Rate this post

Kết quả giúp đánh giá đúng năng lực học tập của học sinh nên rất được phụ huynh và học sinh quan tâm. Vậy cách tính điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình cả năm ở cấp THCS, THPT và đại học. Quy đổi đánh giá học lực qua kết quả như thế nào, mời các bạn đọc bài viết sau.
cách tính điểm trung bình
Cách tính điểm trung bình chung cấp 2, cấp 3, đại học

Cách tính điểm trung bình và cách đánh giá học lực cấp THCS, THPT

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình học kì 1 môn học THCS, THPT

Điểm trung bình các môn học trong học kỳ là trung bình cộng của các điểm trung bình cộng của các môn học trong học kỳ được đo bằng điểm.

Ở đó:

cách tính điểm trung bình học kỳ 1

 • Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là GE): tính hệ số 1;
 • Kết quả kiểm tra, đánh giá giữa kỳ (viết tắt là GPA): tính hệ số 2;
 • KQXS cuối kỳ (viết tắt là GCC): tính hệ số 3.

Ví dụ 1: Lê Thị A có điểm môn Hóa học kỳ I năm lớp 10 như sau:

DGTX Phần kết luận UBCKNN
86 7, 8 số 8

Điểm trung bình môn Tiếng Anh học kỳ 1 năm lớp 10 môn Tiếng Anh khối A được tính như sau:

Điểm trung bình môn tiếng Anh đầu năm lớp 10 = (8 + 6 + 7 + 8 + 7×2 + 8×2 + 8×3)/11 = 7,5

Điểm của học kỳ thứ hai được tính theo cách tương tự. Cách tính kết quả học kỳ 1 nêu trên áp dụng cho tất cả các trường THCS và THPT.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình cả năm cấp THCS và THPT

Điểm trung bình chung các môn học cả năm học là trung bình cộng của điểm trung bình 2 học kỳ của các môn học đánh giá theo điểm.

Điểm trung bình cả năm được tính theo điểm trung bình chung của học kỳ 1 và học kỳ 2, trong đó học kỳ 1 tính hệ số 1 và học kỳ 2 tính với quý II.

Công thức tính điểm trung bình các môn học cấp THCS và THPT như sau:

cách tính điểm trung bình cả năm

Lưu ý: Điểm trung bình học kỳ hoặc cả năm là một số nguyên hoặc số thập phân được tính đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Cách tính điểm trung bình các môn toán, tiếng anh,… đều áp dụng cùng một cách tính

Ví dụ 2:

Điểm trung bình môn Văn lớp 10 khối A đầu năm là 7,5

Điểm trung bình môn Văn lớp 10 A học kỳ 2 là 8,0

Điểm trung bình môn Văn cả năm lớp 10 của A = (7.5 + 8×2)/3 = 7.8

Cách tính kết quả trung bình cộng của cả năm lớp 11 và 12 cũng tương tự.

Cách chấm điểm học lực của học sinh?

Tiêu chí xếp loại học lực của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được quy định như sau:

 • Xếp loại tốt, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ ĐTB môn học đạt từ 8,0 trở lên, trong đó 1 trong 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ phải đạt ĐTB từ 8,0 trở lên. Đối với học sinh các lớp chuyên THPT cần thêm điều kiện là điểm trung bình chung môn chuyên đạt từ 8,0 trở lên.

+ Không môn học nào có điểm trung bình dưới 6.5

+ Các môn xếp loại phải đạt loại D.

 • Loại tốt nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Điểm trung bình môn học đạt từ 6,5 trở lên, trong đó 1 trong 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ phải đạt điểm trung bình từ 6,5 trở lên. Đối với học sinh các lớp chuyên THPT cần thêm điều kiện là điểm trung bình môn chuyên đạt từ 6,5 trở lên.

+ Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 5.0

+ Các môn xếp loại phải đạt loại D.

 • Điểm trung bình, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Điểm trung bình môn học đạt từ 5,0 trở lên, trong đó 1 trong 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ phải đạt điểm trung bình từ 5,0 trở lên. Đối với học sinh các lớp chuyên THPT cần thêm điều kiện là điểm trung bình môn chuyên đạt từ 5,0 trở lên.

+ Không môn học nào có điểm trung bình dưới 3.5

+ Các môn xếp loại phải đạt loại D.

 • Loại Kém: Điểm trung bình môn học từ 3,5 trở lên và không có điểm trung bình môn học nào dưới 2,0.
 • Đánh giá kém: Tất cả các trường hợp khác.

Ngoài ra, trong trường hợp chỉ có một môn học có kết quả dưới mức quy định đối với một loại học lực cụ thể và thuộc đối tượng dưới đây thì điều chỉnh như sau:

 • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc trung bình cá nhân đạt loại khá nhưng kết quả học tập môn học nào đó dưới trung bình thì sẽ được điều chỉnh cho tốt hơn.
 • Nếu điểm trung bình học kỳ học kỳ hoặc điểm trung bình học tập cá nhân đạt từ loại khá trở lên nhưng kết quả học tập môn học nào đó xếp vào loại kém thì điểm trung bình môn học sẽ được điều chỉnh.
 • Nếu điểm trung bình học kỳ học kỳ hoặc điểm trung bình học tập cá nhân đạt từ loại khá trở lên nhưng kết quả học tập môn học nào đó xếp vào loại kém thì điểm trung bình môn học sẽ được điều chỉnh.
 • Nếu điểm trung bình học kỳ học kỳ hoặc điểm trung bình học tập cá nhân đạt loại giỏi nhưng do kết quả học tập môn học nào đó kém thì bị điều chỉnh xếp loại kém.

Xét công nhận danh hiệu sinh viên

Việc xét và công nhận danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh trung bình được quy định như sau:

 • Công nhận danh hiệu học sinh giỏi học kỳ hoặc cả năm nếu có học lực khá, hạnh kiểm tốt
 • Công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kỳ hoặc cả năm học nếu có thành tích học tập từ loại khá trở lên và hạnh kiểm khá trở lên.
 • Những học sinh đạt thành tích xuất sắc, có nhiều tiến bộ trong học tập và rèn luyện được hiệu trưởng tặng giấy khen.

Cách tính điểm trung bình môn học và xếp loại học lực của sinh viên đại học

cách tính điểm trung bình đại học
Cách tính điểm trung bình môn đại học

Tín dụng là gì?

Tín chỉ xác định khối lượng kiến ​​thức, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được, được dùng làm thước đo thời gian học tập của sinh viên, được phân thành 3 loại theo hình thức học tập và được quy định cụ thể như sau:

 • 1 giờ tín chỉ = 1 tiết học và 2 tiết tự học
 • 1 giờ thực hành tín chỉ = 2 giờ thực hành và 1 tiết tự học
 • 1 giờ tự học bắt buộc tín chỉ = 3 giờ tự học bắt buộc nhưng có tính điểm.

Học phí khoản vay không cố định, tùy thuộc vào từng trường, có trường thu thấp, có trường thu cao.

các chi phí là gì?

Điểm tích lũy là điểm trung bình chung của các môn học trong cả năm học. Tương tự với điểm trung bình cả năm của các lớp dưới.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình đại học theo tín chỉ

Điểm trung bình tích lũy là: Tổng điểm của các học kỳ sau NHÂN số tín chỉ trong mỗi môn học rồi CHIA cho tổng số tín chỉ (tính theo học kỳ, không tính riêng từng học kỳ)

Cách tính điểm trung bình đại học

Các môn không tính điểm trung bình là: Giáo dục quốc phòng, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất

Ví dụ 3:

Chủ thể Số tín chỉ Hệ thống điểm 4 đếm
Môn 1 – HKI 3 4 3×4=12
Môn 2 – HKI 4 3 4×3=12
Môn 3 – HKI Đầu tiên 2 1×2=2
Thêm vào số 8 26

Điểm trung bình đại học = 26/8 = 3,25

Cách quy đổi điểm chữ sang thang điểm 10

 • Điểm A từ (8.0 – 10): Giỏi
 • Điểm B từ (6.5 – 7.9): Khá
 • Điểm C từ (5.0 – 6.4): Trung bình
 • Điểm D từ (3,5 – 4,9): Kém

Cách chuyển đổi điểm chữ thành thang điểm 4

 • Điểm A tương ứng với 4
 • Điểm B+ tương ứng với 3,5
 • Điểm B tương ứng với 3
 • Điểm C+ tương ứng với 2,5
 • Điểm C tương ứng với 2
 • Điểm D+ tương ứng với 1,5
 • Điểm D tương ứng với 1
 • Điểm F tương ứng với 0

Cách chấm điểm học lực của học sinh

 • Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,6 đến 4,0
 • Giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,2 đến 3,59
 • Khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,5 đến 3,19
 • Loại vừa phải: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,0 đến 2,49.

Cách tính điểm trung bình của các khóa học trực tuyến

Ngoài cách tính điểm trung bình thủ công, học sinh và phụ huynh có thể tính điểm trung bình môn học trực tuyến bằng điện thoại bằng cách truy cập App Store đối với hệ điều hành iOS và CH play đối với hệ điều hành iOS. Sử dụng Android, hãy tìm ứng dụng Điểm học tập của học sinh – Một chạm để theo dõi và tính điểm trung bình môn học của bạn một cách dễ dàng.

tính điểm trung bình trực tuyến
Cách tính điểm trung bình của bạn một cách hiệu quả trong các khóa học trực tuyến

Lợi ích của ứng dụng GPA trực tuyến:

 • Nhập điểm các môn học và tính tổng điểm từng môn, tổng điểm chung ngay sau khi nhập điểm. Xem kết quả chi tiết cho từng môn học
 • Nhập kết quả dự kiến ​​để xem mục tiêu kết quả của các môn học, xác định chính xác mục tiêu kết quả để cố gắng đạt được kết quả mong muốn
 • Sự kiện: Lưu trữ và gọi lại lịch kiểm soát sự kiện của người dùng
 • Thời khóa biểu: Lưu lịch học và kiểm tra trong tuần, giúp người dùng dễ dàng theo dõi công việc trong tuần
 • Thống kê: Giúp người dùng có cái nhìn trực quan về kết quả học tập của mình dưới dạng biểu đồ
 • Góc học tập: Cung cấp kiến ​​thức nền tảng phổ thông cho học sinh cấp 3

Đây là hướng dẫn đầy đủ để cách tính điểm trung bình của các cấp học. Đánh dấu không khó phải không? Chúc may mắn!

Xem trực tiếp bóng đá Cakhia TV cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn chuẩn nhất . Chúc bạn có một ngày vui vẻ !

Xem thêm :   Top 15 đặc sản điện biên

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *