Rate this post

– Chọn bài -Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIIIBài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIIIBài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIVBài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIVBài 17: Ôn tập chương II và chương III

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7

: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn tập chương II và chương III giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

(trang 81 sgk Lịch Sử 7): – Thời Lý – Trần, nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào ? (Thời gian ? Lực lượng quân xâm lược ?)

Trả lời:

Tên cuộc kháng chiến Thời gian Lực lượng quân xâm lược
Chống quân xâm lược Tống 1075 – 1077 10 vạn bộ binh, 20 vạn dân phu
Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ 1-1258 3 vạn
Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên 1-1258 50 vạn
Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên 12-1287 30 vạn

(trang 81 sgk Lịch Sử 7): – Diễn biến các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, chống Mông – Nguyên thời Trần:

Trả lời:

Nội dung Thời Lý Thời Trần
Thời gian bắt đầu và kết thúc 1075 -1077 1258 – 1288
Đường lối kháng chiến

– Đánh vào âm mưu xâm lược của địch.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập lịch sử 7 bài 17

– Phòng ngự và phản công địch ngay khi chúng vào nước ta, giành thắng lợi quyết đinh.

– Vườn không nhà trống.

– Đánh lâu dài làm cho địch suy yếu và đánh đòn quyết định.

– Khai thác chỗ yếu của địch và phát huy thế mạnh của ta.

Những tấm gương tiêu biểu Lý Thường Kiệt, Tông Đàn, Lý Kế Nguyên Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái,…
Nguyên nhân thắng lợi

– Ý chí độc lập tự chủ của toàn dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc.

– Tài mưu lược của anh hùng Lý Thường Kiệt.

– Tinh thần đoàn kết toàn dân.

– Chiến lược, chiến thuật tài tình của vua tôi nhà Trần.

– Sự đóng góp quan trọng của các danh tướng.

Ý nghĩa

– Buộc quân Tống phải bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt.

– Nền độc lập tự chủ được bảo vệ./p>

– Đập tan ý chí xâm lược của Mông – Nguyên, bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc.

– Góp phần xây dựng truyền thống quân sự Việt Nam.

– Củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Bài tập ở nhà (trang 81 sgk Lịch Sử 7)

(trang 81 sgk Lịch Sử 7): – Thời Lý – Trần, nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào ? (Thời gian ? Lực lượng quân xâm lược ?)

Trả lời:

Tên cuộc kháng chiến Thời gian Lực lượng quân xâm lược
Chống quân xâm lược Tống 1075 – 1077 10 vạn bộ binh, 20 vạn dân phu
Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ 1-1258 3 vạn
Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên 1-1258 50 vạn
Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên 12-1287 30 vạn

(trang 81 sgk Lịch Sử 7): – Diễn biến các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, chống Mông – Nguyên thời Trần:

Trả lời:

Nội dung Thời Lý Thời Trần
Thời gian bắt đầu và kết thúc 1075 -1077 1258 – 1288
Đường lối kháng chiến

– Đánh vào âm mưu xâm lược của địch.

– Phòng ngự và phản công địch ngay khi chúng vào nước ta, giành thắng lợi quyết đinh.

– Vườn không nhà trống.

– Đánh lâu dài làm cho địch suy yếu và đánh đòn quyết định.

– Khai thác chỗ yếu của địch và phát huy thế mạnh của ta.

Những tấm gương tiêu biểu Lý Thường Kiệt, Tông Đàn, Lý Kế Nguyên Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái,…
Nguyên nhân thắng lợi

– Ý chí độc lập tự chủ của toàn dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc.

– Tài mưu lược của anh hùng Lý Thường Kiệt.

– Tinh thần đoàn kết toàn dân.

– Chiến lược, chiến thuật tài tình của vua tôi nhà Trần.

– Sự đóng góp quan trọng của các danh tướng.

Ý nghĩa

– Buộc quân Tống phải bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt.

– Nền độc lập tự chủ được bảo vệ./p>

– Đập tan ý chí xâm lược của Mông – Nguyên, bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc.

– Góp phần xây dựng truyền thống quân sự Việt Nam.

– Củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Bài tập ở nhà (trang 81 sgk Lịch Sử 7)

Bài 1 (trang 81 sgk Lịch sử 7): Nước Đại Việt thời Lý – Trần đã đạt được những thành tựu nổi bật gì ?

Lời giải:

Thành tựu Thời Lý Thời Trần
Kinh tế

* Nông nghiệp:

– Nông dân: có ruộng cày cấy.

– Nhà nước khuyến khích khai hoang, công tác thủy lợi được chú ý.

* Thủ công nghiệp: có nhiều nghề.

* Thương nghiệp: buôn bán, trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang.

* Nông nghiệp: khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt, công cuộc khai hoang, đắp đê được củng cố, ruộng đất làng xã nhiều.

* Thủ công nghiệp: do nhà nước quản lí có nhiều ngành nghề, thủ công nghiệp trong nhân dân rất phổ biến và phát triển.

* Thương nghiệp: chợ mọc lên ngày càng nhiều, trao đổi buôn bán trong và ngoài nước được đẩy mạnh.

Văn hóa – Đạo Phật phát triển mạnh nhất. Các hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú, đa dạng. Nhiều trò chơi dân gian được dân chúng ham thích. – Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến. Đạo Phật phát triển. Nho giáo ngày càng phát triển. Các hình thức sinh hoạt văn hóa đa dạng, phong phú.
Giáo dục

– Xây dựng Văn Miếu để thờ Khổng Tử và dạy học cho con vua.

– Mở khoa thi tuyển chọn quan lại.

– Văn học chữ Hán bắt đầu phát triển.

– Quốc Tử Giám mở rộng để đào tạo con em quý tộc, quan lại.

– Các lộ, phủ có trường học, trong nhân dân ở làng xã có trường tư.

– Các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều.

Khoa học – kĩ thuật

– Nghệ thuật điêu khắc rất phát triển.

– Một số công trình nghệ thuật có giá trị được xây dựng.

– Trình độ điêu khắc tinh vi, thanh thoát. Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt.

– Y học có thầy thuốc Tuệ Tĩnh nghiên cứu thuốc nam để chữa bệnh cho nhân dân. Thiên văn học có những đóng góp đáng kể.

– Nhiều công trình kiến trúc mới ra đời.

Xem thêm :   Tổng dân số Việt Nam hiện nay bao nhiêu? [mới nhất 2021]

Bài tập ở nhà (trang 81 sgk Lịch Sử 7)

Bài 2 (trang 81 sgk Lịch sử 7): Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần theo trình tự thời gian và nội dung (niên đại và sự kiện).

Lời giải:

Năm Sự kiện
1010 Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La, đổi tên thành Thăng Long.
1054 Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt.
10 – 1075 Quân ta hành quân tiến hành đánh thành Ung Châu.
1077 Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công lớn ở sông Như Nguyệt đánh bại quân Tống xâm lược.
12 – 1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
01 – 1258 Ba vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy xâm lược nước ta.
01 – 1285 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược nước ta.
05 – 1285 Quân ta phản công đánh đuổi giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi đất nước.
12 – 1287 Quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta.
04 – 1288 Chiến thắng Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên lần thứ ba.

Bài tập ở nhà (trang 81 sgk Lịch Sử 7)

Trang chủ » Sử 9 Bài 17 Vbt » Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 9 Bài 17: Cách Mạng Việt Nam Trước Khi …

an toàn Nếu tăng tốc các em đang gặp khó khăn trong việc tìm ra lời giải cho bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời bản quyền thì hãy cùng tham khảo Giải vở bài tập Lịch sử lớp 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời nơi nào với full crack những gợi ý cụ thể quản lý , chi tiết full crack mà chúng tôi giới thiệu bên thanh toán dưới đây chia sẻ nhé. Giải vở bài tập Lịch sử lớp 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đờiMục Lục bài viết:1 nguyên nhân . Bài tập 1 trang 57 VBT Lịch sử 9 2 danh sách . Bài tập 2 trang 58 VBT Lịch sử 93 công cụ . Bài tập 3 trang 58 VBT Lịch sử 94 mật khẩu . Bài tập 4 trang 58 tất toán , 59 VBT Lịch sử 95 ở đâu tốt . Bài tập 5 trang 59 VBT Lịch sử 96 giả mạo . Bài tập 6 trang 59 nạp tiền , 60 VBT Lịch sử 97 hỗ trợ . Bài tập 7 trang 60 bản quyền , 61 VBT Lịch sử 98 link down . Bài tập 8 trang 61 tính năng , 62 VBT Lịch sử 99 tổng hợp . Bài tập 9 trang 62 VBT Lịch sử 910 giá rẻ . Bài tập 10 trang 62 cập nhật , 63 VBT Lịch sử 9

*

Giải vở bài tập Lịch sử lớp 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời 

Bài tập 1 trang 57 VBT Lịch Sử 9: 

* Hướng dẫn giải:

a sử dụng . Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý chỉ đây là cuộc đấu tranh phong trào cách mạng 1926 – 1927.

x

Bãi công miễn phí của công nhân nhà máy sợi Nam Định sử dụng và Hải Phòng.

x

Bãi công nhanh nhất của công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm hay nhất , Phú Riềng sử dụng và đồn điền cà phê Ray-na.

x

Bãi công full crack của công nhân nhà máy cư Bến Thủy tự động và nhà máy xe lửa Trường Thi (Vinh).

x

Bãi công giá rẻ của công nhân nhà máy Ba Son (Sài Gòn)

b ứng dụng . Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý biểu hiện trình độ giác ngộ ở đâu uy tín của công nhân đăng ký vay đã full crack được nâng lên rõ rệt.

Các cuộc bãi công link down của công nhân đều mang tính chất chính trị tổng hợp , vượt ra ngoài phạm vi một xưởng xóa tài khoản , bước đầu liên kết đấu tranh giữa nhiều ngành cài đặt , nhiều địa phương. 

Bài tập 2 trang 58 VBT Lịch Sử 9: 

* Hướng dẫn giải:

a trực tuyến . Hãy hoàn thiện sơ đồ như thế nào dưới đây tổng hợp để biểu thị bước phát triển mới sửa lỗi của phong trào cách mạng Việt Nam.

*

b phải làm sao . Hãy hoàn thiện sơ đồ ở đâu uy tín dưới đây tất toán để nói về sự hình thành mới nhất của Hội Phục việt.

*

 

Bài tập 3 trang 58 VBT Lịch Sử 9: 

* Hướng dẫn giải:

a full crack . Hội Phục Việt qua nhiều lần đổi tên cuối cùng quyết định lấy tên là Tân Việt cách mạng Đảng tăng tốc , đúng hay sai full crack ? Hãy đánh dấu X vào ô trống phải làm sao dưới đây

x Đúng

Sai

b cài đặt . Tân Việt cách mạng Đảng dịch vụ bao gồm ở đâu tốt những thành phần nào công cụ dưới đây tăng tốc ? Hãy đánh dấu X vào ô trống bên dưới ý em chọn

x Trí thức trẻ

x Thanh niên tiểu tư sản yêu nước

Công nhân lao động 

Bài tập 4 trang 58-59 VBT Lịch sử 9:  

* Hướng dẫn giải:

a nhanh nhất . Tân Việt cách mạng Đảng ra đời trên điện thoại và hoạt động trong giảm giá những điều kiện nào trên điện thoại dưới đây trực tuyến ? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý em chọn.

x Ra đời quản lý và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên phát triển mạnh.

x Lý luận sử dụng và tư tưởng qua mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin có ảnh hưởng lớn kích hoạt , cuốn hút nhiều Đảng viên trẻ sửa lỗi , tiên tiến mật khẩu của Tân Việt đi theo.

b dịch vụ . Nội bộ Tân Việt trực tuyến đã diễn ra cuộc đấu tranh như thế nào tổng hợp ? cuối cùng giả mạo , xu hướng nào chiếm ưu thế?

– Nội bộ Đảng Tân Việt diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng tư tưởng: vô sản tốt nhất và tư sản.- Cuối cùng qua mạng , xu hướng cách mạng theo khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế. 

Bài tập 5 trang 59 VBT Lịch Sử 9: 

* Hướng dẫn giải:

a tải về . Cơ sở hạt nhân đầu tiên quảng cáo của Việt Nam Quốc dân Đảng là Nam Đồng thư xã – một nhà xuất bản tiến bộ khóa chặn , đúng hay sai chia sẻ ? Hãy đánh dấu X vào ô trống giả mạo dưới đây.

Xem thêm :   Covid 19 Điện Biên - Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Điện Biên

x Đúng

Sai

b vô hiệu hóa . Hãy khoanh tròn chữ cái trước tên người sáng lập ra Việt Nam Quốc dân Đảng.

A: Nguyễn Thái Học

B: Phạm Tuấn Tài

D: Phó Đức Chính 

Bài tập 6 trang 59-60 VBT Lịch Sử 9: 

* Hướng dẫn giải:

a ở đâu uy tín . Việt Nam Quốc dân Đảng hoạt động theo khuynh hướng an toàn và mục tiêu nào?

– Việt Nam Quốc dân Đảng là một đảng chính trị theo khuynh hướng: cách mạng dân chủ tư sản- Mục tiêu như thế nào của Việt Nam Quốc dân Đảng là: Đánh đuổi giặc Pháp bản quyền , thiết lập dân quyền.

b lừa đảo . Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý như thế nào mà em cho là sai về thành phần Đảng viên tất toán của Việt Nam Quốc dân Đảng.

Sinh viên ứng dụng , học sinh quảng cáo , công chức kỹ thuật , tư sản lớp dưới chia sẻ , người làm nghề tự do

x Một số nông dân kinh nghiệm khá giả sử dụng hoặc địa chủ ở nông thôn

Binh lính qua web , hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.

Một số công nhân ở mẹo vặt các hầm mỏ. 

Bài tập 7 trang 60-61 VBT Lịch Sử 9: 

* Hướng dẫn giải:

a quảng cáo . Vụ giết tên trùm mộ phu Ba-zanh ở đâu uy tín của Việt Nam Quốc dân Đảng trực tuyến đã dẫn đến hậu quả gì kiểm tra ? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý em cho là đúng.

B qua app . Thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc vây ráp qua app , bắt gần 1000 đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng hướng dẫn , nhiều cơ sở mẹo vặt của Việt Nam Quốc dân Đảng bị phá vỡ.

b tải về . Trình bày mới nhất những nét chính về diễn biến tổng hợp của khởi nghĩa Yên Bái sử dụng và dùng bút chì màu đánh dấu vào tải về những nơi nổ ra khởi nghĩa giá rẻ của Việt Nam Quốc dân Đảng địa chỉ , điền tân download các địa điểm đó vào lược đồ kích hoạt để trống hỗ trợ dưới đây

– Diễn biến chính địa chỉ của khởi nghĩa Yên Bái:

*

 

Bài tập 8 trang 61-62 VBT Lịch Sử 9: 

* Hướng dẫn giải:

a ở đâu uy tín . Hãy chọn thanh toán những thông tin bên phải điền vào chỗ chấm (…) ở cập nhật các ô bên trái cho phù hợp về nội dung.

Ở Yên Bái: quân khởi nghĩa chiếm sử dụng được trại lính qua web , giết nạp tiền và làm bị thương một số sĩ quan link down và hạ sĩ quan Pháp công cụ , qua mạng nhưng không làm chủ dữ liệu được tỉnh lị.

Ở Hà Nội: Tổ chức đánh bom vào sở Mật thám kinh nghiệm , sở Cảnh sát

Ở như thế nào các nơi khác: Nghĩa quân tạm thời làm chủ một số huyện lị địa chỉ , full crack sau đó nhanh chóng bị địch chiếm lại.

b tổng hợp . Hãy cho biết nguyên nhân thất bại nhanh nhất và ý nghĩa lịch sử sử dụng của khởi nghĩa Yên Bái.

– Nguyên nhân khách quan: Thực dân Pháp còn mạnh tất toán , đủ sức đàn áp một cuộc khởi nghĩa vừa đơn độc vừa non yếu như khởi nghĩa Yên Bái.- Nguyên nhân chủ quan: Việt Nam Quốc dân Đảng vừa non yếu lại không vững chắc về tổ chức phải làm sao và lãnh đạo.

– Ý nghĩa:

+ Góp phần cổ vũ lòng yêu nước qua web và chí căm thù sử dụng của quân dân ta đối xóa tài khoản với bè lũ cướp nước sử dụng và tay sai.+ Là một cuộc khảo nghiệm về con đường cứu nước: Chứng tỏ mẹo vặt , con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản không phù hợp chi tiết với cách mạng Việt Nam tổng hợp , thúc đẩy phong trào cách mạng đi theo khuynh hướng vô sản. 

Bài tập 9 trang 62 VBT Lịch Sử 9:

Điền vào phần tăng tốc để trống trong bảng chia sẻ dưới đây hỗ trợ các thông tin về Hội Việt Nam cách mạng thanh niên lấy liền , Tân Việt cách mạng Đảng khóa chặn , Việt Nam Quốc dân Đảng (nơi thành lập qua app , thành phần sử dụng và chủ trương hoạt động). 

* Hướng dẫn giải:

 

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Tân Việt cách mạng Đảng

Việt Nam Quốc dân Đảng

Nơi thành lập

Quảng Châu (Trung Quốc)

Trung Kì (Việt Nam)

Bắc kì (Việt Nam)

Thành phần

Công nhân tải về , trí thức tăng tốc , thanh niên yêu nước

Trí thức tốc độ và thanh niên yêu nước

Họ sinh; sinh viên; tư sản lớp dưới; người làm nghề tự do; một số nông dân giá rẻ khá giả; thân hào hay nhất , địa chủ; binh lĩnh danh sách , hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp

Chủ trương hoạt động

Đánh đổ chủ nghĩa đế quóc Pháp nạp tiền và tay sai khóa chặn , giành độc lập giá rẻ và tự do cho dân tộc Việt Nam.

Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc thanh toán , thiết lập một xã hội bình đẳng như thế nào và bác ái

Đánh đuổi thực dân Pháp đăng ký vay , thiết lập dân quyền.

Bài tập 10 trang 62-63 VBT Lịch Sử 9: 

* Hướng dẫn giải:

a download . Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu không chỉ sự bức thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản ở Việt Nam

x Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ.

Xem thêm: Giải Toán 6 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1 Kết Nối Tri Thức

b quảng cáo . Hãy ghi chi tiết những sự kiện diễn ra trong năm 1929 vào chỗ chấm (…) trong lược đồ tốc độ dưới đây cho phù hợp khóa chặn với thời gian

9 – 1929

– Đông Dương Cộng sản liên đoàn ứng dụng được thành lập → ở Việt Nam giá rẻ đã có 3 tổ chức cộng sản tốc độ được thành lập

8 – 1929

– An Nam Cộng sản Đảng ra đời

6 – 1929

– Đông Dương cộng sản Đảng ở đâu nhanh được thành lập

3 – 1929

– Chi bộ cộng sản đầu tiên giả mạo được thành lập

c ở đâu uy tín . Chi bộ cộng sản đầu tiên họp ở đâu sử dụng ? Có bao nhiêu người hướng dẫn ? Em kinh nghiệm có thể kể tên một vài người trong số họ?

– Chi bộ cộng sản đầu tiên họp tại số nhà 5D tối ưu , phố Hàm Long (Hà Nội) vào cuối tháng 3 năm 1929.- Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm 7 thành viên.

– Tên miễn phí các thành viên:

+ Trịnh Đình Cửu+ Ngô Gia Tự+ Trần Văn Cung+ Đỗ Ngọc Du+ Nguyễn Đức Cảnh+ Dương Hạc Đính+ Kim Tôn

4.8/5 (64 votes)

Có thể bạn quan tâm:

Phần mềm quản lý hợp đồng
Cách lưu ảnh, save ảnh trong ứng dụng Fotor nền web
Hàm DIR trong VBA (Phần 2)Top 5 game hay như GTA V cho Xbox One năm 2021Lời bài hát Thấy là yêu thương

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 17, Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 7 Bài 17 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *