Rate this post

Udhëzime për zgjidhjen, përgatitjen, kryerjen e ushtrimeve dhe ushtrimin e ushtrimeve në mësimin 3: Disa probleme globale – faqe 10 gjeografia 11. Të gjitha njohuritë në këtë mësim janë përgjigjur me kujdes, të detajuara në detaje. Ne i referohemi mësimit të mirë të gjeografisë mësimi 11 Mësimi 2: Tendencat e globalizimit, rajonalizimi ekonomik.

Po shikoni: Gjeografia 11 mësimi 3

Mục lục ẩn

I. PËRMBLEDHJE E TEORISË TË TË NXËNIT

I. Popullsia

1. Shpërthimi i popullsisë.

a. Manifestimet:

Popullsia e botës po rritet me shpejtësi -> shpërthimi i popullsisë. Kryesisht në vendet në zhvillim: përbën 80% të popullsisë së botës dhe 95% të rritjes vjetore të popullsisë së botës.Në vitin 2005 popullsia e botës ishte 6477 milionë.

b. Shkaku: Shkalla e lartë e rritjes natyrore të popullsisë.

c. Pasojat: Shkaktimi i presionit të madh në burimet socio-ekonomike, natyrore dhe mjedisin.

d. Zgjidhja: zvogëloni numrin e lindjeve

2. Popullsia në plakje

a. Manifestimet:

Popullsia e botës po plaket: Përqindja e njerëzve nën 15 vjeç po zvogëlohet, përqindja e njerëzve mbi 65 vjeç po rritet Jetëgjatësia e popullsisë botërore po rritet
Plakja e popullsisë është kryesisht në grupin e vendeve të zhvilluara.

b. Shkaku: Shkalla e ulët e rritjes natyrore të popullsisë.

c. Pasojat: Mungesa e fuqisë punëtore, pakësimi i popullsisë. Kostot e përfitimit për të moshuarit.

d. Zgjidhja: Inkurajoni lindjen, punën, imigrimin…

II. Mjedisi

1. Ndryshimet klimatike globale dhe shterimi i shtresës së ozonit.

a. Statusi aktual:

Temperatura e tokës rritet
Fenomeni i shiut acid
Shtresa e ozonit po hollohet dhe vrima po bëhet më e madhe.

b. Shkaku: Njerëzit lëshojnë një sasi të madhe emetimesh si CO2, CFC, etj. në prodhim dhe në jetën e përditshme.

c. Pasoja:

Shkrirja e akullit në rajonet polare, malet e larta -> ngritja e nivelit të detit shkakton përmbytje në shumë vende.Moti, klima është e paqëndrueshme, katastrofa të shpeshta natyrore.Ndikojnë në shëndetin e njeriut, të korrat dhe krijesat.

d. Zgjidhja:

Reduktimi i CO2, SO2, …në prodhim dhe në jetën e përditshme
Promovoni përdorimin e energjisë së pastër
Inovacioni i teknologjisë së prodhimit dhe trajtimi i mirë i emetimeve….

2. Ndotja e ujit të ëmbël, detit dhe oqeanit.

a. Statusi: Uji i ëmbël dhe ai i detit janë seriozisht të ndotur.

b. Arsyeja:

Për burimet e ujit të ëmbël: Për shkak të mbetjeve industriale dhe shtëpiake
Për ujin e detit dhe oqeanit: Për shkak të mbytjes së anijes, derdhjes së naftës…

3. Rënia e biodiversitetit

Mbishfrytëzimi i natyrës => organizmat që po zhduken ose do të zhduken => humbja e shumë llojeve të organizmave, burimeve gjenetike, ushqimit, ilaçeve, materialeve të prodhimit …

III. një problem tjetër

Konfliktet etnike dhe fetare
Terrorizmi: Sulmet me eksploziv, armë biologjike, sabotazh Aktivitete të fshehta ekonomike: kontrabandë armësh, pastrim parash, trafik droge…

=> Për të zgjidhur problemet e mësipërme, është e nevojshme bashkëpunimi aktiv i vendeve dhe komunitetit ndërkombëtar

II. UDHËZIME PËR PËRGJIGJE PËR PYETJE ME INTERES

Pyetja 1: Bazuar në tabelën 3.1, krahasoni normën natyrore të rritjes së popullsisë së grupit…

Bazuar në tabelën 3.1, krahasoni normën natyrore të rritjes së popullsisë së grupit të vendeve të zhvilluara me grupin e vendeve në zhvillim dhe të gjithë botës?

Bazuar në tabelën 3.1, shohim:

Xem thêm :   Biểu hiện của gia đình văn hóa là? bố mẹ yêu thương con cái biểu hiện của gia đình văn hóa là

Gjatë periudhës 1960 – 2005, ritmi i rritjes natyrore të popullsisë së grupeve të vendeve dhe botës ka pasur tendencë të zvogëlohet, megjithatë vendet në zhvillim kanë ende normën më të lartë të shtimit natyror me 1.5% (2005), të ndjekura nga bota me 1.2%. . Vendet e zhvilluara kanë një normë shumë të ulët të rritjes natyrore, vetëm 0.1% Norma e rritjes natyrore të vendeve në zhvillim është 15 herë më e lartë se ajo e vendeve të zhvilluara dhe 1.25 herë më e lartë se ajo e vendeve të zhvilluara.botë.

* Duke vëzhguar tabelën 3.2 shohim:

Struktura e grupmoshave të vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim është e ndryshme.

Grupmosha 0-14 vjeç, grupi i vendeve në zhvillim ka një normë më të lartë se grupi i vendeve të zhvilluara (32 > 17) Grupmosha 15 – 64 vjeç, grupi i vendeve në zhvillim ka një normë më të ulët se grupi i vendeve të zhvilluara (63 grupmosha 65 vjeç e lart, grupi i vendeve në zhvillim ka një normë më të ulët se grupi i vendeve të zhvilluara (5

=> Vendet në zhvillim kanë një strukturë të re të popullsisë, vendet e zhvilluara kanë një strukturë të vjetër të popullsisë.

– Zgjidhni mësimin -Mësimi 1: Kontrasti në nivelet e zhvillimit socio-ekonomik të grupeve të vendeve. Revolucioni modern i shkencës dhe teknologjisë
Mësimi 2: Tendencat e globalizimit, rajonalizimi ekonomik Mësimi 3: Disa çështje globale
Mësimi 4: Praktikë: Kuptimi i mundësive dhe sfidave të globalizimit për vendet në zhvillim Mësimi 5: Disa çështje të kontinentit dhe rajonit

Shikoni të gjitha materialet e klasës 11 këtu

Zgjidhja e ushtrimit të gjeografisë 11 – Mësimi 3: Disa probleme globale i ndihmojnë nxënësit të zgjidhin ushtrimet, ata do të fitojnë njohuri të përgjithshme bazë dhe të nevojshme për mjediset gjeografike, aktivitetet e njerëzve në Tokë dhe në kontinente:

(faqe 13 Libër mësuesi Gjeografia 11): – Bazuar në tabelën 3.1, krahasoni shkallën e rritjes natyrore të popullsisë së grupit të vendeve në zhvillim me grupin e vendeve të zhvilluara dhe të gjithë botës.

*

Përgjigju:

Shkalla e rritjes natyrore të popullsisë së grupit të vendeve në zhvillim është shumë herë më e lartë se ajo e grupit të vendeve të zhvilluara (periudha 2001 – 2005 është 15 herë më e lartë) dhe më e lartë se ajo e botës.

(faqe 13 e Gjeografisë 11): – Cilat janë pasojat socio-ekonomike të rritjes së shpejtë të popullsisë?

Përgjigju:

+ Vështirësi në gjetjen e punës dhe rregullimin e punës.

+ Redukton PBB-në dhe treguesit ekonomikë për frymë.

+ Duke ushtruar presion të madh në formimin profesional, arsimin, kujdesin shëndetësor dhe mirëqenien e tjera sociale.

(faqe 14 Libër mësuesi Gjeografia 11): – Bazuar në tabelën 3.2, krahasoni strukturën e popullsisë sipas grupmoshës së grupit të vendeve të zhvilluara me atë të grupit të vendeve në zhvillim.

*

Përgjigju:

– Popullsia e grupit të vendeve në zhvillim ndërmjet moshës 0 dhe 14 vjeç është më e vogël se ajo e vendeve në zhvillim, por grupmosha 65 vjeç e lart është më e madhe se ajo e vendeve në zhvillim. Sipas kritereve të klasifikimit të popullsisë, grupi i vendeve të zhvilluara ka një popullsi të vjetër, dhe grupi i vendeve në zhvillim ka një popullsi të re.

(faqe 14 e Teksti mësimor Gjeografia 11): – Cilat janë pasojat socio-ekonomike të një popullsie në plakje?

Përgjigju:

Plakja e popullsisë shkakton shumë pasoja socio-ekonomike si: mungesa e fuqisë punëtore, kosto shumë e madhe e mirëqenies për të moshuarit (fondi i infermierisë për kujdesin e të moshuarve, pagesa e pensioneve për sigurimin e jetës, përfitimet sociale, etj.), Sigurimet Shëndetësore,… )

(faqe 14 e tekstit shkollor Gjeografia 11): – Përshkruani pasojat e rritjes së temperaturës së tokës dhe hollimit të ozonit për jetën në tokë.

Përgjigju:

Pasojat e rritjes së temperaturave globale:

+ Shkrirja e akullit në pole do të ndodhë, rritja e nivelit të detit do të përmbyt disa zona të ulëta; shumë tokë të punueshme në delta pjellore është zhytur nën ujin e detit, etj.

+ Moti ndryshon në mënyrë të çrregullt: i nxehtë, i ftohtë, i thatë, i lagësht, … zhvillohet në një mënyrë ekstreme, duke ndikuar negativisht në shëndetin, jetën e përditshme dhe aktivitetet prodhuese, veçanërisht prodhimin bujqësor, pylltar dhe peshkor. … (Moti më i nxehtë ishte në vitin 1998 ; në verën e vitit 2003, moti ishte papritur i nxehtë, ndonjëherë duke arritur në 40C në Francë dhe disa vende evropiane; përmbytjet ndodhën radhazi në Kinë, Indi. Gradë,…)

– Pasojat e varfërimit të ozonit në jetën në Tokë:

Kur shtresa e ozonit shterohet, intensiteti i rrezeve ultraviolet (rrezet ultraviolet) që arrijnë në tokë do të rritet, duke shkaktuar shumë efekte të dëmshme për shëndetin e njeriut dhe ekosistemet në tokë.

+ Efektet në shëndetin e njeriut: rritje e rrezikut të djegies nga dielli dhe kancerit të lëkurës; ulje e funksionit imunitar të trupit; shkakton katarakte, verbëri natën dhe sëmundje të syve.

+ Ndikon në të mbjellat: rrezet ultravjollcë që shkëlqejnë në tokë në afat të gjatë do të shkatërrojnë klorofilin në gjethe, duke ndikuar në rolin fotosintetik të bimëve, duke shkaktuar humbje të produkteve bujqësore.

Xem thêm :   Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ 8 Ngắn Gọn, Hay Nhất, Giải Bài Tập Công Nghệ 8

+ Efektet në jetën ujore: shumica e fitoplanktoneve, peshqve të mitur, karkalecave, kërmijve që jetojnë pranë sipërfaqes së ujit (deri në një thellësi prej 20 m) janë shumë të cenueshëm dhe çekuilibrojnë ekologjinë e detit.

për shkak të ndikimit të rrezeve të forta ultraviolet.

(faqe 15 e tekstit shkollor Gjeografia 11): – A është ideja se “mbrojtja e mjedisit është çështje e jetës dhe vdekjes së njerëzimit”? Pse?

Përgjigju:

Mbrojtja e mjedisit është çështje e mbijetesës së njerëzimit. Mjedisi është shtëpia e përbashkët e të gjithëve, në të cilën njerëzit ekzistojnë dhe zhvillohen. Jeta e çdo personi është e lidhur ngushtë me mjedisin. Njerëzit janë pjesë e mjedisit dhe nuk mund të jetojnë të ndarë nga mjedisi. Një mjedis zhvillimi i qëndrueshëm është një kusht ideal për njerëzit dhe anasjelltas.

– Në vendet në zhvillim, jeta e një pjese të madhe të popullsisë është e lidhur ngushtë me shfrytëzimin e drejtpërdrejtë të burimeve natyrore. Minierat pa kriter me shumë mjete shkatërruese kanë varfëruar burimet dhe kanë ndikuar seriozisht mjedisin. Kjo e bën jetën e tyre më të mjerueshme. Është e nevojshme të merren masa specifike për të reduktuar varfërinë për ta në bazë të faktit se ende jetojnë me burimet lokale. Mbrojtja e mjedisit nuk mund të ndahet nga lufta kundër varfërisë dhe urisë.

– Aktualisht, disa vende të zhvilluara transferojnë teknologjitë dhe makineritë e vjetra në vendet në zhvillim. Disa pellgje të vendeve në zhvillim mbajnë peshën kryesore të mbetjeve industriale. Vendet e G8 përdorin feronet me shpejtësi dhe vëllim të lartë si shkaktarin kryesor të varfërimit të ozonit.

(faqe 15 i Tekstit Mësimor Gjeografia 11): – Bazuar në njohuritë tuaja, ju lutemi rendisni disa lloje kafshësh në vendin tonë që aktualisht janë në rrezik zhdukjeje ose që kanë mbetur shumë pak.

Përgjigju:

– Disa kafshë të mëdha janë praktikisht të zhdukur: rinoceronti me dy brirë, tapir, gibon me duar të bardha, civet.

– Disa lloje janë ende shumë të vogla në numër dhe mund të zhduken: tigri, rinoceronti me një brirë, dem gri, bizon, gaur, dreri i verdhë, langur, dreri i kuq, dreri myshku, vinçi me qafë të bardhë, fazani i zi me kreshtë blu, i vogël fazan, pallua, fazan, breshkë.

Mësimi 1: Vërtetoni se në botë, shpërthimi i popullsisë ndodh kryesisht në grupin e vendeve në zhvillim, plakja e popullsisë ndodh kryesisht në grupin e vendeve të zhvilluara.

Përgjigja:

Shpërthimi aktual i popullsisë në botë ndodh kryesisht në vendet në zhvillim. Këto vende përbëjnë rreth 80% të popullsisë së botës dhe 95% të rritjes vjetore të popullsisë së botës. Në periudhën 2001 – 2005, norma mesatare vjetore e rritjes natyrore të popullsisë në botë është 1.2%, vendet e zhvilluara janë 0.1%, vendet në zhvillim janë 1.5%.

– Popullsia e botës po plaket. Në strukturën e moshës, përqindja e njerëzve nën moshën 15 vjeç është në rënie, përqindja e njerëzve mbi 65 vjeç është në rritje dhe jetëgjatësia e popullsisë së botës po rritet. Popullsia e grupit të vendeve të zhvilluara midis moshës 0 dhe 14 vjeç është më e vogël se ajo e grupit të vendeve në zhvillim, por grupmosha 65 vjeç e lart është më e madhe se ajo e grupit të vendeve në zhvillim. Sipas kritereve të klasifikimit të popullsisë, grupi i vendeve të zhvilluara ka një popullsi në plakje.

Mësimi 2: Shpjegoni thënien: Në mbrojtjen e mjedisit është e nevojshme “të mendosh globalisht, të veprosh në nivel lokal”.

Përgjigja:

Një problem mjedisor ndodh në një vend të caktuar, por shtrirja e përhapjes është globale ose rajonale. Kur shqyrtohet një problem mjedisor, është e nevojshme ta vendosim atë në një shtrirje të gjerë (shkak, pasojë, zgjidhje). Megjithatë, për të zgjidhur një problem mjedisor në një vend të caktuar, janë njerëzit që jetojnë në vend ata që duhet të bëjnë përpjekje të vazhdueshme dhe të rregullta dhe nuk mund të mbështeten te njerëzit nga vendet e tjera që do të vijnë.

Mësimi 3: Bëni një tabelë për të paraqitur disa çështje mjedisore globale sipas formës:

Përgjigja:

Probleme mjedisore Arsyeja Pasoja Zgjidhje
Ndryshimet Klimatike Sasia e CO2 rritet ndjeshëm në atmosferë, duke shkaktuar efektin serë. Temperatura e tokës rritet. Reduktoni emetimet e CO2.
Ndotja e ujit të ëmbël. Mbetjet industriale dhe shtëpiake të patrajtuara hidhen direkt në lumenj dhe liqene. Burimet e ujit në shumë pjesë të botës janë seriozisht të ndotura. Trajtimi i ujërave të zeza përpara se të futen në lumenj dhe liqene.
Rënia e biodiversitetit. Njerëzit mbishfrytëzojnë natyrën.

Shihni gjithashtu: Leksion mbi Zëri i Arteve, Planprogrami i Letërsisë së klasës së 9-të

Shumë lloje organizmash janë zhdukur ose në rrezik zhdukjeje. Shfrytëzimi i arsyeshëm, i shoqëruar me mbrojtjen dhe zhvillimin (kultivimi, konservimi, …)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu, Just A Moment . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *