (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
Giải câu hỏi 1 (Trang 96, 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi 2 (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi 3 (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
Giải câu hỏi – Chuẩn bị ở nhà (Trang 98 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 28 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Ca Huế trên sông Hương
Giải câu 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Liệt kê
Giải câu 1 – Thế nào là phép liệt kê (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Thế nào là phép liệt kê (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Các kiểu liệt kê (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Các kiểu liệt kê (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Các kiểu liệt kê (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
Giải câu hỏi – Thế nào là văn bản hành chính (Trang 107 – 110 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 110, 111 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 29 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 Bài học SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Quan Âm Thị Kính
Giải câu 1 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 7 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 8 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
Giải câu 1 – Dấu chấm lửng (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Dấu chấm lửng (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Dấu chấm phẩy (Trang 122 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Dấu chấm phẩy (Trang 122 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 123 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 123 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 123 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Văn bản đề nghị
Giải câu hỏi – Đặc điểm của văn bản đề nghị (Trang 124, 125 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – Cách làm văn bản đề nghị (Trang 125, 126 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 30 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 4 Bài học SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Ôn tập phần văn
Giải câu 1 – (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 – (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 – (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 – (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 7 – (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 8 – (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 9 – (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Dấu gạch ngang
Giải câu hỏi – Công dụng của dấu gạch ngang (Trang 129 – 130 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối (Trang 130 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối (Trang 130 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 130 – 131 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 131 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 131 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Ôn tập phần tiếng việt
Soạn bài – Văn bản báo cáo
Giải câu 1 – Đặc điểm của văn bản báo cáo (Trang 133 – 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Đặc điểm của văn bản báo cáo (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Đặc điểm của văn bản báo cáo (Trang 134 – 135 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Cách làm văn bản báo cáo (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Cách làm văn bản báo cáo (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Cách làm văn bản báo cáo (Trang 135 – 136 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 31 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 Bài học SGK | 40 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Kiểm tra phần văn
Giải câu 1 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 7 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 8 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 9 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 10 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 11 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
Giải câu 1 – Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 – Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Ôn tập về phần tập làm văn
Giải câu 1 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 7 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 8 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Về văn nghị luận (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Về văn nghị luận (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Về văn nghị luận (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 – Về văn nghị luận (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 – Về văn nghị luận (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 – Về văn nghị luận (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 1 – (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 2 – (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 3 – (Trang 141 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 4 – (Trang 141 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 5 – (Trang 141 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 6 – (Trang 141 – 142 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 7 – (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 8 – (Trang 143 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 32 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 2 Bài học SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)
Soạn bài – Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Bài 33 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 1 Bài học SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/1 Steps
Soạn bài – Chương trình địa phương (Phần văn và tập làm văn) (Tiếp theo)
Bài 34 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 1 Bài học SGK | 2 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/1 Steps
Soạn bài – Chương trình địa phương (Phần tiếng việt) Rèn luyện chính tả
Giải câu 1 (Trang 148 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 148 – 149 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Xem thêm :   Gạo Séng Cù Điện Biên Hạt Tròn, 5Kg Gạo( Séng Cù Hạt Tròn Loại Vip )

Xem thêm:

About The Author
Quỳnh Anh More from this Author

Học giỏi xinh đẹp! Thích chia sẻ kiến thức, Là người đưa bài rất tâm huyết rất mong được sự ủng hộ và chia sẻ của các bạn!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 Tập 2 (Kết Nối Tri Thức), Soạn Văn 7 Tập 2 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *