Rate this post

CHƯƠNG 1: CÁCH MẠNG NGA MƯƠI NĂM 1917 VÀ SỰ KIỆN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)

CHƯƠNG 1: CÁCH MẠNG NGA MƯƠI NĂM 1917 VÀ SỰ KIỆN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

*

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 29- Chính Sách Khai Thác Thuộc Địa Của Thực Dân Pháp Và Những Chuyển Biến Về Kinh Tế – Xã Hội Ở Việt Nam Có Đáp Án

*

*

*

*

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế – xã hội ở Việt Nam
Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi thế giới?
Sử dụng bản đồ thế giới, hãy đánh dấu các nước ở châu Á và châu Phi đã trở thành thuộc địa (từ những nước thuộc địa nào?).

Bạn đang xem: Giải Vbt Lịch Sử 8 Bài 1

Niên đại các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu những năm 60 của thế kỉ XIX. Các cuộc cách mạng tư sản đó đã dẫn đến kết quả gì?
Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các nước tư sản ở Mĩ Latinh theo trình tự thời gian hình thành.
Quan sát hai lược đồ hình 17 và 18, em hãy nêu những chuyển biến của nước Anh sau khi kết thúc cách mạng công nghiệp?
Từ khóa phổ biến bài giải bài tập lịch sử 8 bài 1 sách bài tập lịch sử 8 bài giải bài tập lịch sử 8 bài tập lịch sử 8 bài tập lịch sử 8 bài tập lịch sử 8vbt lịch sử 8 bài tập lịch sử 8

Trang chủ » Vở bài tập Lịch Sử 8 bài 12 » VBT Lịch Sử lớp 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20

*
*

Nội dung bài giải VBT Lịch Sử 8 Lý thuyết & 300 câu hỏi Lịch Sử 8 Trắc nghiệm có đáp án 32 Đề kiểm tra Lịch Sử 8 Có đáp án Chương I: Thời kỳ hình thành chủ nghĩa tư bản Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản lần thứ nhất Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Bài 3: Chủ nghĩa tư bản ra đời trên phạm vi thế giới Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản Chủ nghĩa Mác Chương II: Các nước Âu Mỹ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 Bài 5: Công xã Pari 1871 Bài 6: Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 Bài 7: Phong trào lao động quốc tế cuối thế kỉ 19 Đầu thế kỉ 20 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật thế kỉ 18 – 19 Chương III : Thế kỉ 18 – đầu thế kỉ 20 Châu á Bài 9: Ấn Độ giữa thế kỉ 18 – đầu thế kỉ 20 Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 Bài 11: Các nước Đông Nam Á – cuối thế kỉ 20 Đầu thế kỉ 20 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918 ) Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918 ) Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (giữa thế kỷ XX) Thế kỷ XVI đến 1917) Lịch sử thế giới cận đại (Phần từ 1917 đến 1945) Chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự nghiệp xây dựng CNXH ở Liên Xô Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) Chương II: Châu Âu và Châu Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Bài 18 : Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Chương III: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) Bài 20: Các phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939) Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) Chương V: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX Bài 22: Sự Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Phần 1917 – 1945) Phần thứ hai: Lịch sử Việt Nam 1858 – 1918 Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối TK XIX Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra cả nước (1873 – 1884) Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối TK XIX thế kỷ Bài 27: Khởi nghĩa Giơ-ne-vơ và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX Bài 28: Phong trào Duy Tân duy tân ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 Bài 29: Chính sách bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế – xã hội ở Việt Nam Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 V. Giải 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 Tải ứng dụng Việt
Jack. Xem câu trả lời nhanh hơn! Trang trước Trang sau

Xem thêm :   Nguyệt thực là gì? Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi nào?

Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

Để học tốt Lịch Sử lớp 8, dưới đây liệt kê các bài giải vbt Lịch Sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20. Vào tên bài hoặc Xem lời giải để xem đáp án và giải bài tập. sách lịch sử lớp 8. Quảng cáo

Bài 1 trang 43 VBT Ngữ Văn 8: Điền vào chỗ trống dưới đây….

Xem giải pháp

Bài 2 trang 43 VBT Ngữ Văn 8: Nêu những căn cứ để khẳng định…

Xem giải pháp

Bài 3 trang 43 VBT Truyện 8: Những sự việc cuối bài chứng tỏ điều gì…

Xem giải pháp

Bài 4 trang 44 VBT Ngữ Văn 8: Em hãy đọc và xác định đoạn văn dưới đây….

Xem giải pháp

Bài 5 trang 45 VBT Ngữ Văn 8: Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời….

Xem giải pháp

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Lịch sử lớp 8 (VBT Lịch sử 8) khác:

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ thế kỷ XVI đến thế kỷ 1917) Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh giữ gìn vệ quốc (1917 – 1921) Bài 16 : Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) Lời giải bài tập Lịch Sử 8 (Hay nhất) Lời giải bài tập Lịch Sử 8 (Ngắn Nhất) Lý thuyết & 300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 8 Có đáp án Tập bản đồ Lịch Sử 8 Top 32 bài tập Lịch Sử 8 có đáp án Tra cứu bài tập trong ứng dụng giáo viên Việt
Jack trả lời miễn phí!

Xem thêm :   Cách sửa lỗi DC máy giặt Samsung đơn giản tại nhà không cần thợ

Khoahoc.vietjack.com ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lớp 8

Hơn 20.000 câu hỏi trắc nghiệm toán, văn, anh lớp 8 có đáp án

CHỈ TỪ 250K CÓ 1 BỘ HỒ SƠ DU HỌC, THI MỖI KHÓA HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho giáo viên và học sinh lớp 8, trọn bộ sách diều, liên kết kiến ​​thức, chân trời sáng tạo tại . Hỗ trợ Zalo Việt
Jack chính thức

*

Giáo án, bài giảng powerpoint Văn, Toán, Lý, Hóa….

4.5 (243)

799.000 VNĐ

199.000 VNĐ

*

Đố vui, Chủ đề cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo…

4.5 (243)

799.000 VNĐ

99.000 VNĐ

*

Các khóa học và bài kiểm tra trực tuyến lớp 8

4.5 (243)

799.000 VNĐ

399.000 VNĐ

Nhìn vào mọi thứ

Đã có ứng dụng Việt
Jack on the phone, giải bài tập SGK, Soạn SBT, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và tôi
HĐH.

*
*

Nhóm học miễn phí trên Facebook Teens 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/ Theo dõi chúng tôi miễn phí trên facebook và youtube:

Giải Bài Tập Lịch Sử Lớp 8 | Giải VBT Lịch Sử 8 được biên soạn bám sát nội dung VBT Lịch Sử lớp 8.

Nếu thấy hay hãy động viên và chia sẻ nhé! Những bình luận không tuân thủ quy định bình luận của website sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn lớp 11 Phân tích Tràng Giang của Huy Cận (19 bài văn mẫu)

Previous Page Next Page Tuyển Tập Bài Soạn Văn Lớp 8 Soạn Văn 8 Soạn Văn 8 (bản rút gọn) Bài Tập Mẫu Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 8 (Có Đáp Án) Sách Bài Tập Toán 8 Sách Bài Tập Toán 8 Bài Giải Bài Tập Vật Lý 8 Lời giải bài tập Vật Lý 8 Lời giải của bài tập vật lý 8 Lời giải vở bài tập Hóa học 8 Lý thuyết – Bài tập Hóa học 8 (có đáp án) Vở bài tập Sinh học 8 Lời giải vở bài tập Sinh học 8 (ngắn gọn) Lời giải vở bài tập Sinh học 8 Bài tập trắc nghiệm Bài tập Sinh học 8 Bài tập Địa lý 8 Lời giải Sách bài tập Địa lý 8 Atlastest và Địa lý. bài tập thực hành Thực hành địa lý 8 Lời giải bài tập Địa lý 8 Ghi chú Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Thí điểm Lời giải Tiếng Anh 8 Mới Lời giải Lịch sử 8 Bài tập Lịch sử 8 (ngắn gọn nhất) Lời giải Sách bài tập Lịch Sử 8 Lời giải tập bản đồ Lịch Sử 8 Giải bài tập GCD Bài tập GDCD 8 (ngắn gọn) Giải bài tập GDCD 8 Giải bài tập tình huống GDCD 8 Giải bài tập Tin học 8 Giải bài tập công nghệ 8 Lời giải bài tập công nghệ 8 (ngắn nhất) Học cùng Việt
một vài nơi

*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí cho người Việt.

Lớp 1-2-3 lớp 4 Lớp 5 lớp 6 lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 lớp 11 Lớp 12 Chương trình Tiếng Anh

chính trị

Chính sách bảo mật

THANH TOÁN

Chính sách hoàn trả khóa học

Chính sách hủy khóa học

tuyển dụng

Liên hệ chúng tôi

Tầng 2, Số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Sách Giải Vbt Lịch Sử 8 Bài 1, Sách Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 8 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *