Rate this post

Sau đại phá quân Thanh, Quang Trung đã có những chính sách khôi phục kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc, cũng như chính sách quốc phòng và đối ngoại. Vậy đó là những chính sách gì? Các em hãy cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay: “Quang Trung dựng nước”.

*

A. Kiến thức cơ bản

1. Khôi phục kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc

Một. Nền kinh tế.

Các bạn đang xem: Kể chuyện 7 bài 26

Nông nghiệp: Thả chiếu khuyến nông
Miễn, giảm tiền thuê thuế. Công thương: Khôi phục và mở rộng làng nghề
Cổng mở, thị trường trong nước mở Cắt giảm thuế.

=> Tác dụng:

Hàng hóa lưu thông… Công thương trở lại

b. Văn hóa và giáo dục.

Cấp chứng chỉ giáo dục Lấy chữ Nôm làm quốc văn
Tạo một giáo phái sùng đạo để dịch sách…

=>Thể hiện ý thức và tinh thần dân tộc sâu sắc.

2. Chính sách quốc phòng và đối ngoại

Một. Âm mưu của kẻ thù

Miền Bắc: Lê Duy chỉ hoạt động ngầm Miền Nam: Nguyễn Ánh cầu cứu Pháp.

b. Chủ trương của Quang Trung:

Quốc phòng: Thực thi chế độ kẻ thù
Củng cố quân đội về mọi mặt
Đóng chiến thuyền lớn… Ngoại giao: Quan hệ mềm dẻo với nhà Thanh nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia => Uy tín, vị thế của Quang Trung và Đại Việt được nâng cao.

B. Bài tập và lời giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 132 – SGK Lịch Sử 7

Vì sao “mở cửa, mở chợ” để công thương phát triển?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 132 – SGK Lịch Sử 7

Kế hoạch học tập nói gì về tham vọng của vua Quang Trung?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài tập cuối bài

Câu 1: Trang 132 – SGK Lịch Sử 7

Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định xã hội, phát triển văn hóa dân tộc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 132 – chuyện 7

Nêu ý nghĩa ngoại giao của vua Quang Trung?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 132 – SGK Lịch Sử 7

Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung

=> Xem hướng dẫn giải
Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 26: Quang Trung dựng nước

Bình luận

Giải bài tập các môn học khác
Giải văn lớp 7 nối kiến ​​thức
Chọn 7 liên kết kiến ​​thức
Chọn toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 2 kết nối tri thức
Thành phần của 7 liên kết kiến ​​thức
Soạn văn 7 tập 1 nối liền kiến ​​thức
Soạn văn 7 tập 2 nối liền kiến ​​thức
Tài liệu ví dụ 7 liên kết kiến ​​thức
Giải KHTN 7 liên kết kiến ​​thức
Chọn vật lý 7 để kết nối kiến ​​thức
Chọn hóa học 7 để kết nối kiến ​​thức
Giải Sinh học 7 nối kiến ​​thức
Giá 7 lịch sử và địa lý liên kết kiến ​​thức
7 giải lịch sử Kết nối tri thức
Chọn địa lý 7 để kết nối kiến ​​thức
Chọn 7 Hoạt động trải nghiệm Kết nối tri thức
Giải Art 7 kết nối tri thức
7 giải thưởng âm nhạc kết nối tri thức
Giải thưởng Công dân 7 kết nối tri thức
Giải Công nghệ 7 kết nối tri thức
Giải 7 Tin học kết nối tri thức
Giải Liên kết kiến ​​thức giáo dục thể chất lần 7
Giá sách giáo khoa chân trời sáng tạo lớp 7
Chọn 7 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Thành phần của 7 chân trời sáng tạo
Bố cục 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Bố cục 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Văn mẫu 7 chân trời sáng tạo
Giải KHTN 7 chân trời sáng tạo
Giải vật lý 7 chân trời sáng tạo
Giải Hóa Học 7 Chân Trời Sáng Tạo
Giải Sinh học 7 chân trời sáng tạo
Lịch sử và địa lý cung cấp 7 chân trời sáng tạo
Giải Truyện 7 Chân Trời Sáng Tạo
Giải địa lý 7 chân trời sáng tạo
Phần thưởng trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Giải thưởng Âm nhạc 7 Chân trời Sáng tạo
Giải thưởng Nghệ thuật 7 Chân trời Sáng tạo
Giải thưởng Công dân 7 Chân trời Sáng tạo
Phần thưởng tin học 7 chân trời sáng tạo
Giải thưởng Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo
Giá giáo dục thể chất 7 chân trời sáng tạo
Giá diều SGK lớp 7
Giải toán 7 con diều
Giải toán 7 tập 1 diều
Giải toán 7 tập 2 diều
Bài viết của 7 con diều
Soạn văn 7 tập 1 diều
Soạn văn 7 tập 2 diều
Mẫu diều 7 con
7 giải Cánh diều KHTN
diều vật lý 7
Giải diều hóa học 7
Giải diều môn sinh học 7
Giải 7 diều lịch sử và địa lý
Lịch sử giá 7 diều
Giải diều môn địa lý 7
Giá hoạt động trải nghiệm 7 con diều
Giá 7 Diều Nhạc
Giải diều nghệ thuật 7
7 Giải Cánh diều Khoa học Máy tính
Giải Công Dân 7 Cánh Diều
Giá công nghệ 7 diều
7 diều giá giáo dục thể chất
Giải SBT lớp 7 Kết nối tri thức
Giải SBT Ngữ Văn Lần 7 Nối Kiến Thức
SBT Ngữ Văn Tập 7 Tập 1 Mối liên hệ kiến ​​thức
SBT Ngữ Văn Tập 7 Tập 2 Mối liên hệ kiến ​​thức
Giải SBT toán 7 nối kiến ​​thức
Giải SBT Toán 7 tập 1 liên kết kiến ​​thức
Giải SBT toán 7 tập 2 nối liền kiến ​​thức
Giải KHTN SBT 7 nối kiến ​​thức
Giải SBT Lịch sử và Địa lý 7 Nối liền kiến ​​thức
Giải SBT 7 công nghệ kết nối tri thức
Giải SBT Tin học 7 kết nối tri thức
Giải SBT Công dân 7 kết nối tri thức
Giải SBT môn Mĩ thuật 7 Kết nối tri thức
Giải SBT Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức
Giải Horizon Creative SBT lớp 7
Giải SBT Ngữ Văn 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT Ngữ Văn 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT Ngữ Văn 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Lời giải SBT 7 sáng tạo chân trời
Giải SBT Toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải toán SBT 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT KHTN 7 Chân trời sáng tạo
Giải SBT Lịch sử và Địa lý 7 Những chân trời sáng tạo
Giải thưởng Công nghệ SBT với 7 Chân trời Sáng tạo
Giải thưởng SBT Tin học 7 Chân trời sáng tạo
Giải thưởng Công dân SBT 7 Chân trời sáng tạo
Giải Mỹ Thuật SBT 7 Chân Trời Sáng Tạo
Giải Thưởng Âm Nhạc SBT 7 Chân Trời Sáng Tạo
Active SBT Award, 7 Chân Trời Sáng Tạo Phiên Bản 1
Giải Active SBT, Trải Nghiệm 7 Chân Trời Sáng Tạo Phiên Bản 2
Giải SBT Cánh diều lớp 7
Giải SBT Ngữ Văn 7 diều
Giải SBT Ngữ văn 7 tập 1 cánh diều
Giải SBT Ngữ Văn 7 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 7 Cánh Diều
Giải SBT Toán 7 Tập 1 Cánh diều
Giải SBT Toán 7 Cánh diều tập 2
Giải SBT KHTN 7 diều
Giải SBT 7 Diều Sử và Địa Lí
Giải SBT Tin học 7 diều
Giải Công dân Cánh diều SBT lần thứ 7
Giải SBT Công nghệ 7 Diều
7 Giải Cánh Diều Âm Nhạc SBT
Giải SBT 7 Hoạt động trải nghiệm thả diều
Trắc nghiệm 7 Liên kết kiến ​​thức
Trắc nghiệm Toán 7 nối liền kiến ​​thức
Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp 7 link kiến ​​thức
Bài tập trắc nghiệm khoa học 7 liên kết kiến ​​thức
Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 liên kết kiến ​​thức
Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 7 Link Kiến Thức
Bài tập trắc nghiệm hóa học 7 liên kết kiến ​​thức
Liên kết kiến ​​thức Trắc nghiệm Lịch sử 7
Trắc nghiệm Địa lý 7 liên kết kiến ​​thức
Đề thi quốc tịch 7 kiến ​​thức liên kết
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Kiến thức Links
Trắc nghiệm Tin học 7 Kiến thức Links
Kiểm tra Hoạt động trải nghiệm 7 kiến ​​thức liên kết
Câu đố 7 Chân trời sáng tạo
Bài kiểm tra toán học sáng tạo Horizon 7
Đề thi văn 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Câu đố vật lý 7 chân trời sáng tạo
Câu Đố Hóa Học 7 Chân Trời Sáng Tạo
Trắc nghiệm Sinh học 7 chân trời sáng tạo
Câu đố lịch sử 7 chân trời sáng tạo
Câu đố địa lý 7 chân trời sáng tạo
Bài kiểm tra công dân 7 chân trời sáng tạo
Câu Đố Công Nghệ 7 Chân Trời Sáng Tạo
Trắc nghiệm Khoa học máy tính 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Đố Vui 7 Cánh
Toán 7 Diều
Câu đố ngữ pháp 7 diều
Câu đố khoa học tự nhiên 7 diều
câu đố sinh học 7 diều
7 Câu đố Vật lý Diều
Câu đố hóa học 7 diều
Câu đố lịch sử 7 cánh diều
Đố vui địa lý với 7 cánh diều
Câu Đố Công Dân 7 Cánh Diều
Câu đố kỹ thuật 7 con diều
Câu đố Khoa học Máy tính 7 Cánh diều
Đố vui về trải nghiệm của 7 con diều

*

Kết nối:

Xem thêm :   Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 Năm 2021, Nha Sach Thang Long

Bài tập 1 trang 89 Sách bài tập (SBT) Truyện 7

Khoanh vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng.

1. Sau khi đánh tan quân Thanh, vua Quang Trung bắt đầu xây dựng chính quyền mới, đặt kinh đô tại

A. Thăng Long.

B. Phú Xuân (Huế).

c. Hoa Lư (Ninh Bình)

D. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

2. Để phát triển công thương nghiệp, Quang Trung đã có những biện pháp

A. Bỏ hoặc giảm nhiều thứ thuế, đề nghị nhà Thanh “mở cửa, thông chợ”.

B. mở rộng thị trường hơn.

C. thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”, không giao tiếp với bên ngoài.

D. mở thêm nhiều làng nghề.

3. Dưới thời vua Quang Trung, chữ viết chính thống

A. Chữ Hán.

B. Kịch bản Nôm

c. ngôn ngữ quốc gia

D. Chữ Hán và chữ nôm.

4. Vua Quang Trung chủ trương lập Viện Sùng chính cho ông

A. đẩy mạnh dạy học.

B. nghiên cứu và viết quốc sử.

C. dịch sách chữ Hán ra chữ nôm, làm tài liệu giảng dạy.

D. khuyến khích nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

5. Chính sách ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là gì?

A. Phục tùng nhà Thanh.

B. “Bế quan tỏa cảng”, không liên quan đến nhà Thanh,

C. Trao cho nhà Thanh một số quyền kinh tế.

D. Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

hướng dẫn giải

*

Bài tập 2 trang 90 Sách bài tập (SBT) Truyện 7

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô trống trước các câu sau.

Xem thêm :   Ngữ Văn 7 Tiếng Gà Trưa Sgk Ngữ Văn 7 Tập 1 Cánh Diều, Soạn Bài Tiếng Gà Trưa

1. Do chiến tranh, loạn lạc kéo dài nên chính sách khôi phục kinh tế của vua Quang Trung chưa phát huy hiệu quả.

2. Chiếu học Chiêu Lập được công bố thể hiện tham vọng của vua Quang Trung trong việc đề cao việc dạy học, đào tạo nhân tài.

3. Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi, tàn tích của các tập đoàn phong kiến ​​cũ đã biến mất.

4 Quân đội dưới thời vua Quang Trung bao gồm bộ binh, thủy quân, tượng binh và kỵ binh.

5. Bằng chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên quyết, vua Thanh phải công nhận Quang Trung là “Quốc Vương”, nghĩa là vua của một nước độc lập.

hướng dẫn giải

Đúng: 1, 2, 4, 5;

Sai :3.

Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc tự túc Cần chuẩn bị những gì? Kinh nghiệm xương máu khi đi du lịch Phú Quốc tự túc

Bài 3 trang 91 Sách bài tập (SBT) Lịch sử

Hoàn thành nội dung kiến ​​thức vào bảng dưới đây cho các môn học. ” của Quang Trung qua các chiếu chỉ

*

hướng dẫn giải

*

Bài tập 4 trang 91 Sách bài tập (SBT) Truyện 7

Sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm, vua Quang Trung đã có những chính sách gì để khôi phục và phát triển kinh tế?

hướng dẫn giải

Để khôi phục và phát triển kinh tế, sau khi đánh tan quân Thanh, vua Quang Trung đã:

– Phát phiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang, lưu vong.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết quang trung xây dựng đất nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *