Rate this post

Trong quá trình công tác, để đánh giá bản thân trong công tác, rèn luyện hoặc tự kiểm điểm khi vi phạm nội quy, chúng ta thường phải viết bản đánh giá cá nhân đảng viên. Bạn đã biết cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cá nhân cho giáo viên, công chức hay học sinh? Hãy xem hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên mới nhất theo quy định năm 2022 để giúp việc thẩm định diễn ra suôn sẻ, thuận lợi qua bài viết dưới đây.

Cách viết bản đánh giá cá nhân đảng viên?
Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên cá nhân

Đánh giá cá nhân một Đảng viên là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân của đảng viên là bản do cá nhân đó tự viết. Nội dung chủ yếu thể hiện sự tự kiểm điểm, đánh giá lại hành vi của cá nhân khi mắc lỗi hoặc tự kiểm điểm trong năm qua mình chưa đạt được điều gì. Từ đó xác định hướng phát triển bản thân trong năm tới.

Lưu ý bản nhận xét cá nhân của đảng viên thể hiện sự ăn năn, tự đánh giá lại hành vi của mình nên phải tự viết, tuyệt đối không nhờ người khác viết hộ. Bản kiểm điểm cá nhân đảng viên phần lớn viết tay, nhiều trường hợp đánh máy không được.

Đối tượng viết bản kiểm điểm cá nhân

Mọi đối tượng không phân biệt lứa tuổi, ngành nghề… đều có thể tự kiểm điểm như học sinh, sinh viên, công nhân viên, giáo viên, cán bộ công chức làm việc trong cơ quan nhà nước, đảng viên… sau khi được phê duyệt, nếu có hành vi vi phạm nội quy, quy định . của nhà trường, cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Đối tượng viết nhận xét cá nhân đảng viên
Ai là đối tượng viết bản đánh giá cá nhân đảng viên?

Khi nào viết bản tự kiểm điểm cá nhân?

Vậy, bản tự kiểm điểm cá nhân được sử dụng trong những trường hợp nào? Sẽ có 2 trường hợp phải viết bản tự kiểm điểm, đó là:

– Kiểm điểm khi bạn vi phạm nội quy nhà trường, nội quy doanh nghiệp, v.v.

– Kiểm điểm định kỳ cuối năm nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân trong suốt một năm học tập, lao động và công tác. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức hay Đảng viên.

Hướng dẫn cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân của Đảng viên

Tự báo cáo vi phạm nội quy của trường/công ty

+ Phần đầu: Ghi rõ thông tin người phản biện, bao gồm: Họ và tên; Ngày sinh; địa chỉ (đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp); tên trường, lớp (đối với học sinh).

Xem thêm :   Một số vấn đề bạn chú ý khi giặt thảm văn phòng

+ Nội dung: Người viết phải nêu rõ hành vi vi phạm, hành vi vi phạm, nguyên nhân vi phạm, hậu quả do vi phạm gây ra…

Ghi chú, Ở phần này cần trình bày ngắn gọn, súc tích, rõ ràng nhưng vẫn cung cấp đầy đủ các tình tiết liên quan đến hành vi sai phạm.

+ Cam kết: Trong bất kỳ bản tự kiểm điểm nào, người viết phải cam kết không mắc lỗi nữa.

Bản tự kiểm điểm cuối năm

Bản tự kiểm điểm cuối năm dùng để bản thân tự đánh giá ưu khuyết điểm của bản thân, những việc đã làm được và chưa làm được trong năm qua.

Người viết dựa vào thực tế quá trình công tác và học tập của mình để đưa ra những nhận định, đánh giá một cách khách quan và trung thực nhất.

Không những vậy, trong bản tự đánh giá cuối năm, người viết cũng nên đưa ra những phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

ỦY BAN ĐẢNG ………..

Chi nhánh: ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

….., ngày tháng năm…

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Năm:………

Họ và tên:…………………….Ngày sinh:…………………….

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Quan điểm của chính phủ:…

Vị trí công ty:…

Đơn vị công việc:…

Chi nhánh:…

 1. Ưu điểm và kết quả đạt được
 2. về chính trị tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; Phong cách và cách làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức và nhân sinh quan cách mạng.

– Về phẩm chất đạo đức, phẩm chất, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính gương mẫu của người đảng viên, quan hệ mật thiết với nhân dân; giữ tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm và sẵn sàng đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của doanh nghiệp, tổ chức; thực hiện đúng quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định của địa phương, đơn vị; nguyên tắc, chế độ đảng phí, đảng phí phải đóng theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối quan hệ với chi ủy, đảng bộ cơ sở nơi cư trú; nêu gương tốt cho đảng viên.

– Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, cầu thị, giúp đỡ, bạn bè, đồng nghiệp.

– Đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Tự đánh giá về mức độ bạn thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt Trung bình Kém

 1. Về việc thực hiện một số chức trách, nhiệm vụ

– Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

Xem thêm :   Trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội thông báo tuyển sinh 2020

– Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;…

– Trách nhiệm cá nhân ảnh hưởng đến kết quả, hạn chế, thiếu sót trong lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: …

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

 1. Thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm: Cố gắng học hỏi kinh nghiệm và thực tiễn công tác, góp ý kịp thời, làm tốt công việc được giao…
 2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 3. Hạn chế, nhược điểm (theo 3 nội dung đã nêu): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến ​​trong các buổi họp chi bộ, v.v.
 4. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại: Không có kế hoạch sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu v.v.

III. Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được cấp có thẩm quyền xác định, chỉ ra trong các kỳ kiểm điểm trước.

Rà soát rõ ràng từng hạn chế (đã giải quyết; đang thực hiện; chưa khắc phục; mức độ khắc phục); khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của chính mình.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc x Tốt Trung bình Kém

 1. Giải trình về những vấn đề kiến ​​nghị rà soát (nếu có)

Giải trình từng vấn đề đề nghị xem xét, nêu nguyên nhân và xác định người chịu trách nhiệm đối với từng vấn đề đề nghị xem xét.

VD: giải trình lỗi mất thẻ đảng viên

 1. Làm rõ trách nhiệm của mình đối với những hạn chế, thiếu sót của nhóm (nếu có)
 2. Chủ trương, giải pháp khắc phục những tồn tại

VII. Tự nhận thức về đánh giá chất lượng

 1. Phân loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành việc tìm kiếm

 1. Phân loại đảng viên:

□Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành việc tìm kiếm

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, người sử dụng lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức: ……………………………………………………………………………………… ………

– Mức độ đánh giá chất lượng công chức, viên chức: …………………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ghi rõ thời gian, ký, họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Đánh giá của chi ủy:……………………

– Chi cục đề xuất mức đánh giá chất lượng:……………………

T/M ỦY BAN (Đảng)

(Ghi rõ ngày, chữ ký, họ tên)

– Đảng bộ, chi bộ cơ sở, xếp loại chất lượng:……………..

T/M BAN ĐẢNG (BAN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách viết bản kiểm điểm cá nhân đảng viên cũng như một số vấn đề pháp lý liên quan đến cách viết bản kiểm điểm đảng viên theo quy định pháp luật hiện hành mới nhất 2022, các bạn có thể tham khảo để làm đơn. tiêu chuẩn quy định.

Xem trực tiếp bóng đá Cakhia TV cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết [Hướng dẫn] cách viết bản kiểm điểm cá nhân đảng viên theo mẫu chuẩn mới nhất 2022 . Chúc bạn có một ngày vui vẻ !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *