Giải vở bài tập Địa Lí lớp 4 bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên (Tiếp theo) có đáp án và bài tập chi tiết, dễ hiểu cho từng phần VBT. Giúp học sinh ôn tập và nắm vững các dạng bài tập Địa lí 4.

Bạn đang xem: Giải bài tập địa lý lớp 4 bài 8

Hướng dẫn giải bài tập Địa lý 4 bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên (Tiếp theo) Trang 22, 23, 24 có lời giải hay, đáp án ngắn gọn, đủ ý được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Giúp các em tham khảo và củng cố những kiến ​​thức trọng tâm của bài học.

Bài 1 trang 22 VBT Diện tích 4

Quan sát hình 4 trang 90 SGK, điền vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

Câu trả lời:

TT Tên của dòng sông nước xuất xứ Nơi đổ
Đầu tiên sông ba Cao Nguyên Kon Tum Biển Đông
2 sông Áp Lý Cao Nguyên Kon Tum Sông Xê Xan
3 Sông Dray Hlinh Cao nguyên Đăk Lăk Sông Srêpôk
4 Sông Đồng Nai Cao nguyên Lâm Viên Biển Đông

Bài 2 trang 22 VBT Khu 4

Nối các ô chữ thể hiện đặc điểm của khu rừng với từng ô tròn cần ghép.

Câu trả lời:

C/bai-8-hoat-dong-san-xuat-cua-dân-dan-o-tay-nguyen-tiep-theo-1.PNG” alt=”*”>