Rate this post

Ngữ văn lớp 6 Tập 1 – Soạn và giải bài tập SGK ngữ văn lớp 6 tập 1, Để học giỏi hơn môn ngữ văn 6 tập 1, Học tốt hơn giới thiệu chuyên mục giải bài tập ngữ văn 6 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập ngữ văn của học sinh lớp 6 tập 1. Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, ngoài việc sắp xếp thứ tự và giải theo câu ở từng trang trong SGK ở dưới đây.

Bạn đang xem: Giải bài tập ngữ văn 6 tập 1

*

Mục lục ẩn
2 Giải bài tập Content

Giải bài tập ngữ văn lớp 6 – Tập 1 – Soạn bài ngữ văn 6

Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài tập SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1

Bài 1 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 2 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 3 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 4 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 5 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 6 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 7 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 8 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 9 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 10 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 11 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 12 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 13 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 14 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 15 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 16 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 17 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Hy vọng với phần soạn và giải bài tập môn ngữ văn lớp 6 – Tập 1 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 2 Mới Năm Học 2022, Sách Giáo Khoa Lớp 2

(BAIVIET.COM)

Giải bài tập Content

Expand All
Bài 1 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 4 Bài học SGK | 33 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Con rồng cháu tiên
Giải câu 1 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Bánh chưng, bánh giầy
Giải câu 1 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 12 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 12 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1)
Soạn bài – Từ và cấu tạo từ tiếng việt
Giải câu 1 – Từ là gì (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Từ là gì (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Từ đơn từ phức (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Từ đơn từ phức (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Giải câu a (Trang 15 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu b (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu c (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu d (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu đ (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu e (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu a – Luyện tập (Trang 17 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu b – Luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu c – Luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu d – Luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu đ – Luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 2 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 Bài học SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Thánh Gióng
Giải câu 1 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 22, 23 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 23 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 23 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Từ mượn
Giải câu 1 – Từ thuần Việt và từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Từ thuần Việt và từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Từ thuần Việt và từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Từ thuần Việt và từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Tìm hiểu chung về văn tự sự
Giải câu 1 – (Trang 27 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – (Trang 28 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 28 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 30 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 30 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 3 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 Bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Sơn Tinh, Thủy Tinh
Giải câu 1 (Trang 33 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Nghĩa của từ
Giải câu 1 – Nghĩa của từ là gì? (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Nghĩa của từ là gì? (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Nghĩa của từ là gì? (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Cách giải thích nghĩa của từ (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Giải câu 1 (Trang 37 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 38 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 38 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 39 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 4 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 4 Bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Sự tích Hồ Gươm
Giải câu 1 Sự Tích Hồ Gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Sự Tích Hồ Gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Sự Tích Hồ Gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 Sự Tích Hồ Gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 Sự Tích Hồ Gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 Sự Tích Hồ Gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập sự tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập sự tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập sự tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập sự tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Giải câu 1 – Tìm Hiểu Chủ Đề Và Dàn Bài Của Bài Văn Tự Sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Tìm Hiểu Chủ Đề Và Dàn Bài Của Bài Văn Tự Sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Giải câu 1 – Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (Trang 48 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (Trang 49 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (Trang 49 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 1 – Văn kể chuyện
Bài 5 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 2 Bài học SGK | 16 Giải câu SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Sọ dừa
Giải câu 1 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Giải câu 1 – Từ nhiều nghĩa của từ (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Từ nhiều nghĩa của từ (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Từ nhiều nghĩa của từ (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Hiện tượng chuyển nghĩa của từ (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Hiện tượng chuyển nghĩa của từ (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Hiện tượng chuyển nghĩa của từ (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4* – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 6 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 2 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Thạch Sanh
Giải câu 1 (Trang 66 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 66 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 66 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4* (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Chữa lỗi dùng từ
Giải câu 1 – Lặp từ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Lặp từ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Lặp từ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Lẫn lộn các từ gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Lẫn lộn các từ gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Lẫn lộn các từ gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 7 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 Bài học SGK | 13 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Em bé thông minh
Giải câu 1* (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2* – Luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Giải câu 1 – Dùng từ không đúng nghĩa (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Dùng từ không đúng nghĩa (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 76 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 76 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 76 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Luyện nói kể chuyện
Giải câu 1 – Chuẩn bị (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 8 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 Bài học SGK | 27 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Cây bút thần
Giải câu 1 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Danh từ
Giải câu 1 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Ngôi kể trong văn tự sự
Giải câu 1 – (Trang 88 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 89 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 89 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 9 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Ông lão đánh cá và con cá vàng
Giải câu 1 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 97 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Thứ tự kể trong văn tự sự
Giải câu 1 – Tìm hiểu thứ tự kể trong văn tự sự (Trang 97 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Tìm hiểu thứ tự kể trong văn tự sự (Trang 97 – 98 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 98 – 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 2 – Văn kể chuyện
Giải câu 1 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 10 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 5 Bài học SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài – Ếch ngồi đáy giếng
Giải câu 1 (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Thầy bói xem voi
Giải câu 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Đeo nhạc cho mèo
Giải câu 1 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Danh từ (Tiếp theo)
Giải câu 1 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 110 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Luyện nói kể chuyện (Tiếp theo)
Giải đề 1 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải đề 2 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải đề 3 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải đề 4 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 11 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Giải câu 1 (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Cụm danh từ
Giải câu 1 – Cụm danh từ là gì? (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Cụm danh từ là gì? (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Cụm danh từ là gì? (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Cấu tạo của cụm danh từ (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Cấu tạo của cụm danh từ (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Cấu tạo của cụm danh từ (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường
Giải câu 1 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 12 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 5 Bài học SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài – Treo biển
Giải câu 1 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu hỏi Luyện tập (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Lợn cưới, áo mới
Giải câu 1 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Số từ và lượng từ
Giải câu 1 – Số từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Số từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Số từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Lượng từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Lượng từ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 3
Giải câu 1 (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Kể chuyện tưởng tượng
Giải câu 1 – Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 134 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 13 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 Bài học SGK | 16 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Ôn tập truyện dân gian
Giải câu 1 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 134 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Chỉ từ
Giải câu 1 – Chỉ từ là gì (Trang 136 – 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Chỉ từ là gì (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Chỉ từ là gì (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Hoạt động của chỉ từ trong câu (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Hoạt động của chỉ từ trong câu (Trang 137 – 138 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 138 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 138 – 139 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Giải câu 1 – Đề bài luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Các đề bài bổ sung (Trang 140 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 14 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 Bài học SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Con Hổ có nghĩa
Giải câu 1 Con Hổ có nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Con Hổ có nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Con Hổ có nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 Con Hổ có nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập Con Hổ có nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Động Từ
Giải câu 1 – Đặc điểm của động từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm của động từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Đặc điểm của động từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Các loại động từ chính (Trang 147 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Các loại động từ chính (Trang 147 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Cụm Động Từ
Giải câu 1 – Cụm Động Từ Là Gì ? (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Cụm Động Từ Là Gì ? (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Cụm Động Từ Là Gì ? (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Cấu Tạo Của Cụm Động Từ (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Cấu Tạo Của Cụm Động Từ (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 15 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 Bài học SGK | 28 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Mẹ hiền dạy con
Giải câu 1 Mẹ hiền dạy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Mẹ hiền dạy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Mẹ hiền dạy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 Mẹ hiền dạy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập mẹ hiền dạy con (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập mẹ hiền dạy con (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập mẹ hiền dạy con (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Tính từ và cụm tính từ
Giải câu 1 Đặc điểm của tính từ (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Đặc điểm của tính từ (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Đặc điểm của tính từ (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 Các loại tình từ (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Các loại tình từ (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 Cụm tính từ (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Cụm tính từ (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập Tính từ và cụm tính từ (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập Tính từ và cụm tính từ (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập Tính từ và cụm tính từ (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập Tính từ và cụm tính từ (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Đề kiểm tra ngữ văn cuối học kì I Lớp 6
Giải câu 1 Trắc nghiệm (Trang 160 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Trắc nghiệm (Trang 160 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Trắc nghiệm (Trang 160 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 Trắc nghiệm Lớp 6 (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 7 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 8 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 9 Trắc nghiệm (Trang 161 – 162 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 Tự luận (Trang 162 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 16 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 2 Bài học SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Giải câu 1 (Trang 164 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Rèn luyện chính tả
Giải câu 1 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 168 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 168 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Bài 17 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 1 Bài học SGK | 5 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK Content
0% Complete 0/1 Steps
Soạn bài – Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
Giải câu 1 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
About The Author
Quỳnh Anh More from this Author

Xem thêm :   Giải Vbt Công Nghệ 7 Bài 26 : Trồng Cây Rừng, Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 26: Mối Ghép Tháo Được

Học giỏi xinh đẹp! Thích chia sẻ kiến thức, Là người đưa bài rất tâm huyết rất mong được sự ủng hộ và chia sẻ của các bạn!

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 – Kết nối tri thức

Lớp 2 – Chân trời sáng tạo

Lớp 2 – Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 – Kết nối tri thức

Lớp 3 – Chân trời sáng tạo

Lớp 3 – Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 – Kết nối tri thức

Lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Lớp 6 – Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 – Kết nối tri thức

Lớp 7 – Chân trời sáng tạo

Lớp 7 – Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 – Kết nối tri thức

Lớp 10 – Chân trời sáng tạo

Lớp 10 – Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

*

Sách bài tập Ngữ văn lớp 6 Tập 1 sách mới | Giải Sách bài tập Ngữ văn 6 Tập 1 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Xem thêm :   Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 Tập 2, Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 Hay Nhất

Loạt bài Giải sách bài tập Ngữ Văn lớp 6 Tập 1 hay nhất, ngắn gọn, đầy đủ của cả ba bộ sách mới. Hi vọng với các bài giải sách bài tập Ngữ văn 6 này sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi trong SBT Ngữ văn 6 để dễ dàng chuẩn bị bài môn Văn 6 trước khi đến lớp.

Mục lục Giải Sách bài tập Ngữ Văn 6 Tập 1 sách mới

Mục lục Giải sách bài tập Ngữ Văn lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mục lục Giải sách bài tập Ngữ Văn lớp 6 Tập 1 – Cánh diều

Bài Mở đầu

Bài 1: Truyện

Bài 2: Thơ

Bài 3: Kí

Bài 4: Văn bản nghị luận

Bài 5: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1

Mục lục Giải sách bài tập Ngữ Văn lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Sách giải bài tập ngữ văn 6 tập 1, ngữ văn lớp 6 kết nối tri thức . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *