Rate this post

Vốn cổ phần là gì? Công ty có cần chứng minh số vốn góp trong tài khoản ngân hàng khi thành lập công ty không? một công ty cổ phần là gì? Vốn điều lệ của công ty cổ phần có đặc điểm gì?….Tất cả những câu hỏi trên sẽ được thegioimay.org giải đáp đầy đủ trong bài viết dưới đây.
Hay nhin nhiêu hơn
  • Bảng khối lượng nguyên tử và những kiến ​​thức quan trọng
  • Hướng dẫn cách thắt cà vạt nam nữ cực nhanh, đẹp và dễ
Vốn cổ phần là gì? một công ty cổ phần là gì? khái niệm tương tự
Vốn cổ phần là gì? một công ty cổ phần là gì? khái niệm tương tự

Vốn cổ phần là gì?

Khái niệm vốn cổ phần

Vốn cổ phần tiếng anh là cost of capital – là hình thức góp vốn của các thành viên cổ đông đã cam kết góp vốn trong một thời gian nhất định để duy trì hoạt động của doanh nghiệp, phần vốn góp này sẽ được nắm giữ trong 1 hợp đồng gọi là điều lệ công ty

Tất cả các thành viên cổ đông (người góp vốn) và người quản lý doanh nghiệp (người sử dụng quỹ) có trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của điều lệ.

Góp vốn là việc đầu tư tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu công ty (trong trường hợp đầu tư 100% vốn) hoặc đồng sở hữu (trong trường hợp không đầu tư hết vốn). .

Vốn chủ sở hữu được sử dụng để duy trì hoạt động của doanh nghiệp
Vốn cổ phần là gì? Vốn chủ sở hữu được dùng để duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn cổ phần tối thiểu để mở công ty là bao nhiêu?

Câu trả lời phụ thuộc vào việc đăng ký kinh doanh gì? Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề thông thường không yêu cầu vốn pháp định thì không quy định mức vốn cổ phần tối thiểu.

Vốn cổ phần tối đa là bao nhiêu?

Pháp luật không quy định mức vốn cổ phần tối đa và không hạn chế số vốn góp để kinh doanh. Bạn có thể đầu tư bao nhiêu tùy thích. Bạn có toàn quyền quyết định số vốn mình sẽ góp vào doanh nghiệp để phục vụ mục tiêu kinh doanh của công ty và đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Tôi có cần chứng minh vốn cổ phần khi thành lập công ty không? Góp vốn không đủ có được không?

Doanh nghiệp không cần chứng minh vốn cổ phần khi thành lập công ty
Doanh nghiệp không cần chứng minh vốn cổ phần khi thành lập công ty

Doanh nghiệp, Công ty Không cần chứng minh vốn góp. Khi thành lập công ty hay góp vốn vào công ty không cần chứng minh vốn cổ phần trong tài khoản ngân hàng.

Hiện nay, pháp luật quy định thời hạn góp vốn cơ bản của công ty là 90 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn này nếu các thành viên không góp đủ sẽ phải điều chỉnh lại số vốn thực góp

Có cơ quan nào kiểm soát vốn cổ phần của công ty không?

Không có thẩm quyền kiểm soát vốn cổ phần. Việc đăng ký vốn cổ phần và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức vốn cổ phần là việc nội bộ của doanh nghiệp.

Thời hạn góp vốn điều lệ công ty là bao nhiêu ngày?

Thời hạn góp vốn cổ phần trong doanh nghiệp là 90 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm :   Những kiến thức cơ bản về chống thấm nhà ở

Thuế đăng ký vốn

LOẠI HÌNH TỔ CHỨC VÀ VỐN THUẾ ĐÃ NỘP
Vốn cơ bản của doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng 3.000.000 VNĐ/năm
Vốn cơ bản của doanh nghiệp từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 VNĐ/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế khác 1 000 000 VND / năm

Vốn điều lệ của công ty cổ phần

Vốn cơ bản của công ty cổ phần (vốn cổ phần) là tổng mệnh giá cổ phần các loại được bán ra. Vốn cổ phần của công ty cổ phần sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị danh nghĩa của các loại cổ phần đã đăng ký mua và được ghi vào Điều lệ công ty. Như vậy, vốn cổ phần của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký là vốn cổ phần khi các cổ đông đã góp đủ vốn theo thời hạn góp vốn.

Vốn cổ phần của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau, tính theo tỷ lệ phần trăm gọi là cổ phần.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng tỷ lệ cổ phần các loại được các cổ đông đăng ký mua và thanh toán đủ cho công ty.

một công ty cổ phần là gì?

Khái niệm Công ty cổ phần được dịch sang tiếng Anh là Joint Stock Company, viết tắt là SHA. chữ SHA ở cuối tên công ty cổ phần.

Ví dụ về công ty cổ phần:

  • CTY CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS – VIỆT NAM
 • TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM.
 • CÔNG TY VINGROUP
 • TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
 • CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC DẦU BÌNH SƠN.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel là công ty cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel là công ty cổ phần

Công ty cổ phần (JSC) là một doanh nghiệp, vốn cổ phần của doanh nghiệp được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp đó và có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Vậy những doanh nghiệp nào được phép phát hành cổ phiếu?

Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần và cổ phiếu các loại để tăng vốn. Công ty cổ phần bao gồm hai thành phần chính: cổ phần và cổ đông

Cổ phiếu là gì?

Cổ phần là những phần bằng nhau của vốn cổ phần, được biểu thị bằng phần trăm. Ai sở hữu tỷ lệ cổ phần lớn nhất sẽ có quyền cao nhất trong công ty. Cổ phiếu được chia thành hai loại chính:

Cổ phiếu phổ thông là gì? Một bộ phận không thể thiếu của công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Với tư cách là chủ sở hữu công ty cổ phần, họ có quyền quyết định những vấn đề rất quan trọng liên quan đến công ty cổ phần

một hành động yêu thích là gì? Là loại cổ phần mà người nắm giữ cổ phần này được hưởng một số ưu đãi, đồng thời bị hạn chế quyền so với người nắm giữ cổ phần phổ thông.

Cổ phiếu là gì?
Cổ phiếu là gì?

Căn cứ quy định trên, có thể hiểu cổ phần là đơn vị nhỏ nhất được tách ra từ vốn cổ phần. Cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông.

– Giá trị mỗi cổ phần (giá trị danh nghĩa của cổ phần) do công ty quy định, được ghi vào cổ phiếu. Giá trị danh nghĩa của cổ phiếu có thể khác với giá chào bán của cổ phiếu.

– Cổ phiếu là cơ sở pháp lý chứng minh tư cách là cổ đông của họ trong công ty không phụ thuộc vào việc họ có tham gia thành lập doanh nghiệp hay không.

Xem thêm :   Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 6, Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 6

Cổ đông là gì?

cổ phần là thành viên của công ty cổ phần. Cổ đông là những người sở hữu ít nhất một tỷ lệ cổ phần nhất định của công ty, có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 người và không hạn chế số lượng tối đa. Có 3 loại cổ đông chính:

 • Cổ đông hiện tại Nó là gì? Cổ đông là những người đã góp vốn tại thời điểm bán cổ phần.
 • Cổ đông sáng lập Nó là gì? Là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và có tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
 • Cổ đông phổ thông Nó là gì? Sở hữu cổ phần phổ thông (loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần)
 • cổ đông ưu đãi Nó là gì? Là cổ đông sở hữu CPUD. Cổ phiếu này trả cổ tức cao hơn cổ phiếu phổ thông

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn cổ phần đã góp vào công ty

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Những lợi ích chính mà các cổ đông phổ thông được hưởng bao gồm:

 • Hưởng cổ tức từ công ty cổ phần
 • Tham gia biểu quyết hoạch định chính sách công ty tại đại hội đồng cổ đông
 • Ưu tiên mua cổ phần khi công ty chào bán
 • Yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp
 • Các quyền lợi khác nếu công ty có quy định trong điều lệ

Một số thuật ngữ liên quan đến công ty cổ phần

Vốn chủ sở hữu là gì?

Cổ phần hóa là việc chuyển doanh nghiệp do một chủ sở hữu thành doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, tồn tại dưới hình thức công ty cổ phần, tức là chuyển từ hình thức sở hữu lớn nhất sang hình thức sở hữu chung của nhiều người thông qua phần chuyển giao. hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp cho nhiều người khác dưới hình thức bán cổ phần cho họ.

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết (cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết và cổ đông khác). theo quy định của Điều lệ công ty).

Đại hội đồng cổ đông là gì?
Đại hội đồng cổ đông là gì?

Mua lại cổ phiếu là gì?

Mua cổ phiếu có nghĩa là bạn sở hữu một phần nhỏ của công ty đó. Công ty cổ phần có thể bán cổ phần trực tiếp cho người mua. Người muốn mua cổ phần công ty có thể mua trực tiếp khi công ty chào bán cổ phần hoặc nhận chuyển nhượng từ các cổ đông khác

Công ty đại chúng là gì?

(1) Công ty đã chào bán cổ phiếu ra công chúng

(2) Công ty có cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc sàn giao dịch chứng khoán

(3) Công ty có cổ phần thuộc sở hữu của ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán lớn có vốn góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Hi vọng bài viết đã giúp bạn hiểu được vốn điều lệ là gì? Công ty cổ phần là gì và các quy định liên quan để hiểu rõ ưu điểm của từng loại hình doanh nghiệp hiện có. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới để nhận được phản hồi sớm nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Cakhia TV cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết Vốn điều lệ là gì? Thông tin về vốn điều lệ, công ty cổ phần và cổ đông . Chúc bạn có một ngày vui vẻ !

By CakhiaTV

CaKhia TV link xem bóng đá trực tiếp miễn phí full HD không bị chặn, không quảng cáo các trận đấu bóng đá giải ngoại hạng, cúp C1, Laliga ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *