Rate this post

*

Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kiến thức

Sách bài tập Công nghệ 7 Bài 1 (Chân trời sáng tạo): Nghề trồng trọt ở Việt Nam

1.657

Với giải sách bài tập Công nghệ 7 Bài 1: Nghề trồng trọt ở Việt Nam sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Công nghệ 7. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Công nghệ lớp 7 Bài 1: Nghề trồng trọt ở Việt Nam

Câu 1 trang 5 SBT Công nghệ 7:Quan sát các hình ảnh dưới đây và điền vai trò của trồng trọt trong mỗi hình vào bảng:

Hình

Vai trò của trồng trọt đối với đời sống và sản xuất

a

b

c

d

Trả lời:

Hình

Vai trò của trồng trọt đối với đời sống và sản xuất

a

Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu

b

Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

c

Cung cấp lương thực, thực phẩm

d

Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

Câu 2 trang 5 SBT Công nghệ 7:Hãy đánh dấu ٧ vào ô trống trước những vai trò của trồng trọt đang thể hiện tốt ở địa phương em.

Bạn đang xem: Giải bài tập công nghệ lớp 7 bài 1

Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

Tạo môi trường sống trong lành cho con người

Trả lời:

٧

Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

٧

Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

٧

Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu

٧

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

٧

Tạo môi trường sống trong lành cho con người

Câu 3 trang 6 SBT Công nghệ 7:Nối tên các nghề (cột A) với nội dung mô tả (cột B) sao cho phù hợp.

A

B

Nhà trồng trọt

Thực hiện trồng thử nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật cho các nhà khoa học trong trồng trọt.

Lao động trồng, thu hoạch lúa

Quản lí, hỗ trợ nghiên cứu; khai thác, bảo tồn tài nguyên và môi trường rừng.

Nhà nuôi cấy mô thực vật

Thực hiện hoạt động trồng, bảo tồn và khai thác rừng

Kĩ thuật viên trồng trọt (chức năng hỗ trợ)

Nghiên cứu về giống cây trồng, kĩ thuật trồng, chăm sóc cây trồng

Nhà bệnh học thực vật

Thực hiện các hoạt động để trồng và thu hoạch lúa

Kĩ thuật viên lâm nghiệp

Nghiên cứu về cách phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng

Lao động trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

Nghiên cứu về mô tế bào thực vật để tạo ra giống cây trồng

Trả lời:

– Nhà trồng trọt: Nghiên cứu về giống cây trồng, kĩ thuật trồng, chăm sóc cây trồng

– Lao động trồng, thu hoạch lúa: Thực hiện các hoạt động để trồng và thu hoạch lúa

– Nhà bệnh học thực vật: Nghiên cứu về cách phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng

– Nhà nuôi cấy mô thực vật: Nghiên cứu về mô tế bào thực vật để tạo ra giống cây trồng

– Kĩ thuật viên lâm nghiệp: Quản lí, hỗ trợ nghiên cứu; khai thác, bảo tồn tài nguyên và môi trường rừng.

– Lao động trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ: Thực hiện hoạt động trồng, bảo tồn và khai thác rừng

– Kĩ thuật viên trồng trọt (chức năng hỗ trợ): Thực hiện trồng thử nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật cho các nhà khoa học trong trồng trọt.

Câu 4 trang 6 SBT Công nghệ 7:Quan sát các hình ảnh sau đây và nêu triển vọng của trồng trọt trong mỗi hình

a……………..

b……………………..

c……………………

d………………….

Trả lời:

Hình

Triển vọng

a

Trồng trọt theo vùng chuyên canh

b

Trồng theo tiêu chuẩn Viet
Gap

c

Cơ giới hóa trong trồng trọt

d

Hiện đại hóa trong trồng trọt

Câu 5 trang 7 SBT Công nghệ 7:Vì sao phương thức trồng trọt đang chuyển dần sang hướng hình thành các vùng chuyên canh cây trồng?

A. Tạo cảnh quan đẹp mắt cho khách du lịch, giúp môi trường xanh, sạch.

B. Do sở thích và khả năng canh tác của người lao động.

C. Do nhu cầu sử dụng sản phẩm cây trồng của người lao động.

D. Tạo thuận lợi cho việc canh tác, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học kĩ thuật.

Trả lời:

Đáp án đúng: D

Giải thích: Vì lĩnh vực trồng trọt ở Việt Nam có triển vọng phát triển theo hướng ứng dụng công nghiệp hóa, tự động hóa nông nghiệp, công nghệ cao, …

Câu 6 trang 7 SBT Công nghệ 7:Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu để xác định lí do mà trồng trọt ở nước ta cần cơ cấu lại cây trồng theo quy mô lớn.

A. Thực hiện mong muốn của các nhà quản lí cây trồng.

B. Giúp tăng số lượng sản phẩm xuất khẩu và nhập khẩu trong nước.

C. Tạo thuận lợi cho việc canh tác, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

D. Tạo thuận lợi cho hoạt động tham quan, du lịch của địa phương.

Xem thêm :   Bản Sắc Văn Hóa Là Gì ? Khái Niệm, Biểu Hiện Và Ý Nghĩa? Những Nét Riêng Để Lòng Người Nhớ Đến

Trả lời:

Đáp án đúng: B

Giải thích: trồng trọt ở nước ta cần cơ cấu lại cây trồng theo quy mô lớn để tăng số lượng sản phẩm xuất khẩu và nhập khẩu trong nước

Câu 7 trang 7 SBT Công nghệ 7:Quan sát các hình ảnh và đánh dấu ٧ vào cột tương ứng với các nghề trồng trọt được minh họa trong mỗi hình.

Hình

Lao động và chăm sóc rừng lấy gỗ

Nhà nuôi cấy mô

Lao động trồng, thu hoạch chè

a

b

c

Trả lời:

Hình

Lao động và chăm sóc rừng lấy gỗ

Nhà nuôi cấy mô

Lao động trồng, thu hoạch chè

a

٧

b

٧

c

٧

Câu 8 trang 7 SBT Công nghệ 7:Hãy đánh dấu ٧ vào ô trống trước việc làm của người lao động trong lĩnh vực trồng trọt.

Kĩ sư nông nghiệp

Chọn tạo giống cây trồng

Chế biến thực phẩm

Bảo vệ thực vật

Quản lí đất đai

Tư vấn làm vườn

Mua, bán cây kiểng

Trả lời:

٧

Kĩ sư nông nghiệp

٧

Chọn tạo giống cây trồng

Chế biến thực phẩm

٧

Bảo vệ thực vật

Quản lí đất đai

٧

Tư vấn làm vườn

٧

Mua, bán cây kiểng

Câu 9 trang 8 SBT Công nghệ 7:Nối hình ảnh minh họa công việc (cột A) với những kiến thức, kĩ năng cần thiết để thực hiện công việc (cột B) sao cho phù hợp.

Trả lời:

– Hình a: Chăm sóc cây trồng như: bắt sâu, tỉa cành, vun gốc, bón phân.

– Hình b: Có kiến thức bảo vệ cây trồng; phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng.

– Hình c: Sử dụng được các máy móc nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt.

Câu 10 trang 8 SBT Công nghệ 7:Hãy đánh dấu ٧ vào ô trống trước các yêu cầu cần đáp ứng của người lao động phù hợp với nghề trong lĩnh vực trồng trọt.

Đam mê, yêu thích cây xanh, yêu thiên nhiên.

Có kiến thức về cách trồng cây

Có năng khiếu và yêu thích các môn xã hội như môn Ngữ văn, Lịch sử

Thích chăm sóc và quan sát quá trình phát triển của cây

Có năng khiếu và yêu thích các môn tự nhiên như môn Sinh học, Hóa học.

Trả lời:

٧

Đam mê, yêu thích cây xanh, yêu thiên nhiên.

٧

Có kiến thức về cách trồng cây

Có năng khiếu và yêu thích các môn xã hội như môn Ngữ văn, Lịch sử

٧

Thích chăm sóc và quan sát quá trình phát triển của cây

٧

Có năng khiếu và yêu thích các môn tự nhiên như môn Sinh học, Hóa học.

Câu 11 trang 8 SBT Công nghệ 7:Quan sát hình ảnh minh họa hoạt động của các nghề và đánh dấu ٧ vào cột tên nghề tương ứng

Hình

Lao động trồng, thu hoạch lúa

Lao động, thu hoạch hoa và cây cảnh

Lao động khai thác rừng

a

b

c

Trả lời:

Hình

Lao động trồng, thu hoạch lúa

Lao động, thu hoạch hoa và cây cảnh

Lao động khai thác rừng

a

٧

b

٧

c

٧

Câu 12 trang 9 SBT Công nghệ 7:Nghề trồng trọt nào phổ biến nhất ở địa phương em? Vì sao?

Trả lời:

– Nghề trồng trọt phổ biến nhất ở địa phương em là: trồng cây cảnh

– Vì: địa phương em phù hợp với việc phát triển cây cảnh.

Bài 1: Nghề trồng trọt ở Việt Nam

Giải bài tập SGK Công nghệ 7 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt của chương I: Trồng trọt.

Qua đó, các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi của bài 1 trong sách giáo khoa Công nghệ 7 Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án môn Công nghệ lớp 7 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của baigiangdienbien.edu.vn:

Công nghệ lớp 7 bài 1: Giới thiệu về trồng trọt

I. Vai trò và triển vọng của trồng trọt
II. Các nhóm cây trồng phổ biến
III. Một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam
IV. Một số đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao
V. Một số ngành nghề trong trồng trọt
Luyện tập Công nghệ 7 bài 1 Kết nối tri thức

I. Vai trò và triển vọng của trồng trọt

Khám phá 1

Quan sát Hình 1.1 và nêu các vai trò của trồng trọt tương ứng với các ảnh trong hình.

Đáp án:

Hình 1.1 thể hiện vai trò của trồng trọt là:

Ảnh a: Cung cấp lương thực, thực phẩm như lúa, ngô, rau, củ, quả,..Ảnh b: Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi: thức ăn cho bò,..Ảnh c: Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp: như mía để làm đường,…Ảnh d: Cung cấp nông sản để phục vụ cho xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.

Khám phá 2

Từ thực tiễn cuộc sống của bản thân và quan sát thế giới xung quanh, em hãy kể thêm các vai trò của trồng trọt.

Đáp án:

Kể thêm các vai trò của trồng trọt:

Góp phần vào tăng trưởng kinh tế ở địa phương.Tạo ra việc làm, mang lại thu nhập cho người lao động.Đảm bảo an ninh lương thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế.

Khám phá 3

Đọc nội dung mục I.2 và nêu những lợi thế để phát triển trồng trọt của Việt Nam.

Đáp án:

– Điều kiện tự nhiên:

Khí hậu: Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, có các mùa rõ rệt trong năm.Đất đai: Phần lớn diện tích của nước ta là đất trồng.Địa hình: Địa hình rất đa dạng như đồng bằng, trung du, cao nguyên, ven biển,…

– Điều kiện kinh tế – xã hội:

Dân cư và nguồn lao động: Dân cư có truyền thống nông nghiệp, nhân dân cần cù, thông minh, có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt.Đường lối chính sách: Nhà nước quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển trồng trọt.Tiến bộ khoa học – kĩ thuật: Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, nhiều loại thiết bị, công nghệ hiện đại được ứng dụng trong trồng trọt.Thị trường: Thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu không ngừng được mở rộng.

Xem thêm :   Những điều cần biết về vệ sinh bên ngoài tòa nhà

II. Các nhóm cây trồng phổ biến

Khám phá

Quan sát Hình 1.2, nêu tên các nhóm cây trồng theo mục đích sử dụng.

Đáp án:

Các nhóm cây trồng theo mục đích sử dụng trong hình 1.2 là:

Ảnh a: Cây lương thực (lúa, ngô).Ảnh b: Cây rau (súp lơ, su hào).Ảnh c: Cây ăn quả (cam, vải).Ảnh d: Cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu).Ảnh e: Cây thuốc (đinh lăng, diếp cá).Ảnh g: Cây hoa (đào, cúc).

Kết nối năng lực

Hoàn thành nội dung theo mẫu bảng dưới đây với các loại cây trồng mà em biết.

Loại cây trồng

Bộ phận sử dụng

Mục đích sử dụng

? ? ?

Đáp án:

Loại cây trồng

Bộ phận sử dụng

Mục đích sử dụng

Cây lúa

Hạt

Cung cấp lương thực

Cây vải

Quả

Cung cấp trái cây

Cây tiêu

Hạt

Cung cấp gia vị

III. Một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam

Khám phá 1

Đọc nội dung mục III.1, quan sát hình 1.3 và nêu ưu, nhược điểm của phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên.

Đáp án:

– Ưu điểm:

Tiến hành đơn giản, dễ thực hiện.Có thể thực hiện trên diện tích lớn.Giá thành sản phẩm hạ.

– Nhược điểm:

Cây trồng dễ bị sâu, bệnh phá hoại.Cây trồng dễ bị tác động bởi các điều kiện bất lợi của thời tiết như giá rét, khô hạn, bão, lụt.Khả năng trồng trái vụ thấp.

Khám phá 2

Đọc nội dung mục III.2 và III.3, nêu ưu, nhược điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che và phương thức trồng trọt kết hợp.

Đáp án:

* Phương thức trồng trọt trong nhà có mái che:

– Ưu điểm:

Cây ít bị sâu, bệnh.Có thể tạo ra năng suất cao.Chủ động trong việc chăm sóc.Có thể sản xuất được rau quả trái vụ, an toàn.Giá thành sản phẩm cao.

– Nhược điểm:

Đòi hỏi phải đầu tư lớn.Đòi hỏi kĩ thuật cao hơn so với trồng trọt ngoài tự nhiên.

* Phương thức trồng trọt kết hợp:

– Ưu điểm:

Cây ít bị sâu, bệnh.Có thể tạo ra năng suất cao.Chủ động trong việc chăm sóc.Có thể sản xuất được rau quả trái vụ, an toàn.

– Nhược điểm:

Phức tạp, đòi hỏi đầu tư lớn.Kĩ thuật cao.Giá thành cao.

IV. Một số đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao

Khám phá

Đọc nội dung mục IV và nêu tóm tắt những đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.

Đáp án:

Đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao là:

Ưu tiên sử dụng giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt và thời gian sinh trưởng ngắn.Thay thế đất trồng bằng giá thể hoặc dung dịch dinh dưỡng giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt hơn.Ứng dụng công nghệ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, giải phóng sức lao động.Lao động có trình độ, quy trình sản xuất khép kín.

V. Một số ngành nghề trong trồng trọt

Khám phá

Quan sát Hình 1.6 và cho biết các ảnh trong hình minh họa cho ngành nghề nào trong trồng trọt.

Đáp án:

Các ảnh trong hình minh họa cho ngành nghề trong trồng trọt là:

Ảnh a: Kĩ sư trồng trọt.Ảnh b: Kĩ sư bảo vệ thực vật.Ảnh c: Kĩ sư chọn giống cây trồng.

Kết nối nghề nghiệp

Trồng trọt là một lĩnh vực quan trọng gắn liền với cuộc sống của con người. Do đó, các ngành nghề trong lĩnh vực trồng trọt sẽ ngày càng phát triển. Em nhận thấy bản thân phù hợp với ngành nghề nào trong lĩnh vực trồng trọt? Tại sao?

Đáp án:

Bản thân em thấy mình phù hợp với nghề kĩ sư trồng trọt vì em là một người yêu thiên nhiên, thích chăm sóc cây trồng. Em muốn mình có thể nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật trên thế giới để giúp bà con nông dân tăng năng suất, chất lượng nông sản, từ đó đưa nông sản Việt Nam ngày càng tiến xa trên thị trường quốc tế.

Luyện tập Công nghệ 7 bài 1 Kết nối tri thức

Luyện tập 1

Địa phương em có những lợi thế gì để phát triển trồng trọt?

Đáp án:

Địa phương em có những lợi thế để phát triển trồng trọt là:

Truyền thống trồng cây nông nghiệp từ lâu.Địa phương quan tâm, hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp cho người dân.Nhiều con em địa phương tham gia học tập về nông nghiệp quay trở kaij quê hương làm ăn kinh tế.Khí hậu 4 mùa thuận lợi cho trồng cây hoa màu.

Luyện tập 2

Hoàn thành phiếu học tập theo mẫu bảng dưới đây với các loại cây trồng phổ biến ở địa phương em.

Xem thêm: Rừng anime thiên nhiên – anime rừng xanh đẹp ảnh nền

Loại cây trồng

Phương thức trồng

Vận dụng Công nghệ 7 bài 1 Kết nối tri thức

Tiến hành khảo sát, ghi chép lại tên các loại cây trồng có trong khuôn viên trường học/gia đình/nơi em sống,… và phân chia chúng thành các nhóm thích hợp theo mục đích sử dụng.

Đáp án:

– Các loại cây trồng có trong khuôn viên trường học em là:

Cây bạch đàn, cây bàng, cây thông: nhóm cây lấy gỗ
Cây hoa giấy, cây hoa phượng: nhóm cây hoa

– Các loại cây trồng có trong vườn của gia đình em là:

Cây chuối, cây vải, cây nhãn: nhóm cây ăn quả.Cây hoa hồng, cây hoa giấy, cây hoa lan: nhóm cây hoa

– Các loại cây trồng tại địa phương nơi em sinh sống:

Cây lúa, cây ngô, cây khoai: nhóm cây lương thực.Cây khế, cây vú sữa, cây ổi: nhóm cây ăn quả
Chia sẻ bởi:

*

Tuyết Mai

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết vai trò, nhiện vụ của trồng trọt . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *