Rate this post

– Thjeshtësia në jetë, në marrëdhënie me njerëzit dhe në sjellje, por ajo thjeshtësi është krejtësisht e ndryshme nga ajo e murgjve apo e të urtëve të vetmuar, sepse xhaxhai Ho bënte të njëjtën jetë dhe jetë.

(e para)Çmimi i Letërsisë VBT : Thjeshtësia e xhaxhit Ho Fjalia (faqe 56 VBT): Pyetja 1, faqe 55 Libër mësuesi Përgjigju: a Teza e të gjithë artikullit: Xha Ho udhëheqësi jetoi një mënyrë jetese të thjeshtë dhe modeste b Për të sqaruar virtytin e thjeshtësisë Xha Ho, autori e vërteton atë nëpërmjet aspekteve të mëposhtme: – Thjeshtësia në: + Jeta + Marrëdhëniet me njerëzit + Stili – Jeta e thjeshtë, marrëdhëniet me njerëzit, por sjelljet e thjeshta janë krejtësisht të ndryshme nga murgjit apo të urtët e izoluar Xhaxhai jetoi një jetë të mundimshme beteje të masave – Thjeshtësia në fjalë dhe shkrime Fjalia (faqe 57 VBT): Pyetja 2, faqe 55 Libër mësuesi Përgjigju: a Rendi i argumentit: Kalimi nga e përgjithshme në atë specifike, nga teza e madhe në argument për të vërtetuar pikën b Paraqitja: Fragmenti mund të ndahet në dy pjesë: – Pjesa e përgjithshme, nga fillimi në “shirit” transparent, i bukur” Kuptimi i kjo pjesë: Hyrja, duke pohuar stilin e thjeshtë të jetesës së Ho Chi Minh – Pjesa e dytë dëshmon, nga “Personi i xhaxhait” deri në fund (2) Pjesa është e ndarë në tre pjesë: + Paragrafi 1 : nga “personi i xhaxhait te “Nhat, Dinh, Thang, Loi” + Paragrafi 2: nga “Por e keqkuptuar” në “botën e sotme” + Paragrafi 3: nga “Jeta e thjeshtë” deri në fund Fjalia (faqe 58 e VBT): Lexoni fragmentin nga “Personi i xhaxhait Ho te “Nhat, Vendosmëri, fitore, fitim”.

Po shikoni: Zgjidhja e ushtrimeve gramatikore 7 vëllimi 2

a, Në këtë pasazh, a përdor autori argumentin kryesor? Përveç themelimit Ai argument, a përdor autori arsyetimin? b, A janë bindëse dëshmitë? Pse? Përgjigju: a Argumenti kryesor duke përdorur fragmentin është: prova Çfarë tregohet nga përdorimi i provave nga autori për të ilustruar pikën që ai jep Përveç argumentit kryesor, autori kombinon përdorimin e argumentit vlerësoni dhe diskutoni fjalinë “Në atë punë të vogël… kamarieri” argumentimi dhe komenti i fjalisë “Shtëpia në këmbë…sa e pastër dhe elegante!” b Provat e përdorura janë bindëse sepse: – Natyra e provës: faktike, e besueshme – Përdorimi dhe klasifikimi i provave: logjike, e qartë, e përgjithshme Pyetja (faqe 58 VBT): Pyetja 4, faqe 55 Libër mësuesi Përgjigju: Në këtë paragraf, autori përdor argumentin për të shpjeguar komentin: a Argumenti shpjegon fjalinë e dytë “Xha Ho jetoi një jetë të thjeshtë… masat e njerëzve” b Metoda e argumentimit të komentimit të fjalisë së dytë “Jeta e kafshëve. thjeshtësia… shpirti më i bukur” (3)Përgjigju: Shembuj të provave të thjeshta të poezisë së Ho Chi Minh: a, “Në mëngjes, bregu i përroit është gati për të shkuar në shpellë në mëngjes dhe në mbrëmje, dhe qulli është gati për t’u ngrënë” b, xhaxhai Ho tha se takoi Mendimi i një mendimtari të madh: “Sikur të ishin ende gjallë në këtë jetë. …do të jetonin patjetër me një mik të përsosur më të mirë.”

Fletorja e Letërsisë së klasës 7 | Zgjidh ushtrimin më të mirë të 7-të të Letërsisë

Seria më e mirë e zgjidhjes së ushtrimeve të Letërsisë së klasës 7, Vëllimi 1, Vëllimi 2 është përpiluar afërsisht me përmbajtjen e fletoreve të Letërsisë së klasës 7 për t’ju ndihmuar të studioni më mirë në Letërsinë 7.

*

VBT Literatura 7 Vëllimi 1

Mesimi 1

Mësimi 2

mësimi 3

Mësimi 4

Mësimi 5

Mësimi 6

Mësimi 7

Mësimi 8

Mësimi 9

Mësimi 10

Mësimi 11

Mësimi 12

Mësimi 13

Mësimi 14

Mësimi 15

Mësimi 16

Mësimi 17

VBT Literatura 7 Vëllimi 2

Mësimi 18

Mësimi 19

Mësimi 20

Mësimi 21

Mësimi 22

Mësimi 23

Mësimi 24

Mësimi 25

Mësimi 26

Mësimi 27

Mësimi 28

Mësimi 29

Mësimi 30

Mësimi 31

Mësimi 32

Mësimi 33

Mësimi 34

Çmimi VBT Letërsia 7 Porta e shkollës është e hapur

Pyetja 1 (Ushtrimi 1, faqe 8, Teksti Letërsia 7, Vëllimi 1 – faqe 5, Teksti Letërsia 7 Vëllimi 1):

Xem thêm :   Bảng Mã Bưu Điện Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai 2022, Mã Bưu Điện, Zipcode Thành Phố Biên Hòa

Përgjigju:

– Eseja shpreh mendimet dhe ndjenjat e nënës në natën para ditës së parë të shkollës për fëmijën e saj.

– Nëna shpreh ndjenjat dhe mendimet e saj për ndryshimin dhe rritjen e fëmijës së saj, ankthin e saj dhe rolin e shkollës për çdo person.

Fjalia 2 (faqe 5 e Literaturës VBT 7 Vëllimi 1): Ndjenjat dhe mendimet e një nëne në prag të ditës së parë të shkollës së fëmijës së saj shprehen në tekst në një mënyrë shumë të natyrshme, por të njëpasnjëshme? Nëse po, deklaroni atë sekuencë përmes një skicë.

Përgjigju:

Nëna ndihet e qetësuar, krenare dhe plot dashuri në rritjen dhe pjekurinë e fëmijës së saj.

Nëna shqetësohet për ditën e parë të shkollës dhe kujton ditën e parë të shkollës.

Nëna mendon për rolin e shkollës dhe edukimit për çdo person.

Pyetja 3 (Ushtrimi 2, faqe 8 teksti Letërsia 7, Vëllimi 1 – faqe 6, VBT i Letërsisë 7 Vëllimi 1):

Përgjigju:

-Fëmijët: të vetëdijshëm për rëndësinë e ceremonisë së hapjes (të ndihmojë nënën të paketojë lodrat), duke pritur me padurim një dalje të gjatë (të zërë gjumi lehtësisht, duke u shqetësuar për zgjimin në kohë).

-Nëna: e shqetësuar, e shqetësuar, e shqetësuar deri në atë pikë sa nuk fle dot (duke kujtuar ditën time të parë të shkollës, shpresoj të kesh një kujtim dhe përshtypje të bukur).

Pyetja 4 (faqe 6 Literatura VBT 7 Vëllimi 1): Sipas jush, pse nëna në këtë artikull nuk mund të flejë? Çfarë ndjeni për zemrën e një nëne për fëmijën e saj, përmes ndjenjave dhe mendimeve të saj në natën para ditës së parë të shkollës së fëmijës së saj?

Përgjigju:

Nëna nuk mund të flejë sepse: dëshiron që fëmija i saj të ketë një kujtim dhe përshtypje të çmuar për ditën e parë shumë të rëndësishme të shkollës; Kujtoni ditën tuaj të parë të shkollës.

– Zemra e nënës për fëmijën e saj: plot dashuri, kujdes, e dashur, por e butë, e natyrshme dhe delikate.

Pyetja 5 (Ushtrimi 4, faqe 8 teksti Letërsia 7, Vëllimi 1 – faqe 7 Teksti mësimor Letërsia 7, Vëllimi 1):

Përgjigju:

Nëna nuk flet drejtpërdrejt me fëmijën e saj, por e ka besimin në vetvete.

-Kjo mënyrë të shkruari ndihmon që ndjenjat e nënës të shprehen më natyrshëm, me ndershmëri dhe në heshtje.

Pyetja 6 (Ushtrimi 6, faqe 8 i Letërsia 7 Teksti mësimor Vëllimi 1 – faqe 7 i Letërsia 7 Teksti mësimor, Vëllimi 1):

Përgjigju:

Bota magjike e shkollës është:

Bota është plot me njohuri dhe gjëra të reja të dobishme.

-Bota e ndjenjave të pastra dhe të sinqerta mes miqve, mësuesve dhe nxënësve.

Bota ushqen dhe u jep krahë ëndrrave të nxënëseve.

Bota ndihmon çdo student të kuptojë më mirë veten dhe të rritet më shumë çdo ditë.

Fjalia 7 (faqe 7 e VBT Literature 7 Vëllimi 1): Përmes tekstit Porta e shkollës është e hapur dhe me dijeninë tuaj le të flasim për rolin e madh që luan shkolla në jetën e çdo njeriu.

Përgjigju:

Shkolla është një varkë që na çon në oqeanin e dijes, nxit ndërgjegjësimin, mirëkuptimin dhe na trajnon me aftësi dhe qëndrime për të mësuar dhe punuar.

Shkolla është gjithashtu një djep që kontribuon në formimin dhe edukimin e personalitetit, cilësisë dhe moralit të çdo personi.

Shkolla është si një shoqëri në miniaturë, aty mund ta përjetojmë dhe ta kontrollojmë jetën tonë me marrëdhënie shoqërore, me mësime të pjekura.

Çmimi i 7-të VBT për Letërsinë e nënës sime

Pyetja 1 (Ushtrimi 1, faqe 11 i Teksti mësimor Letërsia 7, Vëllimi 1 – faqe 8 i Teksti mësimor i Letërsisë 7 Vëllimi 1):

Përgjigju:

– Teksti titullohet “Nëna ime”, sepse është një letër e një babai që i tregon djalit të tij për nënën e tij, duke i kujtuar atij qëndrimin e tij ndaj nënës së tij.

Pyetja 2 (Ushtrimi 2, faqe 12, Teksti mësimor Letërsia 7 Vëllimi 1 – faqe 8 i VBT e Letërsisë 7 Vëllimi 1):

Përgjigju:

– Qëndrimi i babait ndaj Enrikos: i trishtuar, i zemëruar, i rreptë.

– Fjalët e babait: kurrë më, nuk e mbaj dot zemërimin, më mirë të mos kem fëmijë sesa të shoh fëmijët e mi të tradhtojnë nënën time,…

– Arsyeja: sepse Enricho kishte një qëndrim të vrazhdë ndaj nënës së tij para mësuesit.

Pyetja 3 (Ushtrimi 3, faqe 12, Teksti mësimor Letërsia 7 Vëllimi 1 – faqe 9 i VBT e Letërsisë 7 Vëllimi 1):

Përgjigju:

– Detaje, foto për nënën: → Nënës iu desh të rrinte gjithë natën zgjuar, e strukur në djep për të parë frymëmarrjen e gulçuar të foshnjës së saj, duke u përpëlitur nga frika, duke qarë nga mendimi se mund të humbiste foshnjën e saj. .

→ Një nënë është e gatshme të heqë dorë nga një vit lumturie për të shmangur një orë dhimbje, një nënë mund të lutet për të ushqyer fëmijën e saj, mund të sakrifikojë jetën e saj për të shpëtuar jetën e një fëmije.

Xem thêm :   Đổi Mới Đề Thi Môn Ngữ Văn, Bộ Môn Ngữ Văn Việt Nam Hanu

&r
Arr; Nëna e Enrikos e donte shumë djalin e saj dhe sakrifikoi gjithçka për të.

Shiko me shume:

Pyetja 4 (Ushtrimi 4, faqe 12, Teksti mësimor Letërsia 7 Vëllimi 1 – faqe 9 i VBT e Letërsisë 7 Vëllimi 1):

Përgjigju:

– Arsyet e emocionit të Enrichos: a, d, e.

Pyetja 5 (Ushtrimi 5, faqe 12, Teksti mësimor Letërsia 7 Vëllimi 1 – faqe 9 i VBT e Letërsisë 7 Vëllimi 1):

Përgjigju:

Babai nuk foli drejtpërdrejt, por shkroi një letër sepse:

– Shkrimi i një letre e bën më të lehtë përcjelljen e gjërave që nuk mund të thuhen drejtpërdrejt me fjalë.

– Shkrimi i një letre ndihmon që gjërat që dëshironi të thoni të jenë më të menduara, duke lënë një përshtypje më të thellë në mendjen e lexuesit.

Pyetja 6 (faqe 10 e Literaturës VBT 7 Vëllimi 1): Zgjidhni nga teksti Nëna ime fjalinë që flet për nënën ose për dashurinë prindërore që kupton më thellë. Kopjoni dhe mësoni përmendësh fjalinë.

Përgjigju:

– Në jetë mund të përjetoni ditë të trishtuara, por dita më e trishtuar do të jetë gjithmonë dita kur humbni nënën tuaj.

– Kur të rritesh, të piqesh, kur mundimet të kanë bërë një njeri të guximshëm, mund të ketë raste kur do të dëshirosh me zell të dëgjosh sërish zërin e nënës tënde, për t’u mirëpritur nga krahët e nënës.

Pyetja 7 (faqe 10 Literatura e VBT 7 Vëllimi 1): Tregoni dhe flisni për mendimet tuaja në lidhje me një gabim që keni bërë që i trishtoi prindërit tuaj

Përgjigju:

(Studentët i përgjigjen kësaj pyetjeje, vini re se ngjarjet e treguara duhet të jenë reale dhe mendimet e tyre duhet të jenë mendime të sinqerta)

Çmimi VBT në Letërsi 7 fjalë të përbëra

Pyetja 1 (faqe 11 VBT Literatura 7 Vëllimi 1): Ushtrimi 1 faqe 15 Letërsia 7 Teksti mësimor Vëllimi 1

Përgjigju:

Fjalët kryesore të përbëra e vjeter, e gjelber, fabrike, mense, e buzeqeshur
Fjalët e përbëra plotësuese të menduarit, bimët, të lagura, bishti, peshkimi

Pyetja 2 (faqe 11 VBT Literatura 7 Vëllimi 1): Në fjalët e përbëra të njëtrajtshme të mëposhtme, cila fjalë përmban fjalë me kuptime të kundërta, të cilat fjalë kanë sinonime ose kuptime të afërta: fillimi, mbarimi, zgjedhja, ngjyra, afër dhe larg, dashuri, këtu dhe atje, e fortë, e madhe dhe e vogël, e vështirë, dëmtuar?

Përgjigju:

Fjalë të përbëra me antonime kokë e bisht, afër dhe larg, aty-këtu, i madh e i vogël, i vështirë
Fjalë të përbëra me sinonime ose kuptime të afërta zgjedh, ngjyros, ushqej, i ashpër, prish

Pyetja 3 (Ushtrimi 4, faqe 15, Teksti mësimor Letërsia 7 Vëllimi 1 – faqe 11 i VBT e Letërsisë 7 Vëllimi 1):

Përgjigju:

Mund të thuhet një libër, një fletore por nuk mund të thuhet një libër sepse: “libër” është një fjalë e përbërë izometrike, duke përfshirë kuptimin e një mjeti për të lexuar dhe për të mbajtur shënime në përgjithësi, kështu që nuk mund të vendoset pranë tij. shprehja “një libër”.

Pyetja 4 (Ushtrimi 5, faqe 15, Teksti mësimor Letërsia 7 Vëllimi 1 – faqe 12 i VBT e Letërsisë 7 Vëllimi 1):

Përgjigju:

a. Jo të gjitha lulet që janë rozë quhen trëndafila.

b. Kjo është e drejtë, sepse Ao Dai këtu është një fjalë e përbërë, vetëm një lloj këmishë është kostumi tradicional i grave vietnameze.

c. Jo të gjitha domatet janë të tharta. Thuaj: “Kjo domate është kaq e ëmbël!” është e saktë, sepse domate këtu është një fjalë e përbërë kryesore dhe e vogël, që tregon një lloj fruti.

d. Jo të gjithë peshqit e verdhë janë peshq të artë. Peshqit e kuq janë peshq të vegjël të ujërave të ëmbla, që mbahen shpesh si kafshë shtëpiake, që i përkasin familjes së krapit, ata vijnë në një larmi ngjyrash.

Pyetja 5 (faqe 12 Literatura VBT 7 Vëllimi 1): Bëni fjali me secilën nga fjalët e përbëra: fytyrë, flokë, kokëfortë, zemërbutë, hekur, oriz.

Përgjigju:

– Fytyra juaj: Ai duket kaq i zymtë sot.

– Flokët: Duke ecur me biçikletë, ndërsa binte erë, motrës sime ishin të ngatërruara flokët.

– kokëfortë: Ky fëmijë është shumë kokëfortë, refuzon të dëgjojë askënd.

– zemër e butë: Fjalët e prindërve ma zbutën zemrën.

– iron: Ata janë heronj me vullnet të hekurt.

– Ushqimi: Motra ime la punën në zyrë, thjesht qëndroi në shtëpi për t’u kujdesur për ushqimin e gjithë familjes.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết hoạt động ngữ văn tập 2 đầy đủ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *