Rate this post

Địa lý 9 bài 10: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ Đây là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều gợi ý tham khảo nhằm giải các bài tập trong nội dung luyện tập và câu hỏi luyện tập trang 38 SGK nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bạn đang xem Tập bản đồ địa hình 9 bài 10

Giải sgk Địa Lí 9 trang 38: Luyện vẽ và phân tích biểu đồ giúp học sinh nắm được kiến ​​thức và kĩ năng phân tích biểu đồ. Tập bản đồ Địa lý 9 bài 10 trang 38 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu giúp các em nhanh chóng biết cách làm bài đồng thời là tài liệu hữu ích để thầy cô hướng dẫn học sinh trong bài học. Trên đây là nội dung chi tiết của bài: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ, mời các bạn tải về tại đây.

Mục tiêu có thể đạt được

– Củng cố và hoàn thiện kiến ​​thức lí luận về chuyển dịch cơ cấu và tình hình tăng trưởng trong ngành nông nghiệp.

– Rèn luyện kỹ năng lập bảng số liệu theo yêu cầu biểu đồ cụ thể (tính cơ cấu phần trăm)

– Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cơ cấu (đường tròn) và kĩ năng vẽ biểu đồ đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng.

– Luyện đọc bảng, rút ​​ra nhận xét, giải thích.

– Ý thức được yêu cầu phải hết sức cẩn thận khi tính toán và vẽ biểu đồ.

– Năng lực chung: Kỹ năng tự học, giải quyết vấn đề, tính toán, hợp tác, tư duy, đọc hiểu.

– Kỹ năng đặc biệt: Tích hợp tư duy lãnh thổ, sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng hình vẽ

Giải bài tập SGK Địa lý 9 trang 38

câu hỏi 1

Đối với bảng dữ liệu

nhóm cây 1990 2002
cây lương thực 9040.0 12831.4
Cây công nghiệp 6474.6 8320.3
Cây ăn quả, cây ăn quả 1199.3 2337.3
1366.1 2173.8

a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích đã trồng của các nhóm cây. Biểu đồ năm 1990 có bán kính 20 mm; biểu đồ năm 2002 có bán kính 24 mm.

b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ lệ diện tích trồng được của các nhóm cây xanh.

Câu trả lời:

Một) – Phân tích dữ liệu

Ta có cách tính cơ cấu diện tích trồng cho từng nhóm cây trong tổng số cây như sau:

Cơ cấu diện tích cây lương thực (hoặc khác) = (Diện tích cây lương thực (hoặc khác) / Tổng diện tích) x 100% = ?%

⇒ Ta được bảng kết quả đầy đủ như sau:

Hội đồng quản trị. Cơ cấu diện tích đất trồng phân bón theo nhóm cây trồng (%)

Loại cây19902002
tổng cộng 100,0 100,0
cây lương thực 71,6 64,9
Cây công nghiệp 13.3 18.2
Cây ăn quả, cây ăn quả, cây khác 15.1 16,9

– Vẽ biểu đồ:

b) Bình luận

– Diện tích gieo trồng tăng rõ rệt từ 9040 ha (năm 1990) lên 12831,4 ha (2002), tăng ở tất cả các loại cây:

+ Cây lương thực tăng từ 6474,6 ha lên 8320,3 ha.

+ Cây công nghiệp tăng từ 1199,3 ha lên 2337,3 ha.

+ Cây ăn quả, cây ăn quả và cây khác tăng từ 1366,1 ha lên 2173,8 ha.

– Cơ cấu diện tích gieo trồng phân bón theo nhóm cây trồng ở nước ta những năm 1990-2002 có sự thay đổi:

+ Việc giảm diện tích cây lương thực làm giảm tỉ trọng từ 71,6% (năm 1995) xuống 64,8% (năm 2002).

Xem thêm :   Ngày di sản văn hóa việt nam, quyết định của thủ tướng chính phủ về “”

+ Tăng tỷ trọng cây công nghiệp và cây ăn quả, cây lương thực và cây khác: cây công nghiệp tăng 13,3% lên 18,2%; cây ăn quả, cây lương thực và cây khác tăng 15,1% (năm 1990) lên 16,9% (năm 2002).

⇒ Như vậy, cơ cấu ngành nông nghiệp có sự thay đổi, dẫn đến mất thế độc canh cây lúa trong trồng trọt, tăng tỷ trọng diện tích cây công nghiệp và cây trồng khác; Tuy diện tích cây lương thực giảm nhưng cây lương thực vẫn giữ vai trò chủ đạo trong sản xuất trồng trọt ở nước ta.

câu 2

Dựa vào bảng số liệu 10.2 (SGK trang 38):

Bảng 10.2. Số lượng đàn gia súc, gia cầm và chỉ số tăng trưởng (năm 1990 = 100%)

NĂM Trâu (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng (%) Đàn bò (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng (%) Lợn (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng (%) Gia cầm (triệu con) Chỉ số tăng trưởng (%)
1990 2854.1 100 3116.9 100 12260,5 100 107,4 100
1995 2926.8 103,8 3638.9 116,7 16306.4 133.0 142.1 132.3
2000 2897.2 101,5 4127.9 132,4 20193.8 164,7 196.1 182,6
2002 2814.4 98,6 4062.9 130,4 23169.5 189.0 233.3 217.2

a) Vẽ trên cùng một hệ tọa độ 4 đường biểu diễn chỉ số sinh trưởng của đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002

b) Dựa vào bảng số liệu và vẽ đồ thị. Nhận xét và giải thích vì sao đàn gia cầm, đàn lợn tăng? Vì sao đàn trâu không phát triển?

câu trả lời gợi ý

Một. Vẽ một bảng

b)Bình luận: Giai đoạn 1990 – 2002 đàn gia súc, gia cầm nước ta có xu hướng tăng:

+ Đàn lợn tăng từ 12260,5 nghìn con (năm 1990) lên 27373,3 nghìn con (năm 2010), chỉ số tăng trưởng năm 2002 so với năm 1990 là 189%.

+ Đàn bò tăng từ 3116,9 nghìn con (năm 1990) lên 4062,9 nghìn con (năm 2002), chỉ số tăng trưởng năm 2002 so với năm 1990 là 130,4%.

+ Đàn trâu hầu như không tăng mà có xu hướng giảm nhẹ.

+ Đàn gia cầm tăng từ 107,4 triệu con (năm 1990) lên 233,3 triệu con (năm 2002), chỉ số tăng trưởng năm 2002 so với năm 1990 là 217,2%.

Như vậy, đàn gia cầm và đàn lợn có tốc độ tăng nhanh, tốc độ tăng bình quân của đàn hầu như không tăng.

– Giải thích:

+ Đàn lợn, gia cầm tăng do:

– Đời sống nhân dân được cải thiện nên nhu cầu về thức ăn chăn nuôi tăng cao.

– Nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi được cải thiện, dịch vụ thú y phát triển.

– Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi.

– Thịt lợn, trứng gia cầm là thực phẩm truyền thống, phổ biến của dân cư nước ta.

– Nhờ những thành tựu của ngành công nghiệp thức ăn, nguồn thức ăn cho lợn và gia cầm được đảm bảo tốt hơn.

+ Đàn trâu không tăng: do trâu được nuôi chủ yếu để lấy sức kéo, việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp đã ảnh hưởng đến sự phát triển đàn trâu.

Địa Lí 9 Bài 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích trồng cây lấy phân hữu cơ từ cây trồng, gia súc, gia cầm sinh trưởng

Để giúp bạn học tốt Địa Lí 9, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Địa Lí 9 Bài 10 (ngắn hơn): Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích trồng phân hữu cơ. theo loài cây trồng, sinh trưởng gia súc, gia cầm.

Câu 1 (trang 38 SGK Địa lý 9): Đối với bảng dữ liệu:

Bảng 10.1. CÂY ĐÃ BÁN, NHÓM CÂY

NĂM 1990 2002
tổng cộng 9040.0 12831.4
cây lương thực 6474.6 8320.3
Cây công nghiệp 1199.3 2337.3
Cây ăn quả, cây ăn quả, cây khác 1366.1 2173.8
Xem thêm :   Sách Ngữ Văn 9 Tập 1 Hay Nhất, Ngắn Gọn, Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 Hai Tập

a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích đã trồng của các nhóm cây. Biểu đồ năm 1990 có bán kính 20 mm; biểu đồ năm 2002 có bán kính 24 mm.

b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ lệ diện tích trồng được của các nhóm cây xanh.

Hồi đáp

a.Vẽ bảng

– Loại biểu đồ: xấp xỉ

– Đơn vị vẽ: %

– Phân tích dữ liệu:

Bảng: Cơ cấu diện tích gieo trồng theo nhóm cây trồng (Đơn vị tính: %)

Loại cây 1990 2002
tổng cộng 100 100
cây lương thực 71,6 64,9
Cây công nghiệp 13.3 18.2
Cây ăn quả, cây ăn quả, cây khác 15.1 16,9

– Vẽ bảng

Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích trồng các nhóm cây thời kỳ 1990 – 2002.

*

b.Nhận xét

– Quy mô diện tích và tỷ trọng diện tích trồng của các nhóm cây xanh có sự thay đổi rõ rệt qua các năm.

– Cây lương thực:

+ Diện tích gieo trồng có xu hướng tăng, tăng từ 6474,6 nghìn ha (1990) lên 8320,3 nghìn ha (2002), tăng 1845,7 nghìn ha.

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng giảm từ 71,6% xuống 64,9%, giảm 6,7%.

– Cây công nghiệp:

+ Diện tích gieo trồng tăng từ 1199,3 nghìn ha (1990) lên 2337,3 nghìn ha (2002), tăng 4,9%.

+ Tỉ lệ diện tích cây công nghiệp tăng từ 13,3% (1990) lên 18,2% (2002), tức là tăng 4,9%.

– Cây ăn quả, cây ăn quả, cây khác

+ Diện tích gieo trồng tăng từ 1366,1 nghìn ha (1990) lên 2173,8 nghìn ha (2002), tăng 807,7 nghìn ha.

+ Tỉ lệ diện tích trồng cây công nghiệp tăng từ 15,1% (1990) lên 16,9% (2002), tức là tăng 1,8%.

– Nước ta đang phát triển về đa dạng hoá cây trồng.

Câu 2 (trang 38 SGK Địa lý 9): Dựa vào bảng số liệu 10.2:

a) Vẽ trên cùng một hệ tọa độ 4 đường biểu diễn chỉ số sinh trưởng của đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002

b) Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích vì sao đàn gia cầm, đàn lợn tăng? Vì sao đàn trâu không phát triển?

Hồi đáp

a.Vẽ bảng

– Loại biểu đồ: đường tăng trưởng

– Đơn vị vẽ: %

– Bảng xử lý số liệu:

Chỉ số tăng trưởng (%) Trâu con bò con lợn Chim
1990 100,0 100,0 100,0 100,0
1995 103,8 116,7 133.0 132.3
2000 101,5 132,4 164.7 182,6
2002 98,6 130,4 189.0 217.2

– Vẽ biểu đồ:

*

b.Nhận xét

– Giai đoạn 1990 – 2002 đàn gia súc, gia cầm nước ta đều tăng, nhưng tốc độ tăng có khác nhau.

+ Đàn lợn có tốc độ tăng nhanh nhất, tăng hơn 2,2 lần.

+ Đàn chim tăng hơn 2 lần.

+ Đàn bò tăng hơn 1,7 lần.

+ Đàn trâu không phát triển.

– Giải thích:

+ Đàn lợn, đàn gia cầm phát triển nhanh do đây là nguồn cung cấp thịt chủ yếu cho con người; nguồn thức ăn cho chăn nuôi được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện, nhu cầu thị trường tiêu thụ thịt, trứng gia tăng nhanh; hình thức chăn nuôi được mở rộng hơn; Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển, dịch vụ chăn nuôi được đầu tư và chú trọng.

Xem thêm: 65 điểm du lịch mới ở Nha Trang, về đêm nhìn từ A, 22 điểm du lịch siêu hấp dẫn ở Nha Trang

+ Đàn trâu không tăng do quá trình CNH, HĐH đất nước, nhu cầu về sức kéo giảm.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải địa lý 9 bài 10 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *